Vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta kaksitasouomalla

2 min lukuaika

Uutinen

Etelä-Savoon on kaavailtu kaksitasouoman toteuttamista Lietjärven peltoalueella Mikkelin Haukivuorella.

Vesisto ja peltomaisema
Kuva: Etelä-Savon Ely-keskus

Vesiensuojelurakenteelle etsitään parhaillaan suunnittelijaa ja kilpailutuksen tiedot löytyvät Hilmasta. Tarjouksen voi jättää 15.4.2024 mennessä.

Kaksitasouoma edistää vesiensuojelua ja lisäksi sillä voidaan kasvattaa luonnon monimuotoisuutta. Se ehkäisee tulvavesien nousemista pelloille, estää eroosiota ja pidättää kiintoainesta ja ravinteita kasvillisuuden peittämälle tulvatasanteelle. Tulvatasanteita voi olla joko ojan molemmin puolin tai vain toisella puolen ja keskellä sijaitsee alivesiuoma.

Kaksitasouomahanketta edistetään Kyyveden valuma-aluetalkkarin pilottihankkeessa. Valuma-aluetalkkarina toimiva ympäristöasiantuntija Eeva Lahtinen Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisista ja ProAgria Etelä-Savosta lähti viemään hanketta eteenpäin herättelemällä ensin ojitusyhteisöä. Ojitusyhteisön herättäminen vaati paljon aikaa ja työtä.

- Piti selvittää ojitusyhteisön rajat, alueen maanomistajat sekä käydä läpi ojitusyhtiön sääntöjä. Onneksi saimme apua Etelä-Savon Ely-keskukselta ojitusyhteisön taustaselvittelyyn sekä vesilain tulkitsemiseen. Myös Mikkelin seudun ympäristöpalveluista ja maaseututoimesta saatiin apua, Lahtinen summaa. Lietjärven ojitusyhteisön kokous saatiin järjestettyä ja siellä näytettiin vihreää valoa kaksitasouoman edistämiselle.

- Tämä on merkittävä hanke, koska toistaiseksi ei ole tiedossa, että kaksitasouomia olisi toteutettu Etelä-Savon alueella. Aikataulu on tiukka, mutta tavoitteena olisi saada vietyä tämä myös urakoinnin toteutusvaiheeseen vuoden loppuun mennessä, Lahtinen toteaa.

Kyyveden valuma-aluetalkkarin pilottihanke on yksi neljästä valtakunnallisesta ELY-keskusten koordinoimasta valuma-aluepilotista, joilla edistetään valuma-aluelähtöistä maa- ja metsätalouden vesienhallintaa. Hanketta toteuttaa Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset yhteistyössä ProAgria Etelä-Savon kanssa. Pilotit ovat osa Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. 

Lisää tietoa voi lukea hankkeen omilta sivuilta: ProAgria | Kyyveden valuma-aluetalkkari.

Hilma: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/98060/notice/143830/overview