ProAgria Länsi-Suomi ry:n ja KVVY Tutkimus Oy:n liiketoimintakauppa edistää vesitaloussuunnittelua Länsi-Suomessa

2 min lukuaika

Uutinen

ProAgria Länsi-Suomen vesitaloussuunnittelu siirtyi 1.1.2022 KVVY Tutkimus Oy:lle.

Salaojat essi jokela 2
ProAgria Länsi-Suomen vesitaloussuunnittelu siirtyi 1.1.2022 solmitulla sopimuksella Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen omistamalle KVVY Tutkimus Oy:lle.
Siirto vahvistaa KVVY:n ympäristöön ja vesitalouteen liittyvää suunnittelu- ja kehittämisosaamista. Kaupan myötä varmistetaan alueellisesti merkittävät peltosalaojasuunnitteluun liittyvät palvelut Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Myös maisemapalveluihin ja viherympäristöön sekä vesistöihin liittyvä osaaminen vahvistuu entisestään laajenevan yhteistyön kautta, joka luo uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaa edelleen.
ProAgria Länsi-Suomi ry:ssä vesitaloussuunnittelijan toiminut Tapani Kyrölä siirtyy KVVY Tutkimus Oy:n palvelukseen vanhana työntekijänä 1.1 2022 alkaen.
- Vesitalouspalveluiden liiketoimintojen myynti KVVY Tutkimus Oy:lle on huolella harkittu askel. Tavoitteena on vesiosaamisen turvaaminen ja edistäminen toiminta-alueellamme. KVVY Tutkimus Oy:n laaja-alainen ympäristöasiantuntijuus mahdollistaa asiakkaidemme palvelun entistä laajemmin, sekä vaikuttaa kokonaisvaltaisemmin mm. hajakuormituksen vesistövaikutuksiin. Kaupalla varmistamme ProAgria Länsi-Suomen asiakkaille maatalousympäristön monipuoliset vesienhallinnan suunnittelupalvelut myös tulevaisuudessa, toteaa ProAgria Länsi-Suomen toimitusjohtaja Sami Iltanen.
ProAgria Länsi-Suomen toiminta-alue vahvistaa KVVY Tutkimus Oy:n asemaa maaseudun vesienhallinnan asiantuntijana. Kauppa parantaa ja laajentaa entisestään yhteistyötä ProAgria yhteisön kanssa, sanoo KVVY Tutkimus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Mattila.
Vesitaloussuunnitteluun liittyvät yhteystiedot löytyvät jatkossa KVVY Tutkimus Oy:n nettisivuilta https://kvvy.fi/.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Iltanen, ProAgria Länsi-Suomi, puhelin 040 835 2455, sami.iltanen@proagria.fi
Toimitusjohtaja Jukka Mattila, KVVY Tutkimus Oy, puhelin 040 595 1886, jukka.mattila@kvvy.fi
KVVY Tutkimus Oy
KVVY Tutkimus Oy on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n omistama palveluyhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2021 on noin 12 milj. €. Yrityksessä työskentelee yli 150 eri alojen asiantuntijaa. Yrityksen ympäristö- ja elintarvikelaboratorio on suurin suomalaisessa omistuksessa oleva laboratorio, joka palvelee monipuolisesti myös alkutuotantoa. KVVY Tutkimus Oy on vastuullisesti toimiva yhteiskunnallinen yritys, jonka tulos käytetään vesien- ja ympäristöntilan parantamiseen Suomessa.
ProAgria Länsi-Suomi ry
ProAgria Länsi-Suomi ry tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen. ProAgria Länsi-Suomi on maatila- ja maaseutuyrittäjiä palveleva noin 60 toimihenkilön asiantuntijaorganisaatio, jonka palvelut kattavat maatilojen ja yritysten johtamisen, talouden ja tuotannon. Merkittävä osa toimintaa ovat maatalouden ja maaseudun kehittämishankkeet. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat Satakunta ja Varsinais-Suomi. ProAgria Länsi-Suomi on osa valtakunnallista ProAgrioiden verkostoa.