Täsmäpalvelu avaa pullonkaulat

2 min lukuaika

Maidontuotanto

Ruokinnan ohjausta täydentävät räätälöitävät täsmäpalvelut.

Ruokinnanohjauspalvelukuvioartikkeli

Ruokinnan ohjausta täydentävien Täsmäpalveluiden avulla laitamme projektinomaisesti kuntoon tuotannon eri osa-alueita olemassa olevaa tietoa, yhdessä tehtyjä havaintoja ja hyviä käytäntöjä yhdistäen. Näin voimme ratkaista ja ennakoida tuotannon pullonkauloja.

Voit nyt laittaa kuntoon ruokinnan eri osa-alueita Neuvo 2020 -rahalla. Käytössäsi on 10 000 euroa vuoden 2020 loppuun saakka.

Ratkaisuja täsmätarpeisiin

Tavoitteellinen tilakäynti, johon asiantuntija ja asiakas valmistautuvat etukäteen, paneutuu yhteen asiaan tavanomaista syvemmin ja tarkemmin: tilanne nyt ja toimenpide-ehdotukset tavoitteeseen pääsemiseksi. Täsmäpalvelujen aiheet ja tavoitteet:

Eläinvirrat haltuun: karjanhoidon kiirehuiput tasoittuvat; poikimisia, umpeutettavia ja juotettavia vasikoita on tasaisesti; eläimillä riittävästi tilaa ja vähän stressiä; tasainen maitotuotos eri kuukausina

Vahvat vasikat: terveet ja hyvin kasvavat vasikat, vähemmän työtä ja 1 000 litraa enemmän maitoa ensikkokaudella.

Ennätysensikot: 24 kuukauden poikimaikä, hyvä tiinehtyvyys, alhaisemmat kasvatuskustannukset, enemmän maitoa ensikkokaudella.

Vireät poikineet: sujuvat hoito- ja seurantarutiinit, sairastumisten havainnointi ja ennakointi, enemmän maitoa ja vähemmän työtä.

Upeat umpparit: umpikauden haasteiden varhainen havainnointi, tilavaatimukset, ruokinta ja hoito.

Terveet jalat: terveet ja hyvin liikkuvat lehmät, parantunut maitotuotos ja hedelmällisyys, vähemmän ennenaikaisia poistoja.

Toimiva seosrehuruokinta: varmuutta ruokintaan, tasalaatuinen seos, sujuvat ja taloudelliset seosrutiinit, tasainen maitotuotos, hyvät pitoisuudet.

Korjuuaika kohdalleen: optimaalinen korjuuaika ja looginen korjuujärjestys, säilörehun laadun ja määrän tasapaino, tehokkuutta nurmiruokintaan.

Kalibroidut ruokintalaitteet: robotin ja ruokintataulujen asetukset kuntoon, muutokset tilalle sopivan ruokintastrategian ja eläinten ryhmittelyn mukaiseksi.

Syötävämmät säilörehut: parempi rehun hyväksikäyttö ja syöntilaatu, enemmän maitoa, alhaisemmat ostorehukulut.

Hukattomat säilörehut: säilöntälaatu kuntoon, rehuhygienia paremmaksi, säilöntätappiot minimiin, tehoa nurmiruokintaan.

Tutustu Täsmäpalveluihin ja lue asiakkaidemme onnistumisia Ruoki menestystä -vihkosta.