Milloin ja kuinka paljon kannattaa kastella?

4 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

On hyvin tiedossa, että tasainen vedensaanti on tarpeen, jotta saadaan hyvälaatuinen sato. Ilmastonmuutos aiheuttaa yhä useammin ääri-ilmiöitä säässä. Tulevaisuudessa kuivuus ja lämpöaallot asettavat yhä suurempia vaatimuksia viljelysten kasteluun. Mutta milloin ja kuinka paljon vettä on viljelyksille edullisinta, ja kuinka kannattavaa on investoida kastelujärjestelmiin ovat kysymyksiä, joita monet pohtivat.

Porkkanapelto Nina Sevelius
Porkkanapelto Kuva Nina Sevelius

Kastelutietoutta Ruotsista

HIR Skånen vihannesneuvoja ja kasteluekspertti Jonas Jönsson luennoi maaliskuun alussa ryhmälle suomalaisia ja ruotsalaisia puutarhaviljelijöitä vedestä ja kastelusta. Tässä artikkelissa on koottuna lyhyt yhteenveto hänen luentonsa sisällöstä. Hän korosti, että vihannesten ja marjojen tuotannossa vesi on perusedellytys laadun saamiselle ja myös tärkeä varokeino kuivien vuosien satotappioiden vähentämiseksi.

Veden tarvetta ja kastelustrategioiden laatimista varten tarvitaan paljon tietoa esimerkiksi maalajista, kenttäkapasiteetista ja haihtumisesta. Vihannesten veden tarve perustuu mm. haihtumiseen, sademäärään, kasvilajiin, juuriston syvyyteen, maalajiin, viljelykauteen ja kasvukauden ajankohtaan. Saksalaisen tutkimuksen mukaan vihannesten veden tarve kasvukauden aikana vaihtelee salaatin noin 150 millimetristä sipulin yli 400 millimetriin ja parsakaalin lähes 700 millimetriin.

Kastelutarve vaihtelee eri kasvuvaiheissa

Mitä suurempi on lehtipinta-ala, sitä suurempaa on haihdunta ja siten myös kastelutarve. Tämän asian useimmat varmasti tietävätkin, mutta se saattaa joskus käytännössä unohtua - eli kasvit tarvitsevat enemmän vettä, kun lehtipinta-ala kasvaa. Muita haihduntaan vaikuttavia tekijöitä ovat lämpötila, ilmankosteus ja tuulennopeus. Mitä lämpimämpi, kuivempi ja tuulisempi sää on, sitä enemmän kasvit tarvitsevat vettä. Keskimäärin voidaan laskea, että kasvista ja maasta haihtuu 3–4 mm vettä vuorokaudessa kasvukauden aikana; viileinä päivinä haihtuminen vähenee ja lämpiminä päivinä se nousee.

Eri kasvilajeilla on erilaisia kriittisiä kasteluajanjaksoja. Palkokasveille, kuten pavuille, se on kukinnan ja palkojen muodostumisen aikaan, parsakaalille ja valkokaalille kerän muodostuessa ja kasvaessa sekä sokerimaissille tähkän muodostumisen ja siementen turpoamisen aikaan. Sipulille taas kriittisin aika on sipulin turpoamisen aikaan. Kurkkukasveille, tomaatille ja marjoille kriittisin aika veden saatavuuden kannalta on kukinnan, hedelmöityksen ja hedelmien kasvun aika. Marjakasveille myös ajanjakso, jolloin kukka-aihiot muodostuvat, on tärkeä, mikä tarkoittaa esimerkiksi maahan istutettujen mansikoiden osalta syys-lokakuuta. Porkkanalla on kaksi jaksoa, jolloin sen veden tarve on suurempi kuin normaalisti. Ensimmäinen jakso on, kun juuri kehittyy, mikä tapahtuu noin 1–1,5 kuukautta kylvön jälkeen. Toinen jakso alkaa, kun porkkana alkaa turvota, mikä tarkoittaa noin 3 kuukautta kylvön jälkeen ja päättyy, kun porkkana on saavuttanut lopullisen koon. Yleensä viimeiset viikot ennen sadonkorjuuta eivät ole niin kriittisiä veden suhteen.

