ProAgria Nir-analyysi työkaluna pellon kasvukunnon parantamisessa

2 min lukuaika

Uutinen

Analyysin tuloksia voidaan tulkita Neuvo-palveluna.

Rauno haapala 1

Luomutuotannossa hyvä pellon kasvukunto on tärkeä tekijä, kun tavoitellaan hyviä satotasoja. Jotta satotason ja laadun nostossa onnistuttaisiin, on hyvä tietää minkä verran ravinteita kokonaisuudessa maassa on.

Siikajoen Paavolassa asuva Rauno Haapala otti ProAgrian NIR-maaperänäytteitä viime syksynä neljältä lohkolta, viljavuusnäytteiden yhteydessä. Lohkot valikoituivat viljelykokemusten mukaan, ajatuksena oli selvittää, mikä lohkoilla vaikuttaa kasvukuntoon. Maalajiltaan lohkot olivat multa- tai turvemaita.

Rauno Haapala viljelee tilallaan puhdaskauraa luomuna, jonka takia kasvustojen tarkkailua on tehty normaalia aikaisemmin kasvukaudella.

- Erot lohkojen satotuoton välillä panivat miettimään niiden syitä, koska normaali-viljavuusanalyysit olivat hyvin samanlaisia. Ravinteiden määrä lohkoilla yllätti ja laittoi miettimään miten ne saisi hyödynnettyä kasvien käyttöön.

Erityisesti raiviolohkon analyysi yllätti, varastoravinteita lohkolta löytyy, mutta kasville vapautuvien ravinteiden määrä on pieni, mikä on näkynyt lohkolla, jos lisälannoitusta ei ole antanut, toteaa Rauno.

- Raivatun lohkon analyysi kertoo hyvin siitä, kun osa turpeesta on vielä maatumatonta ja mukana on vielä hajoamatonta puu ainesta. Vaikka maassa on varasto typpeä runsaasti, vapautuva typpi sitoutuu puu aineksen hajoamisen yhteydessä ja saattaa vielä sitoa osan lannoituksen mukana tulevasta typestäkin, kertoo valtakunnallinen huippuosaaja Olli Valtonen, joka tulkitsi näytteitä.

Mitä toimenpiteitä ProAgria NIR-maan kasvukunto näytteet aiheuttavat?

-Nämä NIR-analyysit antavat meille paljon tietoa, mutta meidän tulee oppia tulkitsemaan niitä oikein.

- Alhainen pH, alhainen kalsiumvaranto ja matala kasville käyttökelpoisen kalsiumin määrä antavat meille viitteitä siitä mitä kannattaa ensin korjata. Lisäksi typen vapautumisessa oli suuria vaihteluita, tämä antoi myös selityksiä satotasoihin.

- Monien kasvukausien seurannan ja toistuvien NIR-maa-analyysien jälkeen tiedämme, mitkä olivat parhaita toimintatapoja sadontuoton ja laadun ylläpitämiseksi, aprikoi Rauno.

Kysy lisää kasvintuotannon asiantuntijaltamme. Analyysin tuloksia voidaan tulkita Neuvo-palveluna. Lue lisää NIR maan kasvukuntoanalyysistä ja sen tulkinnasta Neuvo-palveluna.