Tehokkaat työrutiinit huomioon jo navettaa suunnitellessa

2 min lukuaika

Uutinen

4dBarnin järjestämässä seminaarissa saatiin uusia näkökulmia karjatilojen johtamiseen.

4barnkuvaartikkelikoko
ProAgria Oulun ja Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy:n perustama 4dBarn toi seminaariinsa Hyvinkäälle kansainvälisiä eläinten hyvinvoinnin asiantuntijoita. Omassa puheenvuorossaan 4DBarnin toimitusjohtaja Virpi Huotari toi esille tutkimustuloksia tehokkaista työrutiineista.
– Työprosessit kannattaa suunnitella hyvin ja tavoitteena on, että ne hoidetaan joka kerta samalla tavalla. Vasta silloin toiminta on tehokasta ja työvoiman käyttö optimoitu, sanoo Huotari. Havainto perustuu 4dBarnin tekemään, 60 maitotilan työajan mittaamiseen. Siinä havaittiin, ettei automaattinen lypsyjärjestelmä takaa työvoiman käytön tehokkuutta vaan tehokkaita työrutiineja tulee miettiä jo navetan suunnitteluvaiheessa.
Seminaarissa 4dBarn esitteli myös 12 tilan tutkimustuloksia kestokuivikepohjista siirtymäkauden lehmillä tai poikimakarsinassa. Haastatteluissa kerättiin kokoon tilojen käytännön kokemuksia erilaisista kuivikemateriaaleista, kuivikepohjan hoitoon liittyvistä työvaiheista sekä siirtymäkauden eläinten managementista.

Maailmalta kuluttajatiedon lisäämistä ja parempia hoitokäytäntöjä

Kuluttajille eläinten hyvinvointi merkitsee eettistä tuotantotapaa. Viljelijän näkökulmasta eläinten hyvinvointi kytkeytyy tilan kannattavuuteen ja johtamiseen: hyvinvoiva eläin tuottaa paremmin kuin huonosti voiva.
– Maidontuottajien on tärkeää lisätä kuluttajien ymmärrystä siitä, että navettarakennusten ja hoitokäytäntöjen kehittäminen ovat tie lehmien hyvinvoinnin parantamiseen, sanoo yksi seminaarin luennoitsijoista, professori Nigel B. Cook Wisconsinin yliopistosta.
Monet eläinten terveyteen tai tuotokseen liittyvät ongelmat tuotantokaudella johtuvat puutteellisesta hoidosta. Robottinavetoiden yleistyminen myös Yhdysvalloissa tuo omat haasteensa hyvinvoinnille sekä eläimen että eläinten hoitajan näkökulmasta.
– Kehittämällä siirtymäkauden lehmien hoitoa ja suunnittelemalla asianmukaiset tilat lehmille tuon tärkeän ajanjakson ajaksi on mahdollista saavuttaa tuloksia, jotka ovat erittäin merkityksellisiä eläimen terveyden ja tuottavuuden kannalta, jatkaa Cook.
Maitotilat kasvavat koko ajan maailmanlaajuisesti, jopa monien sukupolvien ajan. - Yrityskokonaisuuden huomioon ottava suunnitelma auttaa tunnistamaan seuraavat investoinnin vaiheet rajoitteineen ja tukee tilakoon kasvattamista, sanoo emeritusprofessori David Kammel Wisconsinin yliopistosta.
Mikä on 4dBarn Oy?
4dBarn Oy:n palvelut keskittyvät robottinavetan työajan käytön tehostamiseen sujuvien työrutiinien, suunnitellun lehmäliikenteen ja portituksen avulla. Toiminnallisen suunnittelun ja valmennuksen tavoitteena on sujuvat arkirutiinit tinkimättä yhtään lehmien ja yrittäjien hyvinvoinnista. Jokaisen navetan pohjapiirros tehdään kunkin maitotilayrityksen oman johtamisen ja tavoitteiden pohjalta. 4dBarn varmistaa suunnittelemiensa navettojen toimivuuden ja työn sujuvuuden seuraamalla ja mittaamalla navetan työnkäyttöä sen valmistumisen jälkeen. Yrityksen ainutlaatuinen kansainvälinen vertailuaineisto kertoo parantamispotentiaalin. Paras mitattu tulos Suomessa on huikeat 739 litraa maitoa / navettatyötunti.
4dBarn Oy:n ovat perustaneet Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy ja ProAgria Oulu vuonna 2016.
4dBarn Oy on suunnitellut yrittäjien kanssa yli 80 robottinavettaa (1 – 9 AMS) ja joitakin isoja asemapihattoja (300 – 1500 lehmää) Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, USA:ssa, Kanadassa ja Japanissa.Pääpaino on edelleen kotimaan kohteissa.