Ruoka-alan megatrendit teemana Tulevaisuusvalmennuksissa

3 min lukuaika

Uutinen

Millaisia tuotteita kuluttaja haluaa ruokakoriinsa tulevaisuudessa? Voiko ilmastonmuutos olla viljelijöille myös mahdollisuus?

Tulevaisuusvalmennusten kickoff 0
Millaisia tuotteita kuluttaja haluaa ruokakoriinsa tulevaisuudessa? Voiko ilmastonmuutos olla viljelijöille myös mahdollisuus? Muun muassa näitä pohdittiin ProAgrian ja S-ryhmän yhteistyönä toteutettavien Tulevaisuusvalmennusten starttipäivässä. Valmennukset alkavat tammikuussa.
Tulevaisuusvalmennusten käynnistystilaisuus kokosi Helsinkiin lähes sata osallistujaa. Ruoka-alan tulevaisuutta peilattaessa keskiöön nousivat ilmastomuutos ja muuttuva kuluttajakysyntä sekä megatrendien vaikutus suomalaisen ruoantuottajan työhön. Päivän aikana kuultiin myös, miten kauppa toimii ja miten pienikin yrittäjä voi saada tuotteensa S-ryhmän valikoimiin.
– Tuotteita saa myyntiin myös pienemmässä mittakaavassa, ei vain koko ketjun kautta. Paikallinen tuottaja voi siis mennä suoraan alueosuuskaupan puheille. Haluamme valikoimiimme lisää tuotteita läheltä, S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa tiivisti.
Tuotteen brändiin kannattaa panostaa. Kasvollinen tarina on tänä päivänä todella tärkeä, vahvisti Antti Oksa. Aidot, henkilökohtaiset tarinat auttavat erottumaan. Se on tärkeää myös vietäessä suomalaista ruokaa ulkomaille.
Toimintaympäristön isoista muutoksista huolimatta pienikin tuottaja voi menestyä erikoistumalla. Vaihtoehtoja kannattaa miettiä avoimesti, muistutettiin käynnistystilaisuudessa. Uusia suuntia voivat avata esimerkiksi palvelutuotanto tai tuotantosuunnan vaihto. Samalla kuluttajakysyntä on Suomessakin pirstaloitumassa, mikä luo uusia mahdollisuuksia erilaisille tuotteille.

Ilmastoyrittäjyys kiinnostaa

Ilmastonmuutos on megatrendi, jonka ruoantuottajat kohtaavat eturintamassa. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen, uudet tuholaiset ja kuluttajien muuttuvat odotukset haastavat alaa. Ilmastonmuutos on maatalouden kannalta kuitenkin myös mahdollisuus, muistutti Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n toimitusjohtaja Aki Kangasharju.
– Ruoantuotannon keskittyminen pohjoiseen tuo mahdollisuuksia Suomeen. Kasvukauden pidentyminen ja tuotannon lisääntyminen antavat puskuria sään ääri-ilmiötä vastaan. Teknologisen kehityksen tukema rakennemuutos mahdollistaa lisäksi tilakoon kasvattamisen ja kannattavuuden parantamisen.
Ilmastoyrittäjyys kiinnostaakin valmennukseen osallistuvia viljelijöitä. Se avaa ruoantuottajalle uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaansa ja vastata tulevaisuuden tarpeisiin.

Yrittäjäosaaminen, megatrendit ja ilmastotyö teemoina

Yhteistyössä ProAgrian kanssa valmistellut Tulevaisuusvalmennukset ovat yksi S-ryhmän teoista suomalaisen ruoan valoisan tulevaisuuden varmistamiseksi. Suomalaiset haluavat syödä kotimaista ruokaa ja osuuskaupat haluavat tarjota sitä asiakkailleen jatkossakin.
– Haluamme tehdä ruoantuottajien kanssa jotain konkreettista. Näiden valmennusten kautta välitämme meillä olevaa kuluttajatietoa ja osaamista suoraan tuottajille. Toivomme, että siitä on viljelijöille ja yrittäjille hyötyä, kun he miettivät omia investointejaan ja tekevät päätöksiä yrityksensä tulevaisuuden suhteen, SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine sanoo.
Tulevaisuusvalmennukset ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta viljelijöissä ja maaseudun yrittäjissä. – Teemat työstimme viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa yhteisissä workshopeissa. Kaikissa valmennuspoluissa on mielenkiintoisia asioita ja ne antavat osallistujille paljon uutta tietoa, verkostoja ja mahdollisuuden hyödyntää esimerkiksi kuluttajatietoa yrityksen tulevaisuuden suunnitteluun, kertoo ProAgria Etelä-Suomen toimitusjohtaja Ari Toivonen.
S-ryhmä on tiiviisti mukana myös, kun Tulevaisuusvalmennukset käynnistyvät tammikuussa 2020. Ensimmäistä kertaa viljelijöillä on mahdollisuus saada tulevaisuuden suunnittelun tueksi tietoa siitä, mitä kuluttajat ostavat ja millaisia asioita on nousemassa kuluttajien ostopäätösten taustalle. Kaupan ammattilaiset auttavat osallistujia myös strategian sparrauksessa.
Käytännönläheiset valmennusjaksot on jaoteltu kolmeen polkuun. Yrittäjäosaamisen valmennuspolussa keskitytään strategiatyöhön ja yrityksen tulevaisuuden pohdintaan. Megatrendipolku tarjoaa tietoa kaupan toiminnasta ja kuluttajista sekä tukea brändin rakentamiseen. Ilmastoyrittäjyyspolussa keskitytään ilmastonmuutoksen hillintään ja sen keinoihin.
Valmennuspoluista voi lukea lisää osoitteesta www.proagria.fi/tulevaisuusvalmennus