Peltomaan laatutesti

1 min lukuaika

Kasvintuotanto

Monipuolinen tieto viljelymaan laadusta auttaa ylläpitämään ja parantamaan pellon kasvukuntoa ja sadon muodostukseen vaikuttavia tekijöitä. Tällä on suuri merkitys sekä tuotannon että ympäristön kannalta.

Peltomaan ominaisuuksien havainnointia ja viljelytoimenpiteiden vaikutusten arviointia varten on kehitetty Peltomaan laatutesti. Se on tarkoitettu viljelijän apuvälineeksi maan hoitoon. Testiin sisältyy omien viljelytoimien arviointi, pellolla tehtävä tutkimus ja aiemmin teetetty viljavuusanalyysi.

Tutustu Peltomaan laatutestin havaintojen ja mittausten teko-ohjeisiin ja käytä työkaluna Excel-taulukkoa havaintojen kirjaamiseen ja tulosten tarkasteluun.

Uudempia työkaluja maan rakenteen aistinvaraiseen arviointiin ovat OSMO - Osaamista maan kasvukunnon hoitoon -hankkeessa yhdessä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa tuottamamme MARA-kortit.

Kasvintuotannon asiantuntijamme tukevat pellon kasvukunnon parantamisessa ja auttavat varmistamaan onnistuneen sadon. Voit jättää alla yhteydenottopyynnön. Keskustellaan lisää!

Jätä yhteydenottopyyntö