Mikä on ylimääräinen koelypsy?

2 min lukuaika

Ruokintapöydällä

Koelypsy
Koelypsy parsinavetassa.

Sain puhelun! Mitä ihmettä ja miksi?

Ylimääräinen koelypsy on tuotosseurannan laadunvalvontaan liittyvä käynti, jonka tarkistuksen kohteena on tilan itse pitämä koelypsy. Ylimääräiset koelypsyt on määrännyt ICAR, joka valvoo näiden toteutusta tehdessään auditoinnin tuotosseurannan luotettavuudesta jäsenmaissaan.

Ylimääräisestä koelypsystä ei voi kieltäytyä. Tuotosseurannan ohjesäännössä käsitellään ylimääräistä koelypsyä kohdissa 2.1., 2.2. ja 4.

Suomessa tehdään vuosittain kymmenkunta ylimääräistä koelypsyä – kullakin ProAgria-keskuksen alueella karjamäärään suhteutettuna. ProAgria-alueella arvotaan karja tai karjat, joilla valvontakäynti suoritetaan. Arpaonni saattaa suosia, jos tilalla on korkea tuotostaso, tuotos on merkittävästi noussut vertailujaksolta tai koelypsyjen maitomäärä poikkeaa huomattavasti meijeriin menneestä maidosta.

Ylimääräinen koelypsy tehdään mahdollisimman pian varsinaisen koelypsyn jälkeen. Käynti ilmoitetaan vasta edellisen lypsyn päätyttyä mahdollisten muuttujien minimoimiseksi. Ylimääräinen koelypsy suoritetaan samassa järjestyksessä ja aikataulussa kuin tilan väen koelypsyt. Näytteet otetaan samaan vuorokauden aikaan kuin tilalliset ovat ne ottaneet. Tällä pyritään siihen, että ylimääräinen koelypsy olisi mahdollisimman samanlainen kuin vertailukoelypsy.

Ylimääräisen koelypsyn ja tilan oman koelypsyn tuloksia verrataan keskenään. Jos tilan koelypsyssä huomataan merkittäviä poikkeamia, voidaan päätyä tilanteeseen, jolloin tilan itse pitämä koelypsy mitätöidään. Tällöin ylimääräinen koelypsy jää voimaan ja kuluva tuotosvuosi merkitään epäviralliseksi.

Hyvä tilaisuus kysyä ja antaa palautetta

Tilan lypsyjärjestelmä vaikuttaa ylimääräisen koelypsyn järjestelyihin. Jos tilalla on automaattinen maitomäärien tiedonsiirto lypsypaikalta tietokoneelle, ylimääräisellä koelypsyllä otetaan vain näytteet ja maitomäärät saadaan tietokoneelta. Ellei automaattista tiedonsiirtoa ole, ylimääräisellä koelypsyllä otetaan näytteiden lisäksi maitomäärät kaikilta koelypsyvuorokauden lypsyiltä.

Ylimääräinen koelypsy ei ole viranomaistoimintaa, eikä vaikuta esimerkiksi tukiin. Painotamme tapahtuman neuvonnallisuutta. ProAgrian asiantuntija tarkkailee koelypsyä, ja samalla yhtenäistetään toimintatavat. Käynnin yhteydessä keskustellaan usein muistakin tuotosseurantaan liittyvistä asioista. Se on oivallinen tilaisuus ottaa ilo irti tapahtumasta ja kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä sekä tietysti antaa palautetta ProAgrian muustakin toiminnasta.

Jos siis saat puhelun ylimääräisestä koelypsystä, ole huoleti: karjasi tuotos on hyvä ja olet onnistunut työssäsi!