Luomua lisää markkinoille

2 min lukuaika

Luomublogi

Vuoden 2015 luomuviljasato oli viidenneksen pienempi kuin edellisvuonna ollen 2,2 prosenttia Suomen koko viljantuotannosta.

Kuva: Kaija Hinkkanen

Maailman viljavarastot ovat nyt suurimmat kolmeen vuosikymmeneen. Jos talvehtimisen ennusmerkit maailmalla pitävät paikkaansa, myös ensi vuonna korjataan iso sato. Kotimaassa n. 80 prosenttia kaikesta syksyllä korjatusta vehnästä on jäämässä rehulaatuiseksi. Baltia, Venäjä ja Ukraina ovat entistä aktiivisempia toimijoita, kun taas Suomi on pieni peluri kauramarkkinoita lukuun ottamatta.

Vuoden 2015 luomuviljasato oli viidenneksen pienempi kuin edellisvuonna ollen 2,2 prosenttia Suomen koko viljantuotannosta. Reilu viidennes siitä korjattiin tuoreviljana, mikä alensi luomurehuviljan tuotantokustannuksia haasteellisena syksynä. Luomuviljan laatu on ollut hyvä ja kauran hometoksiinipitoisuudet ovat vain harvoissa näytteissä hätyytelleet raja-arvoja. Viime satokaudella teollisuus myös toi jonkun verran luomukauraa ja luomuruista.

Panosta laatuun – vastaa kysyntään

Luomukauran tulevaisuus näyttää hyvältä. Kauran kysyntä kasvaa maailmalla ja uusia käyttömahdollisuuksia kokeillaan. Puhdas gluteiiniton, myllykelpoinen luomukaura on pisimmälle viritetty erikoistuote tällä hetkellä. Myllykauraa viedään nykyään pääosin hiutaleina, mikä myöskin kannattelee kauran hintaa. Lajiketta valittaessa kiinnitä erityisesti huomiota jyväkokoon.

Vehnän hinnat ovat isojen markkinoiden armoilla. Kotimainen luomurehuteollisuus ostaa hernettä ja papua. Peltokasvipalkkio edellyttää puhdaskasvustoja, mutta seoskasvustot ovat viljelyvarmempia ja varteenotettavia esimerkiksi rehuntuotantoyhteistyössä luomukotieläintilan kanssa.
Viljelijän kannattaa pyrkiä laatuun, erikoistua sekä olla aktiivinen ja tehdä harkintansa mukaan viljelysopimuksia ainakin osasta tuotantoa.

Luomukotieläintuotteita kuluttajille

Luomulihan kulutuksessa näkyy kasvun merkkejä; mahdollisuuksia olisi etenkin luomusianlihassa, mutta myös luomunaudanlihan menekki lisääntyy. Myydyin luomulihatuote on jauheliha, joka kasvaa yhä. Kotimaisen luomulampaanlihan tarjonta on lisääntynyt ja kotimaista luomubroileria on kauppaketjujen tarjonnassa. Lypsykarjatiloilla pohditaan luomua vaihtoehtona kompensoida maidon hinnanlaskua. Ennen luomuun siirtymistä on tarpeen käydä keskustelut luomumaidon vastaanotosta meijerin kanssa.

Kirjoittajana ProAgria Etelä-Suomen palvelupäällikkö Sari Hiltunen