Tatarista Husu-Kallion kummilehmä Vieremällä – lehmien korkea elinikäistuotos tavoitteena

3 min lukuaika

Maidontuotanto· Uutinen· Tuotosseuranta

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio tervehti 150-tonnaria Tataria Vieremällä Eskelisen tilan nuorenpolven Ville-Veikon avustuksella.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio vieraili 8.5.2019 maidontuotannostaan tunnetulla Vieremällä Pohjois-Savossa tutustumassa kummilehmäänsä, jo yli 150 000 kiloa maitoa lypsäneeseen Tatariin. Poikkeuksellisen tuottoisa lypsylehmä on osoitus panostuksesta eläinten hyvinvointiin ja hyvä esimerkki Suomen yhä kestävämmäksi kehittyneestä eläinten pidosta.

Kummilehmä Tatar löytyi Twitterin välityksellä Pohjois-Savon karjakerhon palkitessa kestäviä lehmiä vuosikokouksessaan.

- Lypsylehmän on maitoa tuottaakseen synnytettävä vasikka kerran vuodessa. Karjan perimällä on toki tärkeä merkitys, mutta Tatarin kaltainen korkean iän ja elinikäistuotoksen saavuttanut lehmä on saanut osakseen ennen kaikkea esimerkillistä hoitoa. Eläimen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen eli hyvä ruokinta ja lajinmukainen hoito ovat menestyksen takana, painottaa Husu-Kallio.

Tavoitteena nouseva elinikäistuotos ja kestävät eläimet

Elinikäistuotos kertoo, kuinka paljon lehmä on lypsänyt maitoa elämänsä aikana. Vuonna 2018 Suomen tuotosseurantakarjoissa lehmät olivat lypsäneet keskimäärin 28416 kg maitoa ennen poistoa. Keskimääräinen poistettujen elinikäistuotos on kohonnut viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 5000 kg, tähän vaikuttaa parantunut keskituotos, hiehojen alentunut poikimaikä ja eläinten hyvällä hoidolla saavutettu parempi kestävyys.

– Kun lehmien elinikäistuotos nousee, ne lypsävät karjoissa pidempään. Näin tarvitaan vähemmän hiehoja karjan uudistamiseen, ja useampi vasikoista voidaan risteytysvalinnoilla ohjata lihantuotantoon, jolloin niitä ei kasvateta aikuiseksi asti. Koska aikuiseksi kasvatettavia eläimiä tarvitaan vähemmän, myös nautojen aiheuttama ympäristökuormitus pienenee, kertoo Husu-Kallio, joka itse pyrki aikoinaan eläinlääketieteelliseen juuri lehmien vuoksi.

– Tatar on oiva esimerkki hyvän jalostuksen ja erinomaisen huolellisen hoidon tuloksena saavutetusta pitkäikäisestä suomalaisesta lypsylehmästä, jollaisia soisin nähtävän meillä yhä enemmän.

Tatar on vieremäläisten Tiina ja Juha Eskelisen ensimmäinen 150-tonnari eli lehmä, jonka elinikäistuotos on ylittänyt 150 000 maitokiloa. Sen elinikäistuotos vastaa 1 300 suomalaisen vuotuista maidonkulutusta. Tatar on syntynyt 2004 ja sillä on menossa 13 maidontuotantokausi.

– Luonteeltaan Tatar on tyypillinen Ayrshire lehmä, kiltti, oman tien kulkija, joka on hyvin ottanut johtajan paikkansa karjalaumassa. Tatarilla on karjassa kaksi tytärtä ja useampia tyttärentyttäriä jatkamassa kestävän sukulinjan tuotantoa, kertoo Tiina Eskelinen.

Ilmastoviisas maitotila on hyvin hoidettu kokonaisuus

Eskelisillä on kaksi 100 tonnaria Tatarin lisäksi, ja 50 tonnareita jo 55. Kestävän karjan perusta luodaan pitkäjänteisellä tavoitteellisella työllä jalostuksessa, ruokinnassa. Olosuhteisiin panostetaan jatkuvasti, jotta eläinten hyvinvointi tulee parhaalla mahdollisella tavalla huomioiduksi eri tilanteissa ja tuotantokauden vaiheissa.

– Tällaiset huippulehmät tarvitsevat myös tuuria kestävässäkin karjassa. Panostamme eläinten hyvinvointiin parsinavetassamme säännöllisellä ulkoiluttamisella. Sopivan kokoiset ryhmät ulkoilevat vuorotellen, jotta kaikki lehmät saavat liikuntaa. Lehmillä on ympärivuotinen aperuokinta, ja kesällä lehmät käyvät laitumella päiväsaikaan, kuvaavat Eskeliset tuotantotapojaan.

Tuotantokauden ulkopuolella ummessa ollessaan lehmät saavat kuntoloman. Kesäkaudella kuntoloma on vapaasti laitumella liikkumista ja talvikaudella hiehopihatossa, joka mahdollistaa lehmien vapaan liikkumisen sisätiloissa. Lehmät kaipaavat samanlaista arkea ja tasaisuutta voidakseen hyvin, ja se on yksi tilan periaatteista navetan arkirytmin ylläpitämisessä. Keskilehmäluku tilalla on 75. Tilan seuraava sukupolvi, lapset Siiri ja Ville, ovat jo vahvasti työssä mukana. Suunnitelmissa on tehdä tilasta maatalousyhtymä lähitulevaisuudessa.

Tatar on järjestyksessään 104. Suomessa kasvatettu 150-tonnari ja 54. Ayrshire-rotuinen. Pohjois-Savossa Tatar on 23. ja Vieremällä viides juhlittu 150-tonnari.

Lisätietoja

maitoyrittäjät Tiina ja Juha Eskelinen, 0400 968 502, juha.eskelinen@koti.luukku.com

kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 029 1910

toimitusjohtaja Katri Kostamo, puhelin 043 825 1218, katri.kostamo@proagria.fi