Ravinteiden kierrätyksen kehittäjiä tuetaan rahoituksen hakemisessa

2 min lukuaika

Uutinen

Pk-yrityksiä tuetaan lannan ja biomassojen prosessoimiseksi ravinne- ja energiatuotteiksi.

Pelto essi jokela 0

Ravinteiden kierrätys ja biokaasun tuotanto tuovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia innovaatioita ravinteiden kierrätykseen syntyy jatkuvasti, mutta niiden toteuttamiseksi tarvitaan rahoitusta, tietoa ja yhteistyötä.

Pk-yrityksiä tuetaan lannan ja biomassojen prosessoimiseksi ravinne- ja energiatuotteiksi Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa.

- Tuemme pk-yrityksiä ravinteiden kierrätykseen ja biokaasun tuotantoon liittyvien innovaatioiden toteuttamiseksi. Neuvomme rahoitusvaihtoehdoista, autamme hankesuunnitelmien laatimisessa ja yhteistyökumppaneiden löytymisessä, kertoo hankekoordinaattori Karoliina Aalto ProAgria Keskusten Liitosta.

- Yrittäjillä on hyviä ideoita, mutta hankesuunnitelmissa on joskus puutteita eikä hyvä idea aina välity rahoittajalle, kertoo kehittämisasiantuntija Anja Norja Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa koordinoivasta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Hanke toimii linkkinä rahoittajan ja hakijan välillä.

Lannan ja tyypillisten kierrätysravinteiden haasteina ovat alhainen ravinnepitoisuus, typpi-fosforisuhde ja logistiset kustannukset, mitkä heikentävät niiden arvoa ja arvostusta markkinoilla. Ravinnekierrätyksen kokeiluohjelmassa toivotaan erityisesti ravinteita konsentroivia ratkaisuja.

- Biokaasun tuotannossa kallis investointi edellyttää ravinneratkaisujen lisäksi energiatuotteiden tehokasta hyödyntämisastetta paikallisesti tai arvokkaampien energiatuotteiden toimivaa markkinaa, mikä on vielä kehittymisvaiheessa, toteaa johtava asiantuntija Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitosta.

- Tavoitteena on edistää ravinnekierrätystä ja biokaasun tuotantoa sekä purkaa alueellisia ravinnekeskittymiä, muistuttaa neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström maa- ja metsätalousministeriöstä.

Pk-yrityksiä neuvotaan valtakunnallisesti

Hanke on avoin kaikille ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun tuotannosta kiinnostuneille pk-yrityksille ja maatiloille Suomessa. Ensi vuoden loppuun saakka käynnissä olevan hankkeen toiminta on asiakkaille maksutonta.

- Järjestämme mm. ryhmä- ja henkilökohtaista neuvontaa, työpajoja sekä webinaareja. Tarjoamme palvelua myös ruotsin kielellä, Aalto kertoo.

Ensimmäinen webinaarisarja on alkanut biokaasun rahoitus ja tukipolitiikka (24.11.) ja biokaasun tekniikka (1.12.) -aiheilla. Seuraavaksi luvassa on esityksiä ja keskustelua biokaasulaitoksen kannattavuudesta ja luvituksesta (8.12.), ja sarja päättyy biokaasulaitoksen ravinnekiertoteemalla (15.12.). Lisätietoja maksuttomasta webinaarisarjasta tapahtumasivulta.

Kehittäjä, ota yhteyttä hankekoordinaattori Karoliina Aaltoon. Lisätietoa hankkeesta verkkosivuilta energiatehokkaasti.fi.

Maatalouden ravinteet ja energia (MARIKA) -hanke lyhyesti

  • Mitä? Viestintää ravinnekierrätyksestä sekä tukea kehittämiseen tarvittavan rahoituksen hakemisessa.
  • Kenelle? Pk-yrityksille ja maatiloille Suomessa.
  • Milloin? 31.12.2022 asti.
  • Toteuttaja: ProAgria Keskusten Liitto, osatoteuttajana on Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF).

Hanke on saanut tukea Maa- ja metsätalousministeriön Luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen tarkoitetusta rahoituksesta. Rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:
Karoliina Aalto
hankekoordinaattori
ProAgria Keskusten Liitto
karoliina.aalto@proagria.fi
puh. 044 420 9011