Mitä teille kuuluu?

4 min lukuaika

Ruokintapöydällä

Arjen pyörteessä oman ajan merkitys kasvaa. Henkinen ja fyysinen jaksaminen lisääntyy pienilläkin teoilla.

Syystuulet puhaltelevat ja maa alkaa valmistautua talvikauteen. Kesä on takana. Töitä on paiskittu yötä myöten ja eläimille valmistettu rehuja uutta ruokintakautta kohti. Kun kiire vihdoin hellittää, voi takki olla melko tyhjä. Tässä kohtaa olisikin hyvä kysyä puolisolta, ystävältä, naapurilta, sukulaiselta, asiakkaalta: mitä sinulle kuuluu?

Viljelijän työ voi olla yksinäistä. Päivät venyvät huomaamatta pitkiksi. D-arvot eivät odottele ja rehu vanhenee silmissä. Sateet tai helteet eivät kysele, milloin olet levännyt tarpeeksi ja onko työt tehty. Kulunut kesä toi viljelijöille haasteita, ja tuleva syksy on tuomassa jälleen omansa. Monenlaiset asiat pyörivät mielessä.

Viime vuosina on tehty paljon tutkimuksia, joissa on käynyt ilmi viljelijöiden lisääntynyt uupumus ja stressi. Eikä ihme. Maatalous on muuttunut lyhyessä ajassa, ja viljelijöiltä vaaditaan yhä enemmän ja enemmän. Tiloilla on hallittava niin monta aluetta ja osattava toimia oikein, jotta homma pelittää taloudellisesti, tuotannollisesti ja yhteiskunnallisesti.

Ennen navetan ja tuvan välillä oli ehkä se turvallinen polku, joka johdatti isännän ja emännän aamu- ja iltalypsylle. Nykyään polku on laajentunut moneen suuntaan ja maatalous iso kokonaisuus. Ei toki voi sanoa, että ennen kaikki oli paremmin. Haasteita maatalous on kohdannut jokaisella vuosikymmenellä. Teknologia ja asioiden kehittyminen on tuonut myös paljon hyvää ja uutta alalle. Samaan aikaan täytyy muistaa ihmisten jaksaminen ja kuormittumisen määrä, mitä kukin jaksaa kantaa.

Haasteita monesta suunnasta

Nykymaailmassa viljelijät ja maatalous itsessään ovat monen kohteena, ja valitettavasti usein erityisesti negatiivisissa asioissa. Esimerkiksi yhteiskunnan, kuluttajien ja ilmaston isot haasteet lisäävät viljelijöiden painetta ja epävarmuutta omasta ammattitaidosta. Herkästi ja vähemmästäkin väsytään kaiken vastuun kantamiseen. Tässä kohtaa olisi äärimmäisen tärkeää, että ympärillä on ihmisiä, jotka kuuntelevat. Asioita voi pohtia yhdessä ja luoda uskoa tulevaan.

Viljelijät ovat yhä enemmän valmiita panostamaan tuotantoon niin ilmaston kuin kuluttajienkin näkökulmasta. Tilat kehittävät koko ajan toimintaansa ja maataloutta tuodaan rehellisesti esille kuluttajillekin. Positiivista on, että tälläkin hetkellä on meneillään paljon tutkimuksia, hankkeita ja kehitystä, joilla maataloutta tuodaan koko ajan enemmän ulos positiivisesti.

Tuotannon kehittämisessä ja tulevaisuuden visioissa on vahvasti mukana talous ja johtaminen. Tilakokonaisuutta tulee hallita viisaasti, jotta kassavirta osataan painottaa oikein ja tila pysyy tuottavana. Tällä hetkellä aiheuttaa kovia paineita, kun kaikki on kallista ja moni asia haastaa taloudellisesti. Ahdinkoon kannattaa havahtua ja pyytää apua ajoissa. Myös rahoittajien täytyisi osata katsoa kokonaisuutta ja lähtökohtaisesti miettiä keinoja tilallisten ja tuotannon jatkuvuuden kannalta.

Hyvinvoinnin avaimet

Vaikka töitä on paljon, tulisi silti muistaa ottaa aikaa itselle ja perheelle. Toimiva maatila tarvitsee hyvinvoivan yrittäjän. Omasta jaksamisesta on pidettävä huolta, jotta työkyky säilyy ja elämä on hallinnassa. Ystävät, harrastukset, oma aika - jokaisella on varmasti jokin keino, jolla voi rentoutua ja saada ajatuksia hetkeksi muualle työstä.

Yrittäjät asuvat usein tilakokonaisuuden ympärillä. Tällöin on tärkeää, että hyvät välit säilyvät, ja yhteistä aikaa otetaan muutenkin kuin vain työn ääressä. Yhteiset virkistäytymispäivät, retket ja harrastukset ovat hyvä tapa tuulettaa päätä. Kun asiat on sovittuna kalenterissa, tulee ne helpommin toteutettua.

Arjen pyörteessä oman ajan merkitys kasvaa. Henkinen ja fyysinen jaksaminen lisääntyy pienilläkin teoilla. Omaa hyvinvointia voi myös lisätä sillä, että keskittyy elämässä asioihin, joihin voi vaikuttaa sillä hetkellä, kehittää omaa tilaa voimien mukaan ja antaa vähemmän painoarvoa sellaisille asioille, joihin ei ole itsellä resursseja vaikuttaa. Keskitytään ja luotetaan omaan tekemiseen.

Pyydä apua ajoissa

Elämässä voi olla äkillisiä kuormittavia tapahtumia tai pitkään jatkunutta stressiä ja väsymystä. Avun pyytäminen ja vastaanottaminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Ajatellaan, että kyllä tässä pärjätään. Varmasti usein pärjätäänkin, mutta milloin saa luvan sanoa, että ei jaksa. Tärkeintä on, ettei jää yksin. Ystävien ja perheen tuki on äärimmäisen arvokasta siinä vaiheessa, kun ihminen väsyy.

Aina ei kuitenkaan ole riittävää tukiverkostoa ympärillä. Tällöin avun saa hakeutumalla työterveyshuollon kautta lääkäriin tai vaikka suoraan terveyskeskukseen. Myös ProAgrian työterveyshuollon asiantuntijat auttavat eteenpäin. Keskustelu apua voi myös hakea Maaseudun tukihenkilöverkosta. Sen kautta vapaaehtoiset ja koulutetut ihmiset tarjoavat keskusteluapua kaikille maaseudun asukkaille.

Melan Välitä viljelijästä -projekti on ollut iso apu monelle. Projektissa tuetaan maatalousyrittäjien jaksamista ja autetaan haasteellisissa elämäntilanteissa. Usean vuoden ajan toiminut projekti on saanut paljon positiivista palautetta ja kynnys avun pyytämiseen on madaltunut.

ProAgrialta saa apua erilaisiin tuotantoa koskeviin haasteisiin. Oli kyse sitten tuotantoon, talouteen ja johtamiseen liittyvistä haasteista, apuna on kattava asiantuntijajoukko. Kriisitilanteissa tehdään tilannekartoitus nykytilanteesta, kootaan tiimi tarpeen mukaan ja tehdään toimenpidesuunnitelma. Myös tilakäynneillä voi rohkeasti keskustella asiantuntijoiden kanssa mieltä askarruttavista asioista ja yhdessä pohtia, kuinka tilannetta voisi lähteä purkamaan.