Tehoa maatilayritysten johtamiseen - uusi työajanseurannan sovellus julkaistu

2 min lukuaika

Uutinen

ProAgria ja Mtech Digital Solutions ovat julkaisseet uuden sovelluksen maatilayritysten työajanseurantaan.

Proaikanettiartikkeliu
ProAgria ja Mtech Digital Solutions ovat julkaisseet uuden sovelluksen maatilayrityksen työajanseurantaan. Työkalu on kehitetty asiakkaiden tarpeeseen saada selville, mihin työaikaa kuluu ja jääkö sitä tarpeeksi esimerkiksi johtamiseen. Seurantatulokset ovat luotettava pohja tilan omiin tietoihin perustuville taloudellisille laskelmille ja tuotantokustannustietoisuudelle.
- Seuraamalla säännöllisesti työaikaa syntyy tarkka ja todellinen kuva siitä, mihin aikaa käytetään ja toisaalta, mihin sitä ei käytetä. Prosessien tehostaminen tuo säästöjä ja ajanhallinta auttaa priorisoimaan, mikä tukee yrittäjän jaksamista, sanoo ProAgria Keskusten Liiton digitaalisten palvelujen johtava asiantuntija Martina Candolin.
Pitkäjänteinen ja jatkuva työajanseuranta tuottaa tietoa johtamiseen ja päätöksenteon tueksi. Tieto on arvokasta tehokkuuden ja kustannusten seurannassa.
- Aluksi seurasin työajan kehittymistä ja paljonko tulee litroja per työtunti. Vähän on yllättänyt se, että on tullut aika korkeita lukemia kuukauden seurantajaksolla, mutta se johtunee siitä, että näin peltokiireiden aikaan ollaan mahdollisimman vähän navetalla, kevätkylvöjen aikaan sovellusta testannut maatalousyrittäjä Mikko Lihavainen arvioi.
Käytännössä helppokäyttöinen sovellus madaltaa kynnystä aktivoida laskuri aina työtehtävien vaihtuessa. Työnantaja voi hyödyntää kertynyttä tietoa erilaisina raportteina esimerkiksi palkanlaskennan perusteeksi tai tuotantokustannuslaskelmien pohjaksi. Pidemmän aikavälin tietojen analysoinnilla havaitaan trendejä ja pullonkauloja, jotka konkretisoidaan tavoitteiksi toimintasuunnitelmaan.
- Seurantatiedot antavat hyvän pohjan myös asiantuntijan kanssa tehtävään analysointiin kannattavuudesta, prosesseista, tehtävistä ja vastuista. Erityisesti kannattavuuskirjanpitotiloilla työajan tarkka seuranta antaa täsmällistä tietoa laajasti koko sektorille, sanoo Candolin.

ProAika on osa Minun Maatilani -ohjelmistoa

ProAika-työajanseurantasovellus on helppo työkalu koko tilan työajanseurantaa varten. Tietoa voi kerryttää työvaiheittain ja henkilöittäin. Työajanseurantatieto kerätään mobiilisti linkin kautta, joka on helppo tallentaa pikakuvakkeeksi kotivalikkoon. Jokainen käyttäjä saa kirjaamista varten henkilökohtaiset tunnukset.
Työnantaja saa kattavan raportoinnin työajankäytöstä työvaiheittain ja työntekijöittäin kirjautumalla Minun Maatilaani. Raportit saa Excel- ja PDF-muodoissa vaikkapa palkanlaskennan perustaksi. Monipuolisia raportteja on helppo hyödyntää johtamisessa ja yrityksen kehittämisessä.
ProAika julkaistaan ensin maito- ja kasviviljelytiloille. Sen voi ostaa Minun Maatilani -ohjelmasta www.minunmaatilani.fi-sivuilta tai tilata Minun Maatila -ohjelmistotuesta puh. 09 8566 5959, tuki@mtech.fi (ark. 8.15-16.00).
Lisätietoja:
Martina Candolin
Johtava asiantuntija
p. 040 722 7100
martina.candolin@proagria.fi