ProAgria Kainuu, ProAgria Pohjois-Karjala ja ProAgria Pohjois-Savo tiivistävät toiminnallista yhteistyötään

1 min lukuaika

Uutinen

Itäsuomalaisiet ProAgriat saavat yhteisen toimitusjohtajan kesään 2018 mennessä.

Kuvassa allekirjoittajat vasemmalta Tarja Tervo, Anssi Sirviö, Katri Kostamo, Juha Eskelinen ja Kari Piironen.

ProAgria Kainuu, ProAgria Pohjois-Karjala ja ProAgria Pohjois-Savo tiivisävät toiminnallista yhteistyötään

ProAgria Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo tiivistävät yhteistyötään ja uudistavat organisaatioitaan yhteisellä toimitusjohtajalla. Järjestely toteutetaan vuoden 2018 kesään mennessä.
Sopimus solmittiin pe 24.3.2017 Kajaanissa.
Tiivistyvän yhteistyön tavoitteena on varmistaa asiakkaiden tarvitsemat asiantuntijapalvelut koko alueella. Tavoitteena on myös kehittää monipuolisia asiantuntijaverkostoja lähelle asiakasta. Yhteistyö mahdollistaa myös paremmin asiantuntijoiden osaamisen kehittämisen alueen maatalouselinkeinon ja maaseudun vaativiin tarpeisiin. Lisäksi yhteistyön tavoitteena on toimintojen yhtenäistäminen sekä kustannustehokkuuden parantaminen ja samalla valmistautuminen toimintaympäristön ja asiakasrakenteen muutoksiin.
Uutena toimitusjohtajana kyseisissä ProAgrioissa aloittaa vaiheittain nykyinen ProAgria Pohjois-Savon toimitusjohtaja Katri Kostamo. ProAgria Kainuun johtaja Osmo Tiikkainen siirtyy eläkkeelle kesällä 2017, jolloin ProAgria Pohjois-Savon toimitusjohtaja Katri Kostamo ottaa vastuu ProAgria Kainuun johtamisesta. Perehtyminen tehtävään alkoi maaliskuussa. ProAgria Pohjois-Karjalan osalta Kostamo osallistuu vuoden 2018 toiminnan suunnitteluun. Vastuu ProAgria Pohjois-Karjalan johtamisesta siirtyy kesällä 2018 toimitusjohtaja Eero Parviaisen jäädessä eläkkeelle.
Kaikki kolme ProAgria keskusta jatkavat toimintaansa itsenäisinä yhdistyksinä.
Lisätietoja
ProAgria Kainuu
Anssi Sirviö, ProAgria Kainuun hallituksen puheenjohtaja, puhelin 044 5863724
ProAgria Pohjois-Karjala
Kari Piironen, ProAgria Pohjois-Karjalan hallituksen puheenjohtaja, puhelin 040 5670022
ProAgria Pohjois-Savo
Juha Eskelinen, ProAgria Pohjois-Savon hallituksen puheenjohtaja, puhelin 0400 968502
Katri Kostamo, ProAgria Pohjois-Savon toimitusjohtaja, puhelin 043 8251218