Vuoden maisematekopalkinnot Kuuskajaskariin ja Askaisiin

2 min lukuaika

Uutinen

Jättipalsami on haitallinen vieraslaji, joka leviää erityisesti kosteassa maaperässä tukahduttaen alkuperäisen kasviston alleen.

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset palkitsivat 29.10.2019 edustajakokouksessaan Oripäässä alueelliset Vuoden maisemateko -kilpailun voittajat. Satakunnassa voiton vei Lauri Friman ja vapaaehtoiset jättipalsamintorjujat Rauman Kuuskajaskarin linnakesaaren vieraslajitalkoilla ja Varsinais-Suomessa Suomen luonnonsuojeluliiton Hirvijokilaakso –yhdistys jättipalsamin torjuntatyöllä lehtomaisemassa metsässä Maskun Askaisissa. Voittajia oli valitsemassa alueellinen asiantuntijaraati.

Rauman Kuuskajaskarin linnakesaaressa torjuttiin jättipalsamia yhteistyössä paikallisen Osuuskaupan, Rauman kaupungin ja vapaaehtoisten kanssa. Kuuskajaskari on arvokas saariympäristö jossa torjuntatyötä on tarkoitus jatkaa niin kauan, että jättipalsamit saadaan saarelta kokonaan hävitettyä.

- Kuuskajaskarin saarella on sekä kulttuurihistoriallisia arvoja, mutta myös monia arvokkaita luontokohteita ja linnakesaari on virkistyskäytön, retkeilyn ja matkailun kannalta hyvin merkittävä alue Selkämeren kansallispuistossa. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä vieraslajien kitkeminen on tehty yrityksen, kaupungin ja vapaaehtoisten yhteistyönä, perustelee valintaa Satakunnan maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf.

Askaisten jättipalsamien torjuntatyötä on tehty jo useita vuosia. Tänä kesänä talkoisiin osallistui maanomistajan lisäksi alueellinen luonnonsuojeluyhdistys. Jättipalsamia on alueella kitketty, niitetty sekä peitetty ja kasvijäte on kuivatettu paikanpäällä leviämisen estämiseksi. Talkoisiin osallistui myös kyläläisiä, joille kerrottiin vieraslajeista ja niiden haitallisuudesta. Usean vuoden torjuntatyön ansiosta alueen kasvillisuus on jo monimuotoisempaa ja jättipalsamin leviämistä on saatu hillittyä. Asiantuntijaraati kiinnitti erityisesti huomioita yhteistyöhön sekä usean vuoden sitkeään torjuntatyöhön. Myös vieraslajien haitoista ja torjuntakeinoista kertominen sai kiitosta asiantuntijaraadilta.

Kunniamaininnat suurissa suomalaisissa vieraslajitalkoissa Paraisille sekä Poriin ja Raumalle

Paraisten kurtturuusun torjunta nappasi itselleen kunniamaininnan Varsinais-Suomen kilpailussa hienosta yhteistyöstä kaupungin ja asukkaiden välillä. Paraisilla innostuttiin torjumaan keskustassa kasvavaa kurtturuusua leikkaamalla pensaat alas ja poistamalla versotapit, jotta kaupunki voi jatkossa ajaa aluetta ruohonleikkurilla ja näin näivettää kasvustot.

Satakunnan kunniamaininta menee tänä vuonna Lauri Frimanille, joka oli aloitteentekijänä sekä Porin että Rauman vieraslajien torjunnassa.

Länsi-Suomen alueelta Vuoden maisematekokilpailuun osallistui yhteensä seitsemän vieraslajien torjuntatekoa. Varsinais-Suomessa Turussa Aurajoen rannalla ja Paimiossa Karhunojan varsilla kitkettiin talkoovoimin jättipalsamia. Satakunnassa Porin entisen upseerikerhon ja aliupseerikerhon piha- ja peltoalueelta niitettiin jättipalsamia ja kaivettiin ja kuivatettiin komealupiinia ja Säkylän Isokylässä kitkettiin Säkylän maatalousnaisten voimin jättipalsamia sekä elämänlankaa.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan raadissa olivat Eija Hagelberg (Baltic Sea Action Group), Jaana Itälä-Laine (Valonia), Leena Lehtomaa (Varsinais-Suomen ELY-keskus), Eija Mutila (Satakunnan ELY-keskus), Liisa Nummelin (Satakunnan museo), Tiina Jalkanen (Metsähallitus), Susanna Roslöf (Satakuntaliitto), Simo Laakkonen (Turun yliopisto).

Lisätietoja

Rauman Kuuskajaskari
Lauri Friman p. 0440867160
lauri.friman@sok.fi

Maskun Askainen
Maria Timonen, p. 0407699095
maria.i.timonen@gmail.com

Parainen
Daniel Falck, p. 0404885686
daniel.falck@parainen.fi

Satakunta
Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Sanna Haapala, puh. 050 590 2085
sanna.haapala@maajakotitalousnaiset.fi

Varsinais-Suomi
Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Katri Salminen, puh. 050 664 74
katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi

www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko