Tiedätkö, kuinka monta senttiä maitolitrasi tuottaminen maksaa?

1 min lukuaika

Maidontuotanto· Uutinen

Toimintaympäristön muutosvoimat ovat olleet äkkinäisiä ja muutosten analysointi on entistä suuremmassa roolissa maitotilayrityksen johtamisessa. Ennakointi, analyysit ja ajantasainen seuranta ovat muuttuneet osaksi arkea.

Lehma ruokintapoydalla
Maitotilayritysten mahdollisuudet vaikuttaa maidon hintaan ovat rajalliset, joten kustannusten hallinta on keskeinen asia, johon maitotilayrittäjä voi omilla päätöksillään vaikuttaa.

Toimintaympäristön muutokset ovat vaatineet maitotilayrityksiltä säästöjen ja kehityskohteiden löytämistä, mikä on korostanut johtamisen roolia entisestään. Kustannusten hallinta on tärkeä osa johtamista, ja maidon tuotantokustannuksen ymmärtäminen on keskeistä tässä prosessissa. Tarkan tuotantokustannuksen selvittäminen auttaa löytämään säästö- ja tehostamismahdollisuuksia sekä helpottaa päätöksentekoa.

Tarjolla laskureita

Maidon tuotantokustannuksen laskemiseksi on olemassa erilaisia laskureita, kuten Kustannuspuntari ja Maidon yksikkökustannuslaskuri. Näiden avulla voidaan hahmottaa sekä muuttuvat että kiinteät kustannukset sentteinä maitolitraa kohti. Laskelmissa hyödynnetään kirjanpitoaineistoa, mikä mahdollistaa toteutuneen tuotantokustannuksen laskemisen. Talousasiantuntijat auttavat maidon tuotantokustannuksen laskemisessa.

Kustannukset hallintaan

Maitotilayritysten mahdollisuudet vaikuttaa maidon hintaan ovat rajalliset, joten kustannusten hallinta on keskeinen asia, johon maitotilayrittäjä voi omilla päätöksillään vaikuttaa. Kun yritystoiminta on kannattavaa, maitotilayrityksen kehittäminen on mahdollista. Ja koska tehdystä työstä olisi mukava saada palkka, kannattava yritystoiminta mahdollistaa myös sen.