ProAgrian kannanotto vastuullisesta ratkaisusta vasikkaruuhkaan

2 min lukuaika

Uutinen

Vasikkatilanne Suomessa on hälyttävä - kaikille syntyneille vasikoille ei ole kotia.

Vasikka navetassa

Syksystä lähtien on suurena huolenaiheena ollut maito- ja emolehmätilojen vasikkaruuhka. Tilanteeseen on johtanut jatkokasvatustilojen lopettaminen, investointitauko naudanlihantuotantorakentamisessa ja merkittävästi kohonneet kustannukset. Kasvatuspaikkoja ensi vuonna vähentää uudet eläinten hyvinvointikorvauksen tiukentuneet ehdot, joissa vasikkakarsinoiden pinta-alavaatimukset muuttuvat.

Vasikkaruuhka on aiheuttanut kestämättömän tilanteen maito- ja emolehmätiloilla. Vasikoita syntyy, mutta välitys ei pysty siirtämään vasikoita jatkokasvatukseen samalla aikataululla, mihin on totuttu. Tiloilla on kasvatuspaikat sille eläinmäärälle, mitä tarvitaan karjan uudistamiseen. Tilat, rehut ja työvoima eivät riitä ylimääräisten vasikoiden kasvattamiseen. Eläintiloilla jaksaminen on jo äärirajoilla nykyisten eläinmäärien hoitamisessa. Lisäresurssien ja -tilojen saaminen ei ole ratkaisu, koska kustannukset ovat nousseet ja tukijärjestelmä muuttuu, mitkä kaikki aiheuttavat epävarmuutta.

Ratkaisuja tarvitaan – keskustelut liikkeelle

Epävarmassa ajassa vasikkaruuhkan ratkaiseminen vaatii keskusteluja tilojen välillä. ProAgria kannustaa koko tuotantoketjua löytämään yhdessä ratkaisuja. Lisäksi viranomaisia rohkaistaan miettimään ratkaisuja ensi vuoden tukiehtoihin esimerkiksi hyvinvointikorvauksiin ja siihen, miten ne vaikuttavat tiloilla, kun pinta-ala vaatimukset kasvavat ja palkkio poistuu. Lehmät on siemennetty 9 kuukautta sitten ja vasikoita syntyy samalla tahdilla entisiin tiloihin. Pinta-ala vaatimukset pitää olla tiedossa hyvissä ajoin etukäteen tai on sallittava muita ratkaisuja.

Liian täydet vasikkaosastot aiheuttavat tautipainetta, mistä tulee eläinten hyvinvointiongelmia. Taloudelliset vaikeudet seuraavat jatkumona, koska lisääntynyt sairastuminen heikentää myös lehmävasikoiden kasvua ja näkyy ensikoiden tuotoksessa kahden vuoden päästä. Vasikkaruuhka aiheuttaa maitotiloille tulojen menetystä, kun vasikoiden hinta on alhainen tai jopa nolla, jos vasikat eivät mene välitykseen.

Osa huoltovarmuutta ja vastuullisuutta

Maaseudulla on tyhjentyneitä ja tyhjentymässä olevia navetoita ja osaavia eläintenhoitajia. Tarvitaan yhteistyötä ja aloitteita omassa verkostossa, kylässä ja lähipiirissä, kuka voisi ottaa vasikoita kasvatukseen maito- ja eläintiloilta tai löytää jollekin toiselle tiloja vuokrattavaksi. Tuotannosta luopuvat tilat voisivat lykätä luopumista pahimman ruuhkan ajaksi, jos se vain on mahdollista. Ruuhkan purkautumisen ajasta ei ole tietoa. Varmaa on se, että vasikoita ei kannata menettää ketjussa, koska se aiheuttaa syöksykierteen naudanlihan tuotantoketjussa. Huoltovarmuus on otettava huomioon ja löydettävä ratkaisu koko ketjussa.

ProAgria vetoaa kaikkiin alan toimijoihin vastuullisen ratkaisun löytämiseksi. Ratkaisun avaimet voi löytyä siitä, että kartoitetaan omassa lähipiirissa mahdollisuuksia löytää maito- ja emolehmätilojen vasikoille kasvatuspaikkoja. Näin varmistamme laadukkaan suomalaiset naudanlihan ja maidontuotannon tulevaisuudessakin.