Kallelan tila Maskusta mukana rikkakasvikokeissa

1 min lukuaika

Luomublogi

Kokemuksia valvatin torjunnasta.

Heikki 4

Muokkaus keväällä 2013

Muokattu 7.5. joustopiikkiäkeellä, 22.5. kultivaattorilla (silmukkapiikkinen, kevyt) ja 11.6. Kvick-Finn Light 3550 kerta-ajo 6 km/h sekä 22.6. äestys.

Lohko: Rantinraja, LJS, rm, pH 6.0. 1-v. viherlannoitusnurmen perustaminen, esikasvi mallasohra, kultivoitu sekä kynnetty syksyllä 2012. Valvattia runsaasti, juolavehnää ja ohdaketta jonkun verran.

Juolannostokultivaattori Kvick-Finn Light 3550

Kylvetty 60 kg/ ha rehuvirnaa, 50kg/ha ohraa ja 10 kg/ha ital.raiheinää 23.6. Poutajakso ja helle hidastivat orastumista, ohra pärjäsi hyvin, virna ja raiheinä hitaita. Valvatti sai turhaan etumatkaa.

Kvick-Finn nosti juurakot hyvin maan pinnalle kuivumaan.

Niitetty valvatin torjumiseksi kahdesti 6.8. ja 7.9. Virna ei toisen niiton jälkeen päässyt vauhtiin ja lokakuun puolivälin pakkasjakso tappoi virnat.

Huomioita:

Urakoitsijalla jäi paikoin ajamattomia, 10- 20 cm levyisiä kaistoja, joissa valvatti runsastui. Kerta-ajon jälkeen valvatti oli reilun viikon päästä takaisin pinnassa. Muokattaessa maa oli melko märkää sadekuuron takia, jolloin työsyvyys oli noin 8 cm. Kuivissa oloissa olisi kannattanut ajaa syvemmältä, mutta nyt maa tuli liian kokkareiseksi viherlannoituisseoksen kylvöä ajatellen. Toisella ajokerralla olisi päästy syvemmälle ja torjunnan teho valvatin juurakoihin olisi parantunut.

Kesä kuivuudessa kasvusto jäi harvaksi ja valvatti sekä peltopähkämö valtasivat alaa. Raiheinä yltyi kunnon kasvuun vasta syyskuun loppupuolella.

Jälkiviisaana voi sanoa, että kesällä 2014 olisi ollut huippuolosuhteet koko keskikesän kesannolle, jonka perään pyydyskasvilla olisi päässyt hyvään lopputulokseen.