Luomutuotannon havaintokoetoiminta aloitettiin kesällä 2013

2 min lukuaika

Luomublogi

Kesällä 2013 tehtiin havaintokokeita tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tuottajien välisenä yhteistyönä.

Luomu

Kesällä 2013 tehtiin havaintokokeita tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tuottajien välisenä yhteistyönä. Yhteistyötä lisäämällä voidaan tutkimustuloksia viedä aiempaa nopeammin käytäntöön.

Ajankohtaisen tiedon välityksessä olennaista oli kehittää aivan uudenlaisia toimintamalleja. Tutkimustieto on nykyisin hajallaan ja ”pureskelematta” käytännön tilatarpeisiin nähden. Tutkijoilla on paljon hiljaista tietoa ja osaamista, joka on syntynyt vuosien kuluessa ja joka ei leviä tiedonkäyttäjille tutkimustiivistelmien, esitysten tai lehtiartikkelien kautta.

Hiljainen tieto luomuviljelijöille

Tämän tiedon lähes ainoa hyödyntämistapa on vuorovaikutteisessa keskustelussa ja pohdinnoissa, joiden tulokset viedään eteenpäin loppukäyttäjälle eli tässä tapauksessa ammattitaitoisille luomuviljelijöille. Myös ulkomailla tehtyjen tutkimusten tulosten tulkinta ja kotimaahan siirto on tehokkainta, kun ao. alan tutkija perehtyy tutkimuksiin ja tuo tulokset käytännön toimijoille keskusteluun ja kehitettäväksi. Tähän tietoaukkojen nopeaan paikkaukseen tuo ratkaisun tutkijoiden, neuvojien ja tuottajien välinen yhteistyö eri aihealueiden käsittelyssä sekä tiloilla tehtävä havainnointi ja tutkimus yhdessä neuvonnan kanssa.

Yhteistyötä tiivistetty tutkijoiden ja asiantuntijoiden välillä

Neuvonta ja tutkimus ovat tehneet tämän vuoden alusta aiempaa tiiviimpää yhteistyötä Luomuneuvonnan kehittämishankkeessa, jossa tutkijat ja neuvojat ovat pitäneet säännöllisesti yhteyttä ja etsineet ratkaisuja käytännön ajankohtaisiin kysymyksiin.

Tästä esimerkkinä on yksivuotisten laidunkasvien ruokinnallisten ominaisuuksien selvittäminen. Tutkijat ovat selvittäneet tähän mennessä tehtyjä tutkimustuloksia ja kesän aikana tiloilta haetaan yksivuotisten laidunkasvien näytteitä rehuanalyyseihin.

Näytteitä on saatu eri puolista Suomea yli kymmeneltä tilalta. Mukana on laaja kirjo erilaisia yksivuotisia laidunkasveja. Valion ARTTURI(R) -analyysin avulla on nopeasti ja luotettavasti saatu kuva kasvustojen ravitsemuksellisesta laadusta.

Rehuanalyysien lisäksi asiantuntijat keräävät viljelijöitä tiedot kasvustojen perustamisesta ja kartoittavat kokemukset laiduntamisesta. Mielenkiintoista on myös koota viljelijöiden perusteluja sille, miksi he ovat päätyneet ottamaan omaan viljelykiertoonsa mukaan yksivuotiset laitumet.

Tulokset julki Maataloustieteen päivillä

Kasvukauden jälkeen kesän kokemukset kootaan yhteen. Asiantuntijat ja tutkijat purkavat tulokset yhteisissä työpajoissa. Tavoitteena on että yksittäisistä havainnoista muodostuu kokonaisnäkemys ja jatkossa viestiä yksivuotisten laidunten sopivuudesta erilaisiin tarpeisiin voidaan aikaisempaa paremmin välittää käytäntöön. Tuloksista valmistellaan myös yhteenveto Maataloustieteen Päiville, jotka pidetään tammikuussa 2014 Helsingissä.

Työtä koordinoivat MTT:n puolelta Timo Lötjönen ja ProAgrian puolelta Marja Suutarla. Hankkeen rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjurahoitus.