Varautumisasiaa: Porakaivo on investointi jatkuvaan vedentarpeeseen

1 min lukuaika

Hankkeet· Uutinen

Oma kaivo on järkevä valinta maatiloilla, joissa vedenkäyttö on erityisen suurta. Porakaivosta riittää raikasta vettä kuivinakin aikoina.

Vesikuva

Suomessa on laadukkaat pohjavedet. Porakaivon porauksessa on oleellista, että se tehdään riittävän syvälle – kallioruhjeiden läpi. Kaivon tuotto voidaan mitata porausvaiheessa. "Jos kaivo ei tuota riittävästi vettä, se voidaan porata syvemmälle tai paineavata. Yhdistyksellä on periaate, että kaikille kaivoille annetaan vähintään kahden vuoden vesimäärätakuu", Asmo Huusko, Suomen kaivonporausurakoitsijat ry:stä toteaa.

Mitä kaivon porauttaminen kustantaa?

"Kaivon porauttaminen tulee aloittaa kutsumalla paikalle porausurakoitsija. Hänen kanssaan selvitetään oikea porauspaikka ja muut tärkeät kriteerit. Porattavalla maaperällä ei ole väliä, mutta maankamaran rakenne ja koostumus sekä porauksen syvyys vaikuttavat porakaivon kustannuksiin. Poraus ei ole riippuvaista vuodenajasta, sillä kaivoja porataan ympäri vuoden."

Onko oman kaivon vesi aina laadukasta?

"Maanpeitteen paksuus ja koostumus vaikuttavat suotautuvan veden laatuun. Kalliopohjavesi on lähtökohtaisesti laadukkaampaa, kuin rengaskaivoissa, mutta kallioperän pohjavedessä voi olla raja-arvot ylittäviä määriä mm. kloridia, radonia, arseenia ja uraania. Haitta-aineet voidaan pääsääntöisesti poistaa käsittelyllä."

On tärkeää huomioida, että Ely-keskuksen määrittelemät pohjavesialueet eivät saa toimenpidelupaa kaivonporaukselle.

Artikkeli on osa Maatilan varautuminen -hanketta.