Vuoden 2021 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön tunnustuspalkinnot myönnetään Ville Sillanpäälle, Pekka Länsivierrolle ja Auli Yli-Rahnastolle.

2 min lukuaika

Uutinen

Tunnustuspalkinnot myönnetään maatalousalaa kehittäville ja edistäville henkilöille.

Auli ja ville kopio

Vuoden 2021 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön tunnustuspalkinnot myönnetään Ville Sillanpäälle, Pekka Länsivierrolle ja Auli Yli-Rahnastolle.

Maatalousyrittäjä Ville Sillanpää on aktiivisesti mukana kehittämässä maataloutta kotitilallaan, jonka enemmistöosakkuuden hän lunasti keväällä 2020. Sillanpäällä on selkeä strategia tuottaa maitoa kuluttajien tavoitteiden mukaisesti huomioiden eläinten ja ympäristön hyvinvointi työolosuhteita unohtamatta. Ville Sillanpää on tehnyt tilalleen strategiaa Johto-hankkeen intensiivisessä pienryhmässä. Hän on osallistunut hiiliviljelyn kehittämiseen BSAG:n ja Valion yhteisessä hankkeessa. Sillanpään tila on myös pilottitilana Mainio Maito -hankkeessa, jossa haetaan ilmaston kannalta hyviä ja kestäviä viljelymenetelmiä maitotiloille. Ville Sillanpää on ollut myös aktiivisesti mukana tilakoetoiminnassa, sillä pelloilla on ollut koetoimintaa mm. Retee-hankkeessa, jossa haetaan uutta teknologiaa nurmiviljelyyn.

Pekka Länsivierto on toiminut koko työuransa maataloushallinnon palveluksessa. Työssään hän on pitkän uransa aikana vastannut erilaisista sitoumuksista. Lisäksi hänelle on ollut tärkeää viljelijöiden ja maatalousneuvonnan asiantuntijoiden osaamisen ja ymmärryksen lisääminen. Länsivierto onkin toiminut useissa erilaisissa koulutuksissa luennoitsijana. Hän on kertonut uusista tuulista ja tulkinnoista sitoumuksissa sekä muissa hallinnon muutoksissa. Työssään hänellä on ollut kantavana ajatuksena toimialan etu ja kehittyminen. Hän on opastanut viljelijöitä aktiivisesti ja vienyt tietoa kehitettävistä asioista niin Ruokaviraston kuin Maa- ja metsätalous ministeriön tietoon asti.

Kotieläintuotannon asiantuntija Auli Yli-Rahnasto on kehittänyt aktiivisesti osaamistaan toimialalla tapahtuvien muutoksien myötä. Viimeisimpänä hän on hankkinut lisäosaamista luomusta. Yli-Rahnasto tunnetaan asiakkaista huolta pitävänä. Työyhteisössä hän on erittäin pidetty henkilö ystävällisen ja avuliaan luonteensa vuoksi.