Saksanmatkasta innostusta vihannesviljelyyn

4 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Monen koronavuoden jälkeen pääsi innostunut Kasvis-hankkeen vihannesryhmä saksanmatkalle heinäkuussa 2022. Viljelijöiden lisäksi matkalla oli mukana myös tutkijoita ja muita puutarha-alan ammattilaisia.

Kaalia varastossa

Yleisesti Saksan maataloudesta voidaan todeta, että peltoalaa on noin 16,6 miljoona hehtaaria ja maatiloja on noin 260.000 kappaletta eli keskimääräinen tilakoko on 63 ha peltoa. Saksassa viljellään avomaan vihanneksia noin 132 000 ha ja noin 5 500 ha keräkaalia. Saksan peltoala on noin 47 % kokonaispinta-alasta, kun Suomessa vastaava luku on 6 %. Tilakoko kasvaa myös Saksassa, mutta pääasiassa vuokraamalla. Maakauppoja tehdään suhteellisen vähän. Keskimääräinen pellon vuokra Suomen hintatasoon verrattuna on kaksinkertainen ja pellon myyntihinta on keskimäärin kolminkertainen. Pohjanmeren läheisyydessä, missä on intensiivistä vihannesviljelyä, pellon vuokrataso voi nousta jopa 1500 euroon.

Vihannesviljelytilat, joihin tutustuimme, sijaitsivat Dithmarschenin vihannestuotantoalueelle Pohjanmeren läheisyydessä. Tämä alue on eteenkin tunnettu kaalintuotantoalueena, alueella tuotetaan vuosittain noin 90 miljoonaa kaalia. Vihannekset viljellään täällä pääosin pelloilla, jotka olivat vielä 250 vuotta sitten merenpinnan alla. Näiden peltojen pH on suhteellisen korkea ja pellot ovat hyvin hedelmällisiä ja sopivia vihannesviljelyyn. Kasvinsuojelun kannalta alueen hyviin puoliin kuuluu Pohjanmeren läheisyys (noin parin kolmen kilometrin etäisyydellä). Tällä alueella tuulee tavallisesti lännestä eli mereltä, josta ei juurikaan tule kasvintuholaisia viljelyksille, eli kasvinsuojeluun ei tarvita yhtä suuria panoksia, kun monella muulla alueella.

Matkan aluksi tutustuimme Julius Kühn Instituutin Braumschweigin toimipisteeseen, jossa tutkitaan biologista kasvinsuojelua eli biologista tuholais-, rikka- ja tautitorjuntaa mutta myös kasvinviljelyä laajemmin. JKI:llä on tälläkin hetkellä yhteisprojekteja myös suomalaisten yhteistyökumppaneiden kuten Luken ja ProAgrian kanssa. Vierailun aikana keskusteltiin paljon kasvinsuojelusta. Heillä on esimerkiksi koekentällä liima-ansat sijoitettu 45 asteen kulmassa pelloilla, ja heidän oletuksensa on, että tuholaiset näin tarttuisivat niihin helpommin. Heillä on myös meneillään tutkimus, jonka avulla selvitettiin eri menetelmiä, joiden avulla tuholaiset voitaisiin automaattisesti tunnistaa kasvihuoneiden liima-ansoista. Totesimme, että Suomessa ajankohtaiset asiat näyttäisivät olevan hyvin ajankohtaisia myös Saksassa – yksi tärkeä tutkimusaihe kasvinsuojelun ulkopuolella oli, millä turve korvataan tulevaisuuden kasvualustoissa. Tutkimuksessa oli muun muassa nokkosenkuitua ja mädätettyjä puukuituja.

Ensimmäinen yritysvierailu tehtiin H.C. Dienerin taimikasvattamon. Heillä on kasvihuoneita taimikasvatusta varten 10 ha ja he tuottavat huikeat 130 miljoonaa kaalintainta vuodessa. Näistä suurin osa eli noin 80 % jää Dietmarchenin alueellle ja muutama miljoona näistä taimista tulee myös Suomeen. Taimista noin 20 % on luomutaimia. Kaikki taimiviljely on sopimusviljelyä ja tilattaessa asiakas valitsee lajikkeen lisäksi myös ainakin toimitusajankohdan. Suomeen ensimmäiset kaalitoimitukset täältä tulevat tavallisesti viikolla 16 tai 17. Jotta luomu ja tavanomaiset taimet eivät sekoitu niin he käyttävät erivärisiä taimikennoja. Viljelyolosuhteiden hallinta kuten lämpötila, kastelu, lannoitus ja ilmankosteus on heillä hyvin tärkeässä asemassa, ja omistaja totesi, että kun kasvuolosuhteet ovat optimaalisia niin itävyysprosentti nousee, taimiviljelyaika lyhenee ja kukka-aiheita ei muodostu yhtä herkästi.

Tämän jälkeen vierailtiin myös neljällä vihannesviljelmällä, joista kolmella päätuote oli eri kaalilajikkeita, yksi heistä oli luomuviljelmä. Alueella oli tällä hetkellä kaalinkorjuu meneillään. Varhaiskaalin sadot olivat 70–80 tonnia/ha ja varastokaalin 100–120 tonnia/ha, luomuviljelmällä hiukan pienemmät. Näillä alavilla mailla ei tarvita kastelua, mutta jossain tapauksissa joudutaan investoimaan vedenpoistojärjestelmiin, jolloin pelloilta pumpataan ylimääräinen vesi takaisin Pohjanmereen. Alueella myös pohjavesi oli liian suolaista kasteluvedeksi. Viljelmillä otettiin vuotuiset maanäytteet ja kaaliviljelmillä vuotuinen typpilannoitus jaettiin usein kahdelle lannoituskerralle. Luomutilalla rikkakasveja torjuttiin liekityksellä, koneharauksena sekä käsin kitkemällä. Luomutilalla oli kuusivuotien ja tavanomaisilla tavallisesti neljävuotinen viljelykierto. Välikasveina oli viljaa, sokerijuurikasta, nurmea tai esimerkiksi retikka. Heti kaalin jälkeen kylvettiin usein syysvehnää. Kaalien korjuukoko on tavallisesti 3,5–5 kg mutta yksi viljelijä totesi, että Pohjois-Saksassa hyväksytään suuria kaalinpäitä, etelässä taas halutaan pienempiä. Varhaiskaalia myytiin tavallisesti suoraan tiloilta. Luomuviljelijä totesi, että luomuvihanneksista on tänä vuonna vaikeampi saada riittävän korkea hinta, kun ihmisillä on vähemmän rahaa ostoksiin.

Energian ja sähkön hinta puhutti myös saksalaisia viljelijöitä, hinta on noussut siellä kuten meillä ja pelko energian hinnan roimasta noususta tulevana talvena on todella iso. Dietmarchenin alueella nähtiin paljon sekä tuulivoimalaitoksia että aurinkopaneeleita. Tuulimyllyjä on Saksassa noin 30 000 kpl ja se on paljon maassa, mikä on pinta-alaltaan Suomen suuruinen. Tuulimyllyjä saa Saksassa rakentaa selkeästi lähemmäksi taloja ja kyliä kuin meillä. Tuulimyllyn investointikustannus Saksassa on nyrkkisäännön mukaan megawatti ja miljoona. Nyt tuulimyllyn omistaja saa valtakunnan verkkoon toimitetusta sähköstä 15–19 senttiä/kWh. Ainakin yksi viljelijä, jonka luona vierailimme arvioi, että hänen kahden tuulivoimansa investoinnit maksavat näillä hinnoilla itsensä takaisin 3–4 vuodessa ja tuulimyllyn kestoiäksi hän laski noin 20 vuotta. Aurinkopaneeleita näkyi melkein jokaisen maatilan rakennuksen katolla, ja me vierailimme myös viljelijän luona, jonka konehallin aurinkopaneloitu katto pyöri 360 astetta auringon mukana keräkseen mahdollisen paljon energiaa. Saksassa aurinkopaneeleihin ei saada investointitukea, mutta tuotetusta sähköstä maksetaan selkeästi Suomea korkeampi hinta.

Tämä matka niin kuin moni muukin matka avarsi ja toi uusia näkemyksiä. Tule sinäkin mukaan ProAgrian asiakkaaksi, toimintaan tai projekteihin, niin voit osallistua samankaltaisiin matkoihin ja tapahtumiin. Näiden tapahtumien tärkein anti on usein itse asian lisäksi ajatusten vaihto muiden osallistujien kanssa.

På svenska: Efter många korona år kom en ivrig grönsaksgrupp från ProAgrias Kasvis-projekt på väg på en Tysklandsresa.