Roskareippaillen tienvarret ja pellon pientareet puhtaiksi

3 min lukuaika

Uutinen

Kuva: Anneli Arasola

”Esimerkiksi autoista teiden varsille heitetyt tölkit päätyvät helposti pelloille ja silppuuntuvat rehun sekaan aiheuttaen lehmille vakavia sisäisiä vammoja.” 

Valtakunnallinen ympäristön kevätsiivouskampanja käynnistyy 4.4.2019

Suomalaisen maaseudun asiantuntija- ja neuvontajärjestö Maa- ja kotitalousnaiset osallistuu maailmanlaajuisiin roskatalkoisiin järjestämällä valtakunnallisen roskareippailukampanjan Ukosta Impiin eli 4.4.−11.6.2019. Kampanjan tarkoituksena on haastaa ihmiset liikkumaan ja keräämään roskia pois teiden varsilta ja peltojen läheisyydestä. Luontoon heitetyt roskat, erityisesti lasi- ja muovijäte sekä alumiinitölkit uhkaavat tuotantoeläinten hyvinvointia. Kampanjan yhteistyökumppaneita ovat Faba osk, Mtech Digital Solutions Oy ja ProAgria.

Lumien sulettua luonnosta paljastuu tupakantumppeja, muoveja, ilotulitejätteitä, lasipulloja, metallisia juomatölkkejä ja muita roskia, jotka voivat säilyä luonnossa jopa vuosisatoja. Maaseudulla yhtenä ongelmana on, että roskat vahingoittavat vakavasti tai tappavat tuotantoeläimiä sekä ulkona vapaasti liikkuvia lemmikki- että luonnoneläimiä. Esimerkiksi autoista teiden varsille heitetyt tölkit päätyvät helposti pelloille ja silppuuntuvat rehun sekaan aiheuttaen lehmille vakavia sisäisiä vammoja. 

- Teetimme kaksi vuotta sitten nautatila-asiakkaillemme kyselyn, jossa selvitimme alumiinitölkkien ja muiden roskien aiheuttamia ongelmia tiloilla. Kyselyyn vastasi lähes 400 nautatilallista. Vastanneista 76 % kertoi löytäneensä tölkkejä pelloilta, 31 % kertoi lehmänsä kuolleen ja 37 % tuotantoeläimensä sairastuneen luontoon heitettyjen tölkkien takia. Kuolemat ja sairastumiset aiheuttavat tuotantoeläimille kärsimystä ja maatiloille huomattavia taloudellisia tappioita. Tästä syystä näemme Maa- ja kotitalousnaisten kampanjan erittäin tärkeänä ja haluamme antaa sille tukemme, toteaa toimitusjohtaja Christian Jurvanen, maatalouden ohjelmistopalveluja tarjoavasta Mtech Digital Solutions Oy:stä

Roskareippailukampanja on tärkeä myös karjan tuottavuuden parantamiseen tähtäävän Faban näkökulmasta.

-Nautojen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi Faban liiketoiminnan peruselementti. Siksi on tärkeää, että olemme mukana roskareippailussa viemässä yhteistä tärkeää viestiä eteenpäin. Rehun seassa eläimille päätyvä roska on aina vaarallista ja erityisesti alumiiniset tölkit aiheuttavat vuosittain useita tuskallisia nautojen kuolemia. Roskaaminen on siis ympäristö-, terveys- ja tuotantohaitta, joka voidaan estää ihmisten tietoisuutta lisäämisellä, kertoo toimitusjohtaja Antti Latva-Rasku Fabalta. 

ProAgria vahvistaa kampanjan tärkeyden sekä eläinten hyvinvoinnin että suomalaisen ruoantuotannon laadun ylläpitämiseksi.

 - Vierasesineet ja roskat eivät kuulu missään muodossa lehmän ravintoon. Ne vievät tilaa lehmien ruuansulatuksessa tuottavilta rehuilta ja voivat olla haitallisia tuotannolle ja terveydelle aiheuttaen esimerkiksi myrkytystiloja tai jopa terävien vierasesineiden aiheuttamia eläimen menetyksiä. Näistä tulee merkittäviä rahallisia tappioita maidontuottajille. Haluamme vaikutta roskien keräämiseen juuri tästä eläinten hyvinvoinnin ja suomalaisen ruoantuotannon puhtauden näkökulmasta. Kaikkien pitää kantaa vastuuta siitä, että roskia ei heitetä luontoon, sanoo johtava asiantuntija Tuija Huhtamäki ProAgria Keskusten Liitosta.

 Jotta luonto, ihmiset ja tuotantoeläimet voisivat paremmin

Roskareippailukampanja on valtakunnallisen Maa- ja kotitalousnaisten järjestön keino edistää kestävää kehitystä ja maaseutuympäristön hyvinvointia. Järjestöllä on vuosikymmenten perinteet erilaisten kampanjoiden ja talkoiden järjestämisestä. 

 - Roskareippailukampanjassa otetaan mallia Ruotsissa suositusta ploggingista, jossa yhdistyvät hölkkä (jogging) ja poiminta (plocka upp). Kampanjaan mukaan lähtevät voivat kuitenkin valita itselleen sopivan liikuntamuodon, sillä roskien keräämisen voi hyvin yhdistää hölkän lisäksi vaikkapa koiran ulkoiluttamiseen, pyöräilyyn tai kaveriporukan kanssa yhteisiin kävelylenkkeihin. Tämä on kampanja, joka ennen kaikkea edistää luonnon, ihmisten ja eläinten hyvinvointia, summaa Maa- ja kotitalousnaisten järjestöpäällikkö Helena Velin.

Lisätiedot:

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry: järjestöpäällikkö Helena Velin, p. 040 5271579,  helena.velin@maajakotitalousnaiset.fi

Faba osk: toimitusjohtaja Antti Latva-Rasku, p. 040 034 2039,  antti.latva-rasku@faba.fi

Mtech Digital Solutions Oy: toimitusjohtaja Christian Jurvanen, p. 020 747 2309,  christian.jurvanen@mtech.fi

ProAgria Keskusten Liitto: johtava asiantuntija Tuija Huhtamäki, p. 040 137 9371, tuija.huhtamaki@proagria.fi 

www.maajakotitalousnaiset.fi/roskareippailu

Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen ruoan, maaseutumaiseman ja yrityspalveluiden neuvontajärjestö sekä maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen, noin 40 000 jäsenen verkosto. Paikallisyhdistyksiä on yli 1 000. Ammatillisesta neuvonnasta vastaa valtakunnallisesti 11 piirikeskusta asiantuntijoineen, joita on kaikkiaan noin 70. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on valtakunnallinen keskusjärjestö.

Faba osk on valtakunnallinen palveluyritys, jonka ydintoimintaa on karjan tuottavuuden parantaminen. Palveluvalikoima kattaa karjan lisääntymisen, jalostamisen ja terveyden parantamisen sekä näitä tukevan tarvike- ja eläinkaupan.

Mtech Digital Solutions Oy on innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen toimittaja, teknologian ja liiketoimintasektorin edelläkävijä sekä Suomen johtava maatalousalan ohjelmisto- ja ratkaisutoimittaja. 

ProaAgria tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen.