Hallitse eläinvirtoja

2 min lukuaika

Ruokintapöydällä

Tasainen eläinvirta varmistaa tasaisen tuotannon sekä eläinten ja niiden hoitajien hyvinvoinnin.

Poikimaruuhka on varmasti tuttua kaikille. Jonakin kuukautena et ehdi muuta tehdä kuin lypsää erilleen poikineiden maitoa, juottaa vasikoita, seurata juuri poikineiden vointia ja opettaa ensikoita lypsylle.

Taustalla on edellisten kuukausien heikompi rahavirta, kun eläimiä on paljon ummessa. Poikima-alueen ruuhkan takia tautipaine on noussut, mikä näkyy ongelmina poikimisten yhteydessä. On valvottu öitä poikimisia vahtiessa ja hoidettu halvaantuneita lehmiä yökaudet. Umpilehmiä on kaikissa koloissa, rakennusmitoitukset eivät ole huomioineet tällaista tilannetta.

Hiehot ovat lihavia ja poikimiset eivät aina suju helposti. Ensikkotuotos jää odotettua heikommaksi, koska alku on ollut huono. Pitkä poikimaväli lehmillä altistaa samalle lihomiselle ja pitkälle umpikaudelle. Jaksaminen on lujilla. Tähänkin asiaan voi puuttua. Mitä aiemmin ongelmat huomataan, sitä helpompi niitä on lähteä muuttamaan.

Tuotosseurannan raportit avuksi optimointiin

Hiehon kasvattaminen lypsäväksi lehmäksi on kallista. Ensikko on myös aina yllätys. Tuotos ei ole samaa kuin emällä, lypsynopeus on surkea, sorkka lentää ja lypsypaikkansa se on perinyt keskiverto-Mansikilta. Pahimmassa tapauksessa ensikko poistuu ensimmäisellä kaudella ja käteen jää pelkkää tappiota.

ProAgrian tuotosseurannan raporteista nähdään useamman vuoden poistoprosentti, poiston syyt ja hiehojen poikimaikä. Näiden avulla saadaan laskettua tarkka lehmävasikkatarve ja optimoitua hiehojen poikimaikä. Samalla pidetään myös huolta, että vasikat syntyvät tasaisesti pitkin vuotta, jotta seuraavan kohdan ongelmalta vältytään. Tuottoennustetta ja Minun maatilani -raportteja hyödyntäen löytyvät parhaat ratkaisut eläinvirtojen tasaamiseen.

Miten purkaa ruuhkaa?

  • Ruuhkakuukausina poikineita lehmiä siemennetään selkeästi eri aikaan. Tässä riskinä on energianpuutos keskivaiheilla siemennettävien kanssa, jolloin hedelmällisyys ei ole parhaimmillaan.
  • Ruuhkakuukausina poikineita lehmiä siemennetään selkeästi muita enemmän lihasonnilla, jolloin syntyneiden vasikoiden määrä ei kerrytä poikimaruuhkaa samaan kohtaan vuosi toisensa perään. Vaihtoehtona on, että ruuhkakuukausina syntyneitä lehmävasikoita myydään.

  • Ostetaan oikeaan aikaan eli hiljaisina kuukausina poikivia lehmiä ja hiehoja karjaan.

  • Poistetaan ruuhka-aikaan poikivia hiehoja ja lehmiä.

  • Hiehojen siemennysten siirtäminen voi tulla kyseeseen joissain tapauksissa. Varsinkin jos poikimaikä on reilusti suosituksia korkeampi, voi siemennyksiä aloittaa reilustikin normaalia aiemmin. Toiseen suuntaan siemennysten siirtäminen eli poikimaiän nosto, on iso riski.

Kaipaatko apua eläinvirran hallintaan? Kysy lisää asiantuntijoiltamme. Pohdinta onnistuu hyvin myös etäyhteyksin ja siihen voi hyödyntää Neuvo-rahaa.

Annika Kilpiö
Maidontuotannon asiantuntija
ProAgria Länsi-Suomi