Nelli Salomäki

Nelli Salomaki

Viestintäkoordinaattori

ProAgria Oulu

nelli.salomaki@proagria.fi 050 575 0811

Kauppurienkatu 23, 3. krs, Oulu

Työssäni vastaan useiden eri hankkeiden monipuolisesta viestinnästä.

Erityisen kiinnostavana pidän sitä, että pääsen jatkuvasti tutustumaan erilaisiin aihealueisiin eikä mikään päivä ole edellisen kaltainen. Nautin myös sosiaalisista tilanteista ja uuden oppimisesta. Työssäni pääsenkin toteuttamaan molempia mielenkiinnon kohteitani, kun toimin yhdessä laajan asiantuntijaverkoston kanssa, jolta saan jatkuvasti uutta informaatiota.

Työni kannalta yksi oleellisimpia taitoja on juuri uuden oppiminen. Viestinnän kenttä elää jatkuvassa murroksessa ja uusia toimintatapoja sekä viestintäalustoja tulee nopealla syklillä. Muutosten keskellä täytyy olla motivoitunut kehittämään omaa osaamistaan ja reagoimaan nopeastikin muuttuvaan toimintaympäristöön. Toisaalta täytyy osata miettiä laajoja kokonaisuuksia ja ottaa kohderyhmä sekä viestinnälliset tavoitteet huomioon. On tärkeää tarkastella tilannekohtaisesti, mikä toimintamalli sopii mihinkin kontekstiin.

Parasta työssäni ovat ehdottomasti ihmiset, joiden kanssa saan päiväni viettää. Hyvä ja avulias työilmapiiri lisäävät motivaatiota ja onnistumismahdollisuuksia. Saavun työpaikalle innostuneena ja hyvällä mielellä, mikä on suurelta osin työkavereideni ansiota.

Osaamisalue