Valtakunnallinen nurmipalkinto 2019 Tolosille Kainuuseen

3 min lukuaika

Uutinen

Valtakunnallinen nurmipalkinto 2019 luovutettiin perjantaina 11.10.2019 Maitopisara Oy:lle Kainuun Puolangalta.

Minna Tanner ja Maarit Partanen ProAgria Itä-Suomesta luovuttivat nurmipalkinnon Ville Toloselle yhdessä Leila Helaakosken kanssa

Valtakunnallinen nurmipalkinto 2019 luovutetttiin perjantaina 11.10.2019 Maitopisara Oy:lle Kainuun Puolangalta. Tilan yrittäjänä toimii Ville Tolonen yhdessä äitinsä Kaija Tolosen kanssa.

Palkinto ja kunniakirja luovutetaan Jyväskylässä KoneAgria-näyttelyn yhteydessä Kestävää kannattavuutta teemavuoden avausseminaarissa. Palkinnon jakaa Laidunyhdistys ry:n säätiön puheenjohtaja Leila Helaakoski. Mukana on myös tilan nurmiasiantuntija Maarit Partanen ProAgria Itä-Suomesta. Nurmipalkintona on tänä vuonna tilan yrittäjien matka Eurotier-näyttelyyn Hannoverissa 2020.

Tilan kokonaisuuden hallinnasta ja määrätietoisesta tavasta toimia kertoo Maitopisaran lehmien tuotostaso, 12 800 kg EKM. Hyvä lehmien kestävyys, keskipoikimakerta 2,8 ja elinikäistuotos 29 550 kg, johon tuotosseurannassa olevista yli 100 lehmän karjoista pääsee vain 6 %. Säilörehun satotaso vuonna 2019 oli 7 500 kgka/ha. Satotason parantamiseen satsataan edelleen, tekemällä toimia, jotta lohkot saataisiin tuottamaan jatkossa järkevästi.

Tilan kasvutarina

Tilalla oli vuonna 1986 lehmiä 12 ja peltoa 12 ha. Tuotantoa laajennettiin parsinavetassa lähes 70 lehmään, jonka jälkeen vuonna 2006 rakennettiin pihatto asemalypsyllä. Pari vuotta sitten rakennettiin toinen pihatto, jossa on nuorta karjaa, ummessa olevat sekä yksi lypsyryhmä. Investointien myötä lehmämäärä kasvoi 270 lehmään, nuorta karjaa on 170.

Samalla peltoa on raivattu lähelle tilakeskusta, kahdeksan kilometrin säteelle, niin että kokonaispeltoala on nyt noin 420 hehtaaria. Tilusrakenne on tarkoin mietitty, jotta tuotanto on mahdollisimman kustannustehokasta ja työtä säästävää. Osakeyhtiö perustettiin vuonna 2016. Tilan kehittämisessä on voimakkaasti ollut mukana myös Villen isä Jukka Tolonen. Tällä hetkellä tilalla on yrittäjien Villen ja Kaijan lisäksi viisi työntekijää. He muodostavat hyvän tiimin, jolla on yhteiset päämäärät.

Jatkuvaa kehittämistä

Maitopisara Oy:n yrittäjät ovat aktiivisesti osallistuneet mm. ProAgrian järjestämiin maidon, nurmen ja johtamisen pienryhmiin. Yrityksessä asiantuntijapalvelujen käyttö on kattavaa sekä maidontuotannon, kasvintuotannon, johtamispalvelujen, jalostuksen että eläinten terveydenhuollonkin osalta. Uuden tiedon saaminen ja hyödyntäminen omiin tarpeisiin sopiviksi, on yrityksessä kullanarvoista.

Rehuntuotanto toteutetaan navetan tarpeet edellä. Lypsäville tuotetaan mahdollisimman paljon hyvää kevätrehua, nuorkarjalle ja ummessa oleville karkeampaa, vähemmän energistä rehua ja mm. kokoviljarehua. Täysaperuokinta perustuu säännöllisiin rehuanalyyseihin, joiden perusteella ruokinta suunnitellaan yhdessä ProAgrian asiantuntijan kanssa. Ruokinnan taloudellisuutta seurataan kerran kuukaudessa seurantalaskelmalla. ’Karjasilmää’ ei myöskään tilalla unohdeta, sillä toimiva ruokinta ja taloudellinen maidontuotanto vaativat tarkkaa eläinten seurantaa ja kokonaisuuden hallintaa.

Hyvällä viljelysuunnittelulla on tärkeä rooli. Suunnittelua tehdään yhdessä ProAgrian asiantuntijan kanssa lähes pitkin vuotta. Suunnitelma ei tule kerralla valmiiksi, valintoja ja vaihtoehtoja pohditaan tarkoin. Lohkojen kasvukuntoon satsataan, ja vesitalous sekä maan happamuustasapaino pitää saada lohkoilla toimivaksi, jotta hyvät kasvustot saadaan perustettua. Nurmien lajike - ja seosasiat pohditaan tarkkaan, seoksissa käytetään syväjuurisia kasveja kuten ruokonataa ja apiloita lohkokohtaisesti. Samaa seosta ei käytetä välttämättä joka lohkolla. Tämän vuoksi uusia nurmiseoksia mietitään ja seoksia räätälöidään aina omiin tarpeisiin sopiviksi. Rehuanalyyseja otetaan paljon, jotta saadaan myös nurmen laadusta ja hiventarpeista kiinni ajoissa. Näitä asioita tukevat kasvukaudella tehtävät tärkeät kasvustohavainnot, jotka otetaan suunnittelussa huomioon.

Tilan pelloissa on runsaasti turvemaita. Tilan viljelytavassa huomioidaan vahvasti hiilensidontaa edistävät toimet. Viljely on nurmipainotteista, viljaa on kokoviljasäilörehuksi jonkun verran, ohra tai kaura toimii usein suojaviljana – nurmiseos alla. Kokeiltu on myös syysruista nurmen perustamiseen sekä hernettä viljaseosten joukkoon. Kokemukset näistä olivat positiivisia. Maiseman monimuotoisuuteen on panostettu perustamalla noin 20 hehtaarin kosteikko sitomaan valumavesiä peltoalueelta.

Lisätietoja:
Yrittäjä Ville Tolonen, 050 5731 524, maitopisaraoy@gmail.com

Asiantuntija Maarit Partanen, ProAgria Itä-Suomi, 0400 282 092, maarit.partanen@proagria.fi

Laidunyhdistys ry:n säätiön pj. Leila Helaakoski, 044 436 8001, leila.helaakoski@gmail.com

Mikä on nurmipalkinto ja Laidunyhdistys?
Laidunyhdistys ry:n säätiö luovuttaa vuosittain valtakunnallisen nurmipalkinnon. Laidunsäätiön tehtävänä on tukea nurmiviljelyn, nurmirehujen käytön ja kestävän laiduntalouden edistämistä ja kehittämistä maassamme. Nurmipalkinto annetaan vuosittain tilalle, jossa on pitkäjännitteisesti tehty työtä nurmentuotannon kokonaisuuden kehittämiseksi, nurmentuotannon kokonaisuus on hyvin hallinnassa ja toiminnassa näkyy avoin ja kehittämismyönteinen asenne.