Laiduntaminen rutiiniksi askel kerrallaan

2 min lukuaika

Ruokintapöydällä

Laiduntaminen on noussut jälleen puheenaiheeksi. Eläinten ulkoilutus on yhä useamman tilan valinta.

Lehmat rantametsikossa Sanna Minkkinen PAKS

Ulkoilutuksella on monia myöteisiä vaikutuksia eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. Jalkaterveys ja poikimista helpottava lihaskunto paranevat. Talviaikainen ulkoilutus on sorkkien lumikylpy, jonka on joissakin tapauksissa todettu vähentävän tulehduksellisia sorkkasairauksia. Laiduntaminen mahdollistaa lajityypillisen käyttäytymisen.

Eläinten hyvinvointikorvaus ja joidenkin meijereiden maidon hinnoittelu kannustavat laiduntamiseen ja ulkoiluttamiseen. Ei myöskään pidä unohtaa kuluttajanäkökulmaa. Yhä useammat ovat kiinnostuneita ostamiensa tuotteiden vastuullisuudesta ja hiilijalanjäljestä. He haluavat nähdä laiduntavia eläimiä.

Kartoita mahdollisuudet

Sana laidunnus tuo usein mieleen lehmien kokoaikaisen laiduntamisen. On kuitenkin paljon vaihtoehtoja eläinten ulkoiluttamiseen. Laidunnetaan aluksi vain joitakin ryhmiä, esimerkiksi nuorkarjaa tai umpilehmiä.

Laiduntamisen edellytykset vaihtelevat tiloittain. Löytyykö luonnonlaitumia tai suojavyöhykenurmia, joita voisi käyttää laidunlohkoina? Riittäisikö niillä ravintoa ummessa oleville tai hiehoille? Tarvitaanko lisäruokintaa? Onko vuokrapelloissa laitumeksi sopivia kokonaisuuksia?

Jos kiinnostus tehokkaaseen laiduntamiseen herää, viljelysuunnittelu on avainasemassa. Onnistunut laidunnus edellyttää suunnitelmia niin siemenseosten, lannoituksen, lohkojaon kuin puhdistusniittojenkin osalta.

Rotaatio vai jatkuva laidunnus

Rotaatio- eli kiertolaidunnus jäljittelee eläimen luontaista tapaa laiduntaa: syödään yksi alue kerrallaan, siirrytään uudelle alueelle ja palataan jossakin vaiheessa jo syödylle alueelle. Jakamalla laidunnettava alue kaistoiksi tai lohkoiksi huolehditaan siitä, että eläimillä on aina riittävästi tuoretta syötävää.

Helpompi, joskin tehottomampi vaihtoehto kiertolaidunnukseen on jatkuva laidunnus. Hävikkiä syntyy, kun eläimet eivät keväällä ehdi syödä tarkkaan nopeasti kasvavaa nurmea. Syksyllä nurmen kasvu hidastuu ja eläinten energiantarve on turvattava lisäruokinnalla. Työmenekki jatkuvassa laidunnuksessa on pienempi kuin kiertolaidunnuksessa, koska aitoja ja vesiastioita ei tarvitse jatkuvasti siirrellä.

Uusi näkökulma ulkoilutukseen

  • Laitetaan naudat edes jaloittelemaan ja niin sanotuille terapialaitumille. Harjoitellaan jollain eläinryhmällä.
  • Monella tilalla ulkoilutus helpottaa navettatöitä. Myös puhdistustyö ja kuivikkeiden tarve vähenevät.
  • Umpilehmiä laiduntamalla voidaan saada lisää tilaa lypsäville lehmille. Pienempi eläinmäärä navetassa auttaa pitämään navetan viileämpänä.
  • Lisäruokinta laitumelle mahdollistaa sen, ettei eläimiä tarvitse siirtää tiuhaan lohkolta toiselle.

Sanna Minkkinen
Laidunnuksen valtakunnallinen huippuosaaja
ProAgria Keski-Suomi