Företagets immateriella tillgångar är viktiga att skydda

3 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

De immateriella tillgångarna är egendom som är pengar värda och som ökar din eller företagets egendom.

0518314r 1 0

FÖRETAGETS IMMATERIELLA TILLGÅNGAR ÄR VIKTIGA ATT SKYDDA

Har du funderat på att immateriella rättigheter kan vara en betydande del av ditt företages förmögenhet? De immateriella tillgångarna är egendom som är pengar värda och som ökar din eller företagets egendom. De immateriella tillgångarna (IP dvs. Intellectual Property) är egendom som inte är fysisk eller konkret.

Den immateriella tillgången i ett företag kan dels vara tyst information, färdigheter eller sakkunskap dels företagets, produktens eller servicens varumärke eller konkretare en teknisk uppfinning eller metod. Har du funderat på hurdana immateriella rättigheter du eller ditt företag har? Det är viktigt att förstå hur man skyddar de immateriella tillgångarna. Om du inte skyddar din immateriella egendom så kan vem som helst kapa den. Den immateriella egendomen utgör i dagens företag en allt viktigare tillgång och en aktiv hantering och utveckling av den höjer företagets värde.

Har du skyddat dina produkters namn och ditt varumärke? Eller elementen du använder i marknadsföringen, såsom logon och varumärkets samt formskyddets centrala element? Har du reserverat behövliga nätadresser och skyddat uppfinningarna med patent? Med immateriella rättigheter kan du bygga för dig själv en konkurrensfördel mot dina konkurrenter. När du skyddar ditt varumärke, dina uppfinningar samt produkter och service hindrar du dina konkurrenter eller åtminstone gör du det lite knepigare för dem. Immateriella rättigheter kan också säljas eller hyras.

I varje företag är det skäl att uppskatta hurdana immateriella tillgångar det finns i företaget. Sedan på basis av detta görs ett beslut om användningen gällande den immateriella tillgången eller om den överhuvudtaget ska användas. För att du kan bevisa din immateriella tillgång måste den dokumenteras. Med dokumenteringen kan du påvisa att du har skapat immateriell tillgång och att du har äganderätt till den. Som ägare till immateriella tillgångar kan du besluta om dess användning och hindra andra från att dra kommersiell nytta av den. Det bör också kontrolleras att du inte använder eller uppfunnit något som någon annan redan har immateriella rättigheter till. Från olika IPR-databaser kan du försäkra dig att du inte kränker andras rättigheter och undersöka vad dina konkurrenter har skyddat. Om du för kommersiellt ändamål använder immateriell egendom, som du inte äger kan egendomens innehavare när som helst förbjuda användningen.

Coca-Cola varumärket är världens mest kända immateriella rättighet. Varumärken är emblem med vars hjälp du kan särskilja egna varumärken, produkter och service från andra motsvarande. Det är viktigt att du registrerar dina egna varumärken och får ensamrätt till användning av dem och kan förbjuda andra att använda ifrågavarande märken utan lov. Med varumärke kan du utveckla ett tydligt kännetecken för ditt företag, produkter och service på marknaden. Med varumärkets hjälp känner konsumenter och kunder igen ditt företag, dess produkter och service.

Från patent- och registerstyrelsens hemsidor hittar du lätt tilläggsinformation om hur du skyddar sina immateriella rättigheter.

Karita Alén, sakkunnig, företagstjänster, ProAgria Etelä-Suomi