Tavataan elokuussa Lepaalla!

1 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Tänä vuona on jälleen kerran ollut monin paikoin mielenkiintoinen sää, keväällä ja alkukesästä oli hyvinkin kuivaa. Kuivuuden lisäksi kesäkuun alun kylmät viikot lisäsivät kasvien stressiä ja viljelijöiden työtaakkaa.

Mansikkarivit

Kasvien vastustuskyky

Kuivina jaksoina on erityisen tärkeää miettiä millä toimenpiteillä voisi lisätä kasvien vastustuskykyä. Puutarhaviljelyksillä on usein kastelumahdollisuus, mutta kuivajakso voi tuoda haasteita veden riittävyydelle, kastelujärjestelmän kapasiteetille sekä veden laadulle. Tämän takia on erityisen tärkeätä optimoida veden käyttöä esimeriksi seuraavilla toimenpiteillä:

• Keskitä kastelu herkille pelloille
• Kastele aamulla ja illalla päivän sijaan haihtumisen vähentämiseksi
• Pienillä viljelyksillä maa voidaan peittää tuoreella hakkeella tai ruohojätteellä kosteuden säilyttämiseksi
• Varjostinkangasta voidaan käyttää kasvihuoneissa ja pienillä tiloilla haihtumisen vähentämiseksi
• Jos muodostuva sato ei saa vettä, se ei pysty hyödyntämään maassa varastoituja ravinteita. Vähennä lisälannoitusta
• Mieti voitko kerätä sadevettä esimerkiksi ulkorakennuksien katoilta tai rakentaa lammen
• Arvioi asiantuntijan kanssa mahdollisten uusien kasvulohkojen kasteluinvestointien kannattavuutta. Kannattavuuteen vaikuttavat ainakin viljeltävä kasvi, sadosta saatava hinta, tuotantopanokset, pellon poudanarkuus, sääolosuhteet, kasteluveden saatavuus, kastelun investointi- ja käyttökulut sekä mahdolliset tuet.

Stressi lisää myös kasvien altistumista taudeille ja tuhoeläimille, joten muista tarkkailu!

Tule päivittämään tietosi, tapaamaan kollegoita, yhteistyökumppaneita ja vanhoja tuttuja. ProAgrian osastolla voit kohdata asiantuntijoita ja keskustella säästä, kastelusta, viljelytoimenpiteistä ja muista ajankohtaisista aiheista Lepaalla 17-19.8.2023.

På svenska: Vi träffas i augusti på Lepaa!

I år har det igen en gång väderleksmässigt varit ett intressant år, på många ställen har våren och försommaren varit torr. Förutom torka var det rätt kallt de första veckorna i juni och denna kalla period ökade växternas stress och odlarnas arbetsbörda.