Sadonkorjuun ajoittaminen tulee olemaan hankalaa

2 min lukuaika

Uutinen

Kulunut kasvukausi tullaan muistamaan hankalana. Edessä on sadonkorjuu, mutta hyvää tai tyydyttävää satoa ei monikaan tila saa.

Hernex
Paikoin heinäkuussa ja elokuun alkupäivinä saatiin sadetta yli 100 milliä tai joissakin paikoin enemmänkin.

Kulunut kasvukausi on viljojen osalta ollut hankala. Kesäkuun helteet kääntyivät sateiksi heinäkuussa. Paikoin heinäkuussa ja elokuun alkupäivinä saatiin sadetta yli 100 milliä ja paikoin lähes 200 milliä reilun viikon aikana. Sateet tulivat myöhässä kevätviljoille sadon muodostuksen suhteen.

Vuonna 2020 kärsittiin jälkiversonnasta ja nyt siitä kärsitään jälleen. Jo kellertäneet viljapellot muuttuivat monin paikoin vihreiksi ja tämän vuoksi sadonkorjuun ajoittaminen voi olla hyvin hankalaa. Pääsato on vihreiden viljojen alla ja jos myös vihreän kasvuston tuleentumista odotellaan pitkään, voi pääsadon laatu heiketä merkittävästi.

Hyvää saati tyydyttävää satoa viljasta ja erityisesti kevätviljasta ei monellekaan tilalle tule, mutta toiveissa on, että sato saataisiin pois hyvissä olosuhteissa ja että laatu ei kärsisi liikaa. Jälkiversonnan vuoksi laatu on jo kärsinyt monin paikoin, mutta ensimmäisten puintien osalta viljan painot ovat olleet kohtalaisen hyviä. Syysviljoja on päästy puimaan monin paikoin. Ensimmäisinä on puitu syysvehnää ja syysrypsiä. Syysvehnän satotasossa on ollut vaihtelua, mutta hyvin talvesta selvinneillä pelloilla satotaso on ollut hyvällä tasolla.

Myös ensimmäisiä syysruisvehniä ja ohria on puitu, mutta pääosin puinnit ovat vasta alkutekijöissä. Kevätviljojen puinti lähtee kunnolla käyntiin elokuun lopulla- syyskuun taitteessa. Herne näyttää toistaiseksi hyvältä, joten toiveissa on hyviä puintikelejä syksylle, jotta sato saataisiin pois pellolta. Öljykasveissa on suurta vaihtelua ja satotasosta on vaikea ennustaa mitään.

NURMET

Nurmien toinen sato on pääosin korjattu. Epävakaissa sääolosuhteissa korjuu ajoittui kolmen viikon jaksolle, varsinkin järviseudulla on ollut ongelmia peltojen kantavuuden suhteen. Järviseudulla sademäärät ovat olleet suuria, joten massaa on kertynyt hyvin. Paikoin lännessä sateet jäivät ensimmäisen niiton jälkeen niukoiksi, mikä heijastui suoraan säilörehusatoon. Satoarviot ovat heikosta normaaliin. Varhain korjanneilla on hyvät mahdollisuudet saada hyvä kolmas sato, mikäli sääolosuhteet ovat syyskuun alussa hyvät. Perustetut nurmet kärsivät kevään kuivuudesta, joten nyt on vielä mahdollista tehdä lisäkylvöjä. Apilat kannattaa kylvää vasta ensi keväänä.

PERUNA

Perunapellot näyttäisivät suurimmalta osin selvinneen sateista. Paikoittain on hukkuneita. Märkyys on viivästyttänyt ruiskutuksia ja saattaa teettää vaikeuksia nostojen kanssa. Satotasosta en oikein osaa vielä sanoa, koska on tullut vastaan laidasta laitaan. Ei huippusatoja, mutta viime vuotta parempi sato odotettavissa. Alkukesän kuivuus on aiheuttanut kasvuhalkeamia, se näyttäisi olevan tämän vuoden laatuhaitta. Ruokaperunaa on hätäisimmille ostajille jo nostettu. Varasto perunaa ei vielä nosteta.