Strategia määrittää yrityksen suunnan ja tekemisen ytimen

2 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Pienikin yritys tarvitsee strategian tuomaan toiminnalle määrätietoisuutta ja tehokkuutta.

Strategiaplusartikkelitekstilla 0

Strategiatyöllä on vahva paikka yrityksen menestyksen varmistajana. Pienikin yritys tarvitsee strategian tuomaan toiminnalle määrätietoisuutta ja tehokkuutta. Hyvä strategia tuottaa yritykselle kilpailuetua ja sitouttaa toimintaan. Sitä tarvitaan myös siihen, että yritys pystyy uudistamaan toimintaansa, löytämään uusia liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia sekä löytämään kilpailuetuja. Strategiaprosessissa on kyse keinoista, joiden avulla toimintaa kehitetään ja linjataan. Painopiste on yrityksen tulevaisuudessa. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö tuo mukanaan uusia ja erilaisia haasteita, joihin vastatakseen ja menestyäkseen organisaatio tarvitsee tuekseen toimivan strategian. Miten sitten rakentaa tulevaisuuden liiketoimintaa luotsaava strategia? Uudistumisen prosessin aloittamisen edellytyksenä on kokemus, ettei nykyisen strategian avulla uskota tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamista.

Strategiaprosessin onnistumisen tärkeimpiä asioita on, että kyetään luomaan yhteinen näkemys ja tahto siitä, että minkälaiseksi halutaan tulla. Strategian laatimisen perimmäinen tarkoitus on kuvata tulevaisuuden tahtotilaa ja keinoja, joilla sinne päästään.

Yrityksen strategian on perustuttava yrittäjien arvoihin ja tahtotilaan. Strategiatyö on hyvä aloittaa tunnistamalla nämä. Mitkä ovat asioita, joista et ole valmis neuvottelemaan ja toisaalta minkä eteen olet valmis tekemään todellisia uhrauksia? Tunnistetut arvot ovat toiminnan kivijalka ja vaikuttavat tuleviin liiketoimintaratkaisuihin sekä tulevaisuuden valintoihin ja muodostavat tahtotilan. Jotta päästään strategiatyöskentelyssä eteenpäin tehdään analyysi nykytilanteesta ja toimintaympäristöstä.

Miten vastaisit seuraaviin kysymyksiin?

  • Mihin pyrimme toiminnallamme?
  • Miten saavutamme tavoitteemme?
  • Millä varmistamme jatkuvuuden myös tulevaisuudessa?

Tai miten vastaisit kysymyksiin: mitä, miksi ja miten? Avainasemassa ovat yksinkertaisuus, tiivistäminen ja selkeys. Jotta strategian mukaan voi toimia päivittäisessä työssä, tulee sitä olla helppo ymmärtää.

Nykytila-analyysin avulla saavutetaan tarkennettu kuva yrityksen tilasta niin tuotannon, talouden kuin myynnin, asiakassuhteiden ja koko yrityksenkin johtamisen näkökulmasta. Toimintaympäristön analysoinnilla varmistetaan, että pystytään hyödyntämään ulkoiset mahdollisuudet ja varautumaan tunnistettuihin uhkiin ja mahdollisiin riskeihin.

Mitä, miten, kuinka paljon ja kenelle yritys tuottaa ja mitkä ovat yrityksen kilpailutekijöitä? Näihin kantaa ottamalla lähdetään rakentamaan visiota. Analyysin tulee olla realistinen ja vision toteutettavissa, mietittynä tietylle ajanjaksolle. Strategian tiekartta vaiheistaa ja aikatauluttaa tekemiset ja yritykselle rakentuu tiekartta tulevaisuuteen. Etteivät yhdessä asetetut tavoitteet jäisi vain hyviksi aikomuksiksi, on tavoitteiden toteutumista kyettävä mittamaan. Toteutumista seurataan prosessissa laaditun mittariston avulla. Konkreettisella toimeenpanosuunnitelmalla yritykselle syntyy selkeä ymmärrys minkä vaiheiden kautta edetään kohti visiota ja syntyy suunnitelma itseä varten.

Strategiasta ei ole suurta hyötyä, ellei siihen sitouduta koko organisaation tasolla. Onnistuakseen strategia tarvitseekin tuekseen myös hyvän jalkautuksen.

Tukenasi yrityksesi strategiatyön käynnistämisessä tai jo olemassa olevan strategiatyön rinnalla kulkijaksi tarjolla on ProAgrian valtakunnallinen Strategia+ konsulttitiimin asiantuntijat. Yhteistyössä konsultin kanssa saat selkeän suunnan ja tiekartan toimintasi kannattavaan kehittämiseen. Kokemukset ja saavutetut tulokset ovat erittäin kannustavia. Ole yhteydessä!

Yritysasiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi