Mitä pitää miettiä rekrytoidessa työntekijöitä?

3 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Menestyksen perusta piilee pätevässä ja sitoutuneessa tiimissä. Rekrytointiprosessi on avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Rekrytointi on osaamista ja aikaa vaativa laji. Mitä kaikkea on otettava huomioon, jotta maksimoimme onnistumisen mahdollisuuden rekrytoidessa työntekijöitä?

Ihmisen varjo ja kottikarryt talon seinan edessa

1. Tarpeet ja tavoitteet

Ennen rekrytointiprosessin aloitusta, sinun tulee olla tietoinen siitä, mitä tarvitset. Oli yritys millainen tahansa, sen liiketaloudellinen menestyminen on aina kiinni henkilöstöstä. Jokainen rekrytointi on tärkeä ja siksi soitellen ei kannata lähteä sotaan.

Aloita miettimällä mitä todella tarvitset ja mitä lähdet tavoittelemaan. Rekrytointimarkkina on voimakkaassa muutoksessa ja enää työnantaja ei voi olla varma, että saa juuri sitä, mitä itse haluaisi. Pysähdy sen ääreen, mitä realistisesti tarvitaan ja tavoitellaan. Älä myöskään unohda aikataulutusta.

Yksi tärkeä prosessin etenemiseen konkreettisesti vaikuttava asia on, minne hakemukset kerätään. Jos käytössä ei ole rekrytointijärjestelmää, etkä halua käyttää rekrytoinnin tukena ulkopuolista apua, kannattaa avata erillinen sähköposti, johon hakemukset ohjataan. Ulkomaiset työnhakijat ovat hyvin aktiivisia ja hakemuksia saattaa tulla sadoittain. Jos hakemukset tulevat suoraan henkilökohtaiseen sähköpostiin, on niiden hallinnointi hankalaa.

2. Työnantajamielikuva

Tutustu yrityksesi vahvuuksiin ja tee niistä näkyviä työnhakijoille. Korosta näitä asioita työpaikkailmoituksessa. Huomioi myös se, että kun kaikki tieto löytyy helposti jatkuvasti käsillä olevasta puhelimesta, hakijat ovat kiinnostuneita siitä, mitä heitä kiinnostavasta työnantajasta löytyy netistä.

Hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas. Niinhän se on, että sana kiirii niin hyvässä kuin pahassa. Se, millainen näkemys nykyisillä tai entisillä työntekijöillä on, vaikuttaa suuresti halukkuuteen hakea töihin. Suomi on pieni maa ja tieto kulkee tehokkaasti. Hyvin hoidettu henkilöstöjohtaminen on kaiken toiminnan kulmakivi.

3. Selkeä tehtävänkuvaus

Laadi selkeät ja yksityiskohtaiset työtehtävänkuvaukset, jotka kuvaavat odotuksiasi ja kertovat täsmällisesti, millaisesta tehtävästä on kyse. Usein yrittäjä voi olla itse niin sisällä yrityksen toiminnassa, että saattaa olla haastavaa avata tarpeeksi laaja-alaisesti tehtävää. Pyydä tarvittaessa apua. Hyvin kirjoitetulla työpaikkailmoituksella on suuri vaikutus hakijoiden saavuttamiseen.

Hyvä on myös pohtia, miten erottuu muista työpaikkailmoituksista. Hakijat arvostavat aitoutta ja heitä kiinnostaa esimerkiksi se, millaiseen tiimiin ovat hakemassa. Voisitko esimerkiksi kuvata videon, jossa esittelisit itsesi, yritystä ja mahdollisesti muita työntekijöitä?

4. Seulonta ja valinnat

Panosta hakijoiden seulontaan. Kysy lisätietoa oleellisista asioista huomioiden se, mitä työnantajalla on oikeus kysyä. Tiivistettynä kaikkien työnhakijalta kysyttyjen tietojen pitää liittyä vain ja ainoastaan työhön ja sen tekemiseen. Hyvä keino on laatia kysymyspatteristo, jolloin kaikilta tulee kysyttyä samat asiat. Pyri selvittämään osaaminen, motivaatio ja se, että olette varmasti samalla kartalla tehtävästä ja sen vaatimuksista.

Kun olet tehnyt valinnan, muista ilmoittaa myös karsiutuneille hakijoille tilanteesta. Tämä on vaihe, joka useimmiten unohtuu, mutta jolla on suuri merkitys työnantajamielikuvaan.

  • Oletko tehnyt selkeän aikataulutetut suunnitelman siitä, mitä todella tarvitset?
  • Oletko päättänyt, minne hakemukset kerätään?
  • Onko sinulle selkeää, miksi juuri sinun yritykseesi kannattaa tulla töihin?
  • Mikä erottaa yrityksesi kilpailijoista?
  • Ovatko nettisivut ja/tai sometilit kunnossa?
  • Onhan henkilöstöjohtamisen käytännöt kunnossa?
  • Onko työpaikkailmoituksessa kirjattuna kaikki oleellinen tieto koskien tehtävää?
  • Miten työpaikkailmoitus erottuu muista avoimista paikoista?
  • Miten seulot tehtävään sopivat hakijat?
Riikka Koskinen

Riikka Koskinen

Töitä Suomesta, toimitusjohtaja

På svenska: Vad bör man tänka på när man rekryterar arbetskraft?

Grunden för framgång ligger i ett kompetent och engagerat team. Rekryteringsprocessen är avgörande för att uppnå detta mål. Rekrytering är en kompetenskrävande och tidskrävande disciplin. Vad måste vi ta hänsyn till för att maximera möjligheterna till framgång vid rekrytering av medarbetare?