Pohjois-Karjalassa on luomudraivia

1 min lukuaika

Luomublogi

Keväällä 2016 haki luomusitoumusta Pohjois-Karjalassa yhteensä 31 uutta maatilaa.

Luomublogiturunenmuokattu

Keväällä 2016 haki luomusitoumusta Pohjois-Karjalassa yhteensä 31 uutta maatilaa. Pinta-alana luomu-tuotantoon siirtyi uutta alaa lähes 1 600 hehtaaria. Luomuala on kasvanut Pohjois-Karjalassa yli 21 000 hehtaariin, (mukana luomu ja siirtymävaihepellot) joka on lähes 24 prosenttia maakunnan kokonaispeltoalasta. Tilastoissa näkyy kasvua luomukauran, herneen ja härkäpavun viljelyssä.

Pohjois-Karjalan alueellisessa maaseutuohjelmassa luomutavoitteeksi on asetettu 30 prosenttia vuonna 2020. Luomutilan keskikoko maakunnassamme on 59 hehtaaria, joka on huomattavasti alueen tavanomaisia tiloja suurempi.

Monet tilat hakevat uusia mahdollisuuksia ja toimeentuloa luomutuotannosta. Luomutuotteiden kysyntä kasvaa, markkinoille tarvitaan lisää luomutuotteita. Luomutuotteet saadaan markkinoitua paremmin eteenpäin ja yhteistyö tilojen välillä on kasvamassa. Maakuntamme luomukotieläintilat (vajaa 80 kpl nauta- ja lammastiloja) ovat tehneet sopimuksia luomukasvitilojen kanssa ja näin saadaan välikäsiä pois tuotannosta.

Maakunnassamme luomumyönteisyys näkyy niin tuottajissa, neuvojissa kuin virkamiehissäkin. Pitkänlinjan luomuneuvojamme ja alueemme maitotilaneuvojat ovat jakaneet luomutietoutta ja poistaneet ennakkoluuloja luomusta. Kuntien ja Elyn asenne luomuun on ollut rohkaiseva, askarruttaviin kysymyksiin saadaan nopeasti vastauksia ja asioita selvitetään yhteistyössä.

Meillä on hyviä luomumenestyjiä esimerkkeinä, kuinka luomu saadaan onnistumaan ja kannattamaan hyvällä ammattitaidolla ja riittävillä panoksilla, ympäristö huomioiden. Hyvä yhteistyö ProAgria Pohjois-Karjalan luomuasiantuntijoiden kanssa auttaa tiloja menestymään. Luomutilojen menestys lisää kiinnostusta siirtyä luomutuotantoon.

Ulla Turunen, ProAgria Pohjois-Karjala