Uusi energiasovellus haarukoi energian kulusta ja tuotantoa yhdessä

2 min lukuaika

Uutinen

Haketta, pellettiä vai maalämpöä – vertaile.

ProAgria Keskusten Liitto
MEDIATIEDOTE
5.3.2019

Uusiutuvan energian investointi on usein suuri taloudellinen panostus ja sitä voi olla vaikea hahmottaa pintapuolisesti. Taloudellinen ja tekninen onnistuminen vaatii myös oikean mitoituksen. Eri vaihtoehtoja on kuitenkin hyvä voida vertailla karkeasti, jotta esimerkiksi asiantuntijan tai laitetoimittajan kanssa päästään helposti ”oikeille hehtaareille”.

-Kehitimme Informe-hankkeessa yhdessä LAMKin koodaajien ja asiantuntijoiden kanssa energiasovelluksen, jolla voi haarukoida yhden tai useamman erilaisen toimintayksikön kulutusta ja siihen soveltuvaa uusiutuvan energian tuotantomuotoa. Sovellusta voi käyttää esimerkiksi uuden asuinalueen energiaratkaisun kilpailutuksessa tehon tarpeen määrittelyssä, sanoo energiantuotannon johtava asiantuntija Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitosta.

Uusi simulointiohjelma on osoitteessa: http://informe.lamk.fi/ ja se löytyy myös www.energiatehokkaasti.fi -sivuston Laskurit-sivulta.

Vertaile erilaisia rakennuksia ja energiantuotantotapoja

Maaseudun rakennuksilla on hyvin erilaisia kulutusprofiileja. Broilerihallin ja lypsykarjanavetan kulutukset poikkeavat jo merkittävästi toisistaan, puhumattakaan tilakokonaisuuteen liittyvistä asuinrakennuksista. Maaseudulla on myös maatilojen ulkopuolisia, nykyisiä tai vasta suunnitteilla olevia kiinteistökeskittymiä, joihin voi kuulua pien- ja rivitaloja, pienkerrostaloja ja vaikkapa päiväkoti. Tällainen kokonaisuus voisi tarjota alueen energiayrittäjän kautta lisää elinvoimaa ja asukkaille säästöjä energialaskussa.

- Erilaisille energiankäyttäjäyksiköille on luotu 29 erilaista tyyppikulutusesimerkkiä. Tuotantorakennusten energiankulutus on johdettu ProAgrian energiasuunnitelmista. Toimistorakennusten, päiväkodin ja muiden kuin tuotanto- tai asuinrakennusten kulutusarvot laskettiin Motivan energiakatselmusten tilastoista, sanoo Kari. Kulutuksesta on haarukoitu lämmitys ja laite-energia. Lämmin käyttövesi on toistaiseksi ulkopuolella, samoin kanavahävikki, mikä vaihtelee kohteen mukaan huomattavasti.

- Uusiutuvan energian tuotannon eri energialähteitä ovat: metsä, pelto ja lanta. Tuotantoteknologioina ovat polttaminen, biokaasu ja maalämpö. Sähköntuotantoa voi simuloida myös aurinkopaneeleilla aina 40 kW teholuokkaan asti, jatkaa Kari.

Monialaisen osaamisen yhdistämisen tulos

Sovelluksessa valitaan rakennukset, lasketaan niiden kulutusprofiili ja tarkastella eri energiantuotantovaihtoehtoja. Käytettävyyttä on kehitetty testikäyttäjien kanssa.

Informe-hanke on Maaseutuohjelman rahoittama. Sovellusta olivat työstämässä ProAgrian energia-asiantuntijat, Lahden AMK:n ympäristö- ja energiateknologian TKI-toimijat sekä Lahden AMK:n tieto- ja viestintätekniikan lehtorit ja opiskelijat.

Lisätietoja

ProAgria Keskusten Liitto, Maarit Kari, johtava asiantuntija, puhelin 040 536 6411, maarit.kari@proagria.fi