Sata vuotta tuotosseurannassa

2 min lukuaika

Maidontuotanto· Tuotosseuranta

Kuopion Riistavedellä sijaitsevan Anttilan tilan juuret ulottuvat vuoteen 1642. Tilan nykyinen isäntä Antti Antikainen aloitti yrittäjänä kotitilallaan vuonna 2013. Tilalla on kaksi lypsyrobottia. Hiehoille ja umpilehmille on valmistunut uusi pihatto marraskuussa 2023. Tila on ollut tuotosseurannassa vuodesta 1925 lähtien - ensi vuonna tuleekin täyteen pyöreät 100 vuotta.

Antti ja Silvia Antikainen

Antikaiset arvostavat tuotosseurannassa mm. karjan historiatietoja sekä ajantasaisia, laajoja raportteja ja listauksia, joista tuotannon kehityssuunta on hyvin nähtävissä. On palkitseva nähdä raportilla tehtyjen investointien vaikutukset.

- Jos mitään asiaa ei mitata tai arvioida, eikä niistä jäisi tietoa ylös, olisi omaa tekemistään todella vaikea peilata mihinkään, Antti pohtii.

Lehmäkohtaiset tuotosseurannan näytteet auttavat ruokinnan suunnittelussa ja ostorehujen kustannusten tarkkailussa. Maitonäytteet otetaan joka toinen kuukausi ja ne lähetetään kahden viikon välein. Tuotoksen kehitystä seurataan koelypsytulosten kausiraporteilta. Tavoitteena on tasainen nousu ja hyvä tulos energiakorjatun maidontuotannon tuloksissa.

Antti ja Silvia kertovat tehneensä selkeitä linjauksia jalostuksen suhteen.

-Kun karjan rakenne on hyvä ja jalostettu ensin robottilypsyyn sopivaksi, pystyy keskittymään paremmin maitotuotoksen kehittämiseen, Antti toteaa.

Hyötyä kasvustokäynneistä

Viljelysuunnitelmassa pyritään tehokkuuteen, toimivaan suunnitelmaan ja hyvään satotasoon. Jokaiseen peltolohkoon panostetaan ja tähdätään tarkkaan viljelykiertoon.

-Tykkään kierrellä katsomassa kesän mittaan koko kasvustoprosessia. Kun asiantuntijan kanssa tarkastelee, tulee toisenlaisia näkökulmia. Peltokäynneillä löytää kohtia, joihin voi itse vaikuttaa, mutta esimerkiksi vallitseville sääolosuhteille ja niiden vaikutuksille satoon ei mahda mitään, Antti toteaa.

Pellolla asiantuntijan kanssa tehdään myös havaintoja ja päätöksiä siitä kannattaako tiettyä peltokasvia jatkaa tietyllä lohkolla satopotentiaalia miettiessä. Uuden ohjelmakauden vaatimukset viljelykierrossa täytyy ottaa huomioon.

Tila on tehnyt investointeja kustannustehokkaasti, jotta kehitystä tapahtuisi koko ajan.

-Tällä hetkellä säilörehut korjataan pyöröpaaliin, vaihtoehtoisia säilörehun korjuumenetelmiä on pohdittu, Antti kertoo.

Antikaisille on tärkeää pitää tasapaino tilan eläinmäärässä myös oman työn kannalta. Heille on tärkeää myös antaa aikaa perheen lapsille. Jaksamista helpottaa pitkin vuotta rytmitetyt lomat, jolloin perhe lähtee yleensä pois pihapiiristä.