Denise Ramstedt

Denise Ramstedt

Ympäristö- ja maisemasuunnittelija

ProAgria - Finska Hushållningssällskapet - Suomen Talousseura

denise.ramstedt@fhs.fi 050 549 0030

Hämeenkatu 28
20700 Turku

Finska Hushållningssällskapet - Suomen Talousseurasta on saanut alkunsa Suomen maaseutuyritysneuvonta jo vuonna 1798. Organisaation toimialuetta oli alkuaikoina koko Suomi. Muiden maakuntien keskusten aloittaessa toimintansa on Talousseuran toimialuetta ollut Etelä-Suomen maakunnat, ja etenkin Turunmaan saaristokunnat. Maiseman- ja ympäristönhoidon neuvontaa on tehty nykymuodossa 1990-luvun alusta.