Valtakunnallinen nurmipalkinto 2021 Elina ja Jari Raitinpäälle Pohjois-Satakuntaan

3 min lukuaika

Uutinen

Palkinto luovutettiin perjantaina 15.10. KoneAgriassa.

Dsc00387
Valtakunnallinen nurmipalkinto 2021 luovutettiin perjantaina 15.10. Elina ja Jari Raitinpäälle palkitsemistilaisuudessa KoneAgrian yhteydessä.

Vahva kehittämishalu on vienyt eteenpäin

Raitinpään tila sijaitsee Jämijärvellä Pohjois-Satakunnassa. Elina ja Jari Raitinpää ovat aloittaneet tilanpidon vuonna 2005. Tuolloin tilalla oli 35 lypsylehmää parsinavetassa sekä peltoa noin 60 hehtaaria. Tilan nykyiselle isäntäparille oli heti alusta alkaen selvää, että toimintaa halutaan kehittää.
Yrittäjien lisäksi tilalla työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää sekä yksi tarpeen mukaan kutsuttavissa oleva työntekijä. Myös uusi sukupolvi on mukana tilan töissä kesäaikaan sekä vanha vaari voimiensa mukaan.
Ensimmäisenä toimintavuotena aloitettiin säilörehusiilojen tekeminen sekä rehunkorjuuyhteistyö paikallisen urakoitsijan kanssa. Seuraava kehitysaskel kolmisen vuotta myöhemmin oli apevaunun hankinta sekä siirtyminen täysappeeseen ruokinnassa. Samana vuonna laajennettiin maitohuonetta suuremmalle maitotankille. Tammikuussa 2012 tilalla otettiin käyttöön uusi pihattonavetta, jossa on paikat 132 lehmälle. Tämän jälkeen on peruskorjattu vanha parsinavetta, umpilehmien ja hiehojen kuivikepohjapihatto sekä tänä vuonna käyttöön otettu vasikkala. Laajennusinvestointien yhteydessä on rakennettu tuotannon laajuuteen vaadittavat ja soveltuvat rehuvarastot sekä asianmukaiset lantavarastot.

Viljelyä ohjaa navetasta tuleva tarve

Tällä hetkellä tilalla on lehmiä 145 ja nuorkarjaa 140. Viimeisen 12 kuukauden keskituotos on 10900 EKM rasvaa 4,47 % ja valkuaista 3,74 %. Nuorkarja laiduntaa tilan läheisyydessä olevilla pelloilla 4–5 kuukautta kesässä, syyssateista riippuen.
Peltoa Raitinpäässä on viljelyssä noin 160 hehtaaria sekä lisäksi lähinaapureiden kanssa rehuntuotanto- ja lannanlevityssopimuksia noin 30 hehtaarin alalla. Peltoviljelyssä on satsattu peltojen peruskunnostukseen eli salaojitukseen, lohkojen muotoiluun sekä kalkitukseen. Peruskunnostustoimenpiteiden johdosta lohkoja on voitu yhdistää suuremmiksi, jolloin pellon sisäinen logistiikka on saatu paremmin toimivaksi. Tätä työtä jatketaan edelleen. Tilan viljely on suunnitelmallista ja viljelyä ohjaa vahvasti navetasta tuleva tarve. Pelloissa viljellään sekä lypsylehmien että umpilehmien tarpeisiin soveltuvaa nurmirehua sekä tuoreena säilöttävää rehuviljaa.

Ruokinnan perustana hyvä säilörehu

Nurmituotantoon on panostettu jo usean vuoden ajan. Nurmikierto pidetään suunnitelmallisena ja nurmet uusitaan 3–4 vuoden välein. Nurmiseokset ovat neljän heinäkasvin seoksia, joissa on tilan viljelyyn sopivia lajikkeita. Lietelantaa hyödynnetään etupäässä nurmien toisen ja kolmannen sadon lannoitukseen ja liete mullataan peltoon. Tilan pitkän aikavälin keskisato nurmessa on noin 9 500 kuiva-ainekilon luokkaa. Haasteellisia vuosia ovat olleet 2018 ja 2021 pitkän kuivan jakson vuoksi. Tämän vuoden sato on noin 9000 kuiva-ainetta per hehtaari. Nurmiviljelyssä käytetään paikallisia urakoitsijoita sekä rehunkorjuussa että lietteen levityksessä. Säilörehun tuotantokustannus on laskettu muutamana vuonna, ja viimeisin on vuodelta 2019, jolloin se oli 11 snt/kakg. Vuoden 2021 tuotantokustannus ei ole vielä selvillä. Viljelyn suunnittelu ja kasvustojen tarkkailu tehdään yhteistyössä ProAgrian huippuosaaja Jarkko Storbergin kanssa.
Raitinpäillä ruokinnan perustana on hyvä säilörehu. Säilörehun korjuuaika pyritään optimoimaan hyvissä ajoin ennen rehuntekoa otettavilla korjuuaikanäytteillä. Varsinkin ensimmäisen sadon ajoitus tehdään korjuuaikanäytteiden perusteella. Ruokintaa varten otetaan korjuuhetkellä korjuuaikanäytteet sekä valmiista rehusta noin kuukauden välein rehuanalyysi.
Tila on mukana Kankaanpään nurmiryhmässä, joka on tiettävästi yksi Suomessa pisimpään jatkuvasti toimineista nurmipienryhmistä. Tila on osallistunut aktiivisesti ryhmän toimintaan ja ollut muun muassa nurmiryhmän havaintotilana vuonna 2019. Lisäksi Raitinpäät ovat osallistuneet useasti pienryhmien Euroopan matkoihin, joissa on tutustuttu sekä paikalliseen nurmiviljelyyn että maidontuotantoon.

Mikä on Laidunyhdistys ry:n säätiö ja nurmipalkinto?

Laidunyhdistys ry:n säätiö luovuttaa vuosittain valtakunnallisen nurmipalkinnon. Laidunsäätiön tehtävänä on tukea nurmiviljelyn, nurmirehujen käytön ja kestävän laiduntalouden edistämistä ja kehittämistä maassamme. Nurmipalkinto annetaan vuosittain tilalle, jossa on pitkäjännitteisesti tehty työtä nurmentuotannon kokonaisuuden kehittämiseksi, nurmentuotannon kokonaisuus on hyvin hallinnassa ja toiminnassa näkyy avoin ja kehittämismyönteinen asenne.
Nurmipalkinnon voittajaa valittaessa Laidunyhdistys ry tarkastelee muun muassa tilan rehuntuotannon tehokkuutta, säilörehun laatua ja tuotantokustannuksia, rehuanalyysien kattavuutta, laidunnusta sekä tilan osallistumista nurmi- ja säilörehutuotantoa kehittäviin pienryhmiin ja koulutuksiin. Tänä vuonna voittajatila saa valita palkintonsa kolmen vaihtoehdon joukosta, joita ovat ammattimatka Euroopassa, koulutus kotimaassa ja omatoiminen virkistysmatka kotimaassa.
Lisätietoja:
Yrittäjä Jari Raitinpää, 040 589 6400, jari.raitinpaa@pp.inet.fi
Asiantuntija Jarkko Storberg, ProAgria Länsi-Suomi, 0400 849 992, jarkko.storberg@proagria.fi
Laidunyhdistys ry:n säätiön asiamies Timo Mallinen, 0400 542 569, timo.e.mallinen@gmail.com