ProAgria Etelä-Suomen ja KVVY Tutkimus Oy:n liiketoimintakaupasta puhtia ympäristöpalveluihin ja vesitaloussuunnitteluun

2 min lukuaika

Uutinen

Sopimus solmittiin 28.8.2020.

Uutinenkvvy

ProAgria Etelä-Suomen yhteydessä toimivan Etelä-Suomen salaojakeskuksen vesitaloussuunnittelu siirtyy perjantaina 28.8.2020 solmitulla sopimuksella Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen omistamalle KVVY Tutkimus Oy:lle.

Siirto vahvistaa KVVY:n ympäristöön ja vesitalouteen liittyvää suunnittelu- ja kehittämisosaamista. Kaupan myötä varmistetaan alueellisesti merkittävät peltosalaojasuunnitteluun liittyvät palvelut Etelä-Suomessa. Myös maaseutu- ja viherympäristöön sekä vesistöihin liittyvä osaaminen vahvistuu entisestään laajenevan yhteistyön kautta.

Etelä-Suomen salaojakeskuksessa toimivat vesitalousasiantuntijat siirtyvät KVVY Tutkimus Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.10.2020 alkaen.

- Etelä-Suomen salaojakeskuksen liiketoimintojen myynti KVVY Tutkimus Oy:lle on tärkeä ja harkittu askel. Ytimessä on vesiosaamisen keskittäminen. Samalla varmistamme ProAgria Etelä-Suomen asiakkaille kustannustehokkaat ja entistä monipuolisemmat palvelut myös tulevaisuudessa, toteaa Pro-Agria Etelä-Suomen toimitusjohtaja Ari Toivonen.

- Etelä-Suomen salaojakeskuksen korkealaatuinen tietotaito sekä osaaminen vesienhallintaan liittyvissä töissä on vakuuttanut viime vuosien yhteisissä projekteissa. Kauppa tuo KVVY:n toimintaan aivan uuden ja tärkeän osaamisalueen, jonka avulla voidaan asiakkaita palvella entistä paremmin sekä vaikuttaa mm. hajakuormituksen vesistövaikutuksiin, sanoo KVVY:n toimitusjohtaja Jukka Mattila.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Ari Toivonen, ProAgria Etelä-Suomi, puhelin 0400 461 701, ari.toivonen@proagria.fi

Toimitusjohtaja Jukka Mattila, KVVY Tutkimus Oy, puhelin 040 595 1886, jukka.mattila@kvvy.fi

KVVY Tutkimus Oy

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on perustettu vuonna 1961 ja yhdistys vastaa yleishyödyllisten vesiensuojeluhankkeiden toteutuksesta toimialueellaan. KVVY Tutkimus Oy on vesiensuojeluyhdistyksen omistama palveluyhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2020 on noin 10 milj. €. Yrityksessä työskentelee n. 130 asiantuntijaa eri aloilta. Yrityksen ympäristö- ja elintarvikelaboratorio on suurin suomalaisessa omistuksessa oleva laboratorio, joka palvelee monipuolisesti myös alkutuotantoa. KVVY Tutkimus Oy on vastuullisesti toimiva yhteiskunnallinen yritys, jonka tuotot käytetään vesien- ja ympäristöntilan parantamiseen Suomessa.
www.kvvy.fi

ProAgria Etelä-Suomi ja Etelä-Suomen Salaojakeskus

ProAgria Etelä-Suomi mahdollistaa maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun myös tulevaisuudessa tarjoamalla asiakkailleen parhaan asiakaskokemuksen liiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämisessä. Palvelutarjonta kattaa laajasti maatalouden tuotannon alat, maaseudun yritystoiminnan ja yhteiskunnalle tuotettavat palvelut. Palvelukokonaisuus sisältää myös kattavat ympäristö-, maisema- ja salaojituspalvelut. ProAgria Etelä-Suomi on jäsentensä hallitsema palveluorganisaatio, jonka liikevaihto on noin yhdeksän miljoonaa euroa ja henkilöstö koostuu n 130 asiantuntijasta. Etelä-Suomen Salaojakeskus on osa ProAgria Etelä-Suomea ja sillä on vankka ja osaava jalansija vesistö-, ympäristö- ja salaojitussuunnittelussa.
www.proagria.fi/etelasuomi