Uusin peltokasvien kasvinsuojelutieto yhdessä paketissa

2 min lukuaika

Uutinen

Kasvinsuojelukirjan uutinen netti

”Oikea-aikaisella ja tarpeenmukaisella kasvinsuojelulla varmistetaan sato ja laatu, mutta otetaan myös huomioon ympäristönsuojelu ja luonnon hyötyhyönteiset. Kasvinsuojelu on entistä enemmän ennalta ehkäiseviä toimia, joilla pienennetään kemiallisen kasvinsuojelun käyttötarvetta. Kemiallisen kasvinsuojelun suunnittelu vaatii tiloilla yhä enemmän kokonaisuuden hallintaa ja aineiden ominaisuuksien tuntemista”, Sari Peltonen kertoo. Peltonen työskentelee kasvintuotannon kehityspäällikkönä ProAgria Keskusten Liitossa. Hän on toiminut Peltokasvien kasvinsuojelu -kirjan toimittajana jo useana vuonna.

Kasvinsuojelussa tieto on tarpeen, jotta osataan valita oikea valmiste ja annos kohteeseen ja pienentää ympäristölle koituvaa riskiä. Samalla pyritään myös ehkäisemään kasvintuhoojissa kehittyvää kestävyyttä eli resistenssiä kasvinsuojeluaineita kohtaan. Kirja auttaa kohdentamaan kasvinsuojeluaineet oikein ja vain tarpeen mukaan sekä vähentämään kasvinsuojeluaineiden kokonaiskäyttöä viljelyssä.

”Osataan ottaa huomioon myös valmisteiden jälkirajoitukset, jotta tiedetään, mitä kasveja on turvallista viljellä uusintakylvöissä, syyskylvöissä tai seuraavana kasvukautena”, Peltonen lisää.

Peltokasvien kasvinsuojelu 2023 on jokaisen viljelijän ja alan ammattilaisen perusteos, joka on kätevä apu kasvinsuojelun suunnitteluun ja toteutukseen. Kirjaan on koottu viljelykasveittain peltokasvien, avomaan vihannesten ja mansikan rikkakasvien, kasvitautien ja tuholaisten torjuntaan vuonna 2023 markkinoilla olevat kasvinsuojeluaineet. Mukana ovat myös niiden käyttösuositukset ja keskimääräiset ainekustannukset hehtaaria kohden.

Lisäksi kirjasta saa ohjeita mm. pölyttäjien huomioimiseen kasvinsuojeluaineiden käytössä, rikkakasvien, kasvitautien ja tuholaisten oikeista torjunta-ajoista viljelykasvin kehitysvaiheen mukaan sekä tietoa tautien ja tuholaisten torjunnan kynnysarvoista.

Sivuilla on tietoa myös kasvinsuojeluaineiden tehoista, resistenssiryhmistä, valmisteiden vaikutustavoista ja suojautumisesta kasvinsuojeluaineita käytettäessä. Kirjassa on esitetty myös luomutuotantoon soveltuvat kasvinsuojeluaineet. Mukana on kooste valmisteiden ympäristörajoituksista, viljan ja perunan tankkiseoksista, ruiskutustekniikasta ja ruiskun kunnossapidosta. Kirjan lopussa on irrotettava taulukko viljan ruiskutusten tankkiseoksista.

Käytännön Maamies -lehden tilaajat saavat kirjan kestotilaajaetuna numeron 2/2023 liitteenä.

Tilaa kirja osoitteesta proagriaverkkokauppa.fi.

Lisätiedot:
ProAgria Keskusten Liitto
Sari Peltonen, kasvintuotannon kehityspäällikkö 
sari.peltonen@proagria.fi, p. 050 341 4406