Kastelutarpeen määrittely

Kuinka paljon kannattaa kastella kerralla riippuu maalajista, juuriston syvyydestä ja kasvin kehitysvaiheesta. Valumisen välttämiseksi multaisia hiekkamaita tulisi kastella enintään 15 mm kerrallaan, multaisia hiesumaita enintään 20 mm, vähän savea sisältäviä maita voi kastella 25 mm ja aitosavimaita jopa 30 mm kerrallaan. Tämä tarkoittaa, että hiekkamaat tarvitsevat huomattavasti useammin kastelua kuin savimaat. Jos kasvillasi on hyvin syvät juuret, kannattaa kastella hieman enemmän, ja jos juuristo on matala, voi kastelua hieman vähentää. Kastelun intensiteetti on myös tärkeää. Saksalaisissa kokeissa on todettu, että kasteluveden määrän tulisi olla enintään 27 mm tunnissa, mutta määrä riippuu tietysti maan kyvystä imeä vettä. Liian voimakkaasta kastelusta seuraa pintavaluntaa, eroosiota ja kuorettumista, erityisesti mäkisillä pelloilla riski on huomattava.

Kuinka sitten tietää milloin pitäisi kastella? Kastelu pelkän tuntemuksen perusteella ei usein ole optimaalista, etenkin kun useimmilla viljelijöillä on muitakin asioita mielessä kasvukauden aikana kuin kastelu. Apuvälineitä, joita ainakin voi ja pitäisi käyttää, ovat sademittari, lapio, sääennusteet sekä yksinkertaiset mekaaniset tensiometrit, jotka ovat vieläpä melko edullisia hankkia. Näiden perusapuvälineiden lisäksi voi hankkia myös sääasemia ja erilaisia maan kosteusantureita, jos haluaa seurata kasvien vedenkulutusta vielä tarkemmin.

On myös hyvä muistaa erilaiset kosteutta säilyttävät toimenpiteet viljelyssä. Yksi tärkeimmistä on kateviljely, joka paitsi auttaa säilyttämään kosteutta maassa myös parantaa rikkakasvien hallintaa ja edistää maan multavuutta. Multava maa pidättää vettä hyvin ja lisäksi maan ravinteiden pidätyskyky kasvaa, kun multapitoisuus nousee. On havaittu, että multavuuden nosto 0,2 % voi lisätä maan vedenpidätyskykyä 3–6 mm.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on tärkeää muistaa, että kasveille ongelmana ei ole pelkästään veden puute vaan myös liiallinen märkyys on yhtä lailla haitaksi. Rankkasateet ovat yleistyneet, ja siksi on tärkeää kiinnittää huomiota pintavaluntaan ja salaojitukseen. Liiallinen vesimäärä voi aiheuttaa maa-aineksen ja ravinteiden huuhtoutumista. Tulevaisuudessa meidän tulisi yhä enemmän löytää tapoja tasata veden määrää kasvukauden aikana. Tämä johtuu siitä, että jo nyt, mutta ehkä vielä enemmän tulevaisuudessa, ongelmana ei olekaan veden kokonaismäärä, vaan enemmänkin se, miten sateet jakautuvat vuoden ja kasvukauden aikana.

På svenska: När och hur mycket vatten behöver dina grödor?

De är välkänt att det behövs en jämn tillgång på vatten för att få en bra skörd av en god kvalitet. Klimatförändringar ger allt oftare upphov till extremt väder. Torka och värmeböljor ställer högre krav på din kapacitet att bevattna dina grödor. Men när och hur mycket vatten är mest fördelaktigt för dina grödor och hur mycket är det lönsamt att investera i bevattningsanläggningar är frågor som många ställer sig?