Haluan marjanviljelijäksi – mistä aloitan?

2 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Pienten maatilojen osto kasvoi korona-aikana, mikä näkyy kiinnostuksena selvittää marjatuotannonedellytyksiä omalla, ostetulla tai perityllä, tilalla. Toisinaan yhteydenottajalla saattaa olla varsin ohut kytkös maanviljelyyn, mutta intoa, ideoita ja halua sitäkin enemmän.

Mansikkakori Kuva Annika Lehtonen
Mansikkakori

Uusi ura marjanviljelijänä

Aiemmassa blogikirjoituksessa kerrottiin kotitarveviljelyn lisääntyneen ja saman suuntaista kehitystä on havaittavissa marjan viljelystä kiinnostuneiden määrässä- tosin kotitarveviljelyä laajemmassa mittakaavassa. Tavanomainen yhteydenottaja on nuori pariskunta tai perhe, joka on ostanut tai perinyt pientilan, johon kuuluu joitakin peltohehtaareita sekä vanha pihapiiri. Työuraa on saatettu kartuttaa aivan muilla aloilla, josta usein onkin hyötyä, kun tilan kehittämistä tarkastellaan varsin avarakatseisesti ja uudenlaisella näkökulmalla.

Marjataloudesta kiinnostuneilla on usein kysymyksiä paljon: Miten viljely aloitetaan, mitä marjoja voisin viljellä, voinko saada avustuksia tai aloitustukia, mitä koneita tarvitsen, mitä velvollisuuksia maataloudessa on…

Omat vahvuudet yrityksen perustana

Marjayrittäjyyden suunnittelu kannattaa aloittaa varsin yksinkertaisella pohdiskelulla omien arvojen ja unelmien kautta. Millainen olisi mielekäs marjayrittäjän päiväsi? Koostuisiko se useista asiakaskohtaamisista, rennosta jutustelusta vai kenties kasvuston hoitamisesta ja kastelulaitteiston rakentelusta. Nautitko neuvottelutilanteista tai kilpailutuksesta. Tuntuuko ihmisten johtaminen omalle jutulle, vai onko oman työn ja tilan talouden johtamisessa riittävästi haastetta. Näetkö pihapiirin eläväisenä ihmisistä vai nautitko enemmän omasta rauhasta perheen kesken ilman, että nurkat ovat jatkuvasti tiptop siistinä vierailijoita varten.

Unelmatyöpäivän tulee kohdata kehityssuunnitelmien kanssa. Rauhasta nauttivan ei kannata lähteä suunnittelemaan työvoimaa vaativaa mansikanviljelyä, kun taas ihmiskohtaamisista energiaa saavan kannattaa pohtia, onko tukkumyynti välttämättä mielekkäin vaihtoehto. Valittujen arvojen mukaan voidaan asiantuntijan kanssa yhteistyössä aloittaa tulevaisuuden vision luominen ja sinne vievien askelmerkkien kokoaminen. Samalla pystytään karsimaan pois polkuja, jotka eivät tavoitteisiin sovi.

Ota yhteyttä neuvontapalveluun

Suosittelen olemaan varsin varhaisessa vaiheessa yhteydessä neuvontaan, koska esimerkiksi avustuksiin ja yrittäjyyden aloittamisen ajankohtaan liittyy poissulkevia ehtoja, joista kannattaa olla tietoinen. Lisäksi asioiden selvittely yksin voi olla aikaa vievää. Puutarha-asiantuntija pystyy nopeasti kertomaan, millainen toiminta nykyisillä resursseilla olisi mahdollista tai mitkä lajikkeet pelloille soveltuisivat. Monialaisella tiimityöllä voidaan tarkastella suunnitelmaa myös kokonaisvaltaisesti. Talousasiantuntija voi osaltaan antaa näkemystä avustus- ja tukimahdollisuuksista, kun taas MKN yrityspalvelut osaavat kertoa elintarvikejalostuksesta. Myös karkea laskenta kannattaa aloittaa jo varsin varhaisessa vaiheessa, jotta nähdään vuosittaisen menorakenteen muodostuminen ja pystytään hahmottamaan maksuvalmiuden kantavuutta suhteessa tarvittaviin rahoituksiin.

Yhteistyöllä aloittavalle yrittäjälle saadaan tuettua polku haaveiden toteuttamiseen.

Jag vill bli bärodlare – hur börjar jag?

Köp av små jordbruk ökade under coronatiden, vilket även syns i ett allt större intresse för att utreda bärodlingens lönsamhet på sin egen, en köpt eller en ärvd gård. Ibland har den som tar kontakt en mycket liten kontaktyta till jordbruket, men det finns det ofta en stor iver, många idéer och mycket vilja.