Mukana yhteisellä polulla -tunnus ProAgria Itä-Suomelle ja MKN Itä-Suomelle

2 min lukuaika

Uutinen

Hiilineutraali Pohjois-Savo -työn ”Mukana yhteisellä polulla” -tunnus on myönnetty ProAgria Itä-Suomelle

Vehnapelto ja talouskeskus paivi meronen

Hiilineutraali Pohjois-Savo -työn ”Mukana yhteisellä polulla” -tunnus on myönnetty ProAgria Itä-Suomelle

Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) -hanke on alkanut myöntää Mukana yhteisellä polulla –tunnuksia. Kyseessä on yhteisötunnus organisaatioille, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen ilmastotyöhön.

Pohjois-Savossa ollaan ensimmäisten maakuntien joukossa laatimassa ilmastotiekarttaa, jonka on määrä olla valmis keväällä 2021. Tiekartan valmistelussa ja toteutuksessa on mukana maakunnan eri toimijoita ja monipuolisia näkemyksiä. Ilmastotiekartan laajassa ja vaikutusvaltaisessa ohjausryhmässä on yli 30 henkilöä, mukana on myös ProAgria Itä-Suomen edustaja. Syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana järjestettäviin avoimiin ilmastotyöpajoihin osallistui yhteensä yli 300 henkilöä 60 organisaatiosta.

Maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn sekä vastuullisuustyön kehittäminen on sisäistetty hyvin ProAgria Itä-Suomen toimintatavoissa. ProAgrian asiantuntijat ovat maatalousyrittäjien apuna mm. keksimässä keinoja maan kasvukunnon parantamiseksi sekä kestävän kotieläintuotannon kehittämiseksi. Neuvonta ja koulutus ovat tärkeässä asemassa pohjoissavolaisen ilmastokulttuurin rakentumisessa, siksi ProAgria Itä-Suomen mukana oleminen tässä yhteisessä työssä on erityisen hienoa.

- Hiilineutraali maakunta -hankkeen projektityöntekijä Saara Hanhela -

Mukana yhteisellä polulla -tunnus pohjautuu Hiilineutraali Pohjois-Savo -työn uuteen ilmeeseen, jolla tuodaan esille maakunnan ilmastotekoja ja -tekijöitä. Yhteisötunnuksen saaja voi hyödyntää tunnusta omassa viestinnässään ja näin kertoa olevansa osa Pohjois-Savon ilmastotiimiä!
Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön

Lue ProAgria Itä-Suomen sekä Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten ilmastotyön esittelyteksti Hiilineutraali Pohjois-Savo -verkkosivuilta: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/yhteiso/pro-agria-ita-suomi-mukana-yhteisella-polulla/

Lisätietoja

Katri Kostamo
Toimitusjohtaja, ProAgria Itä-Suomi
katri.kostamo(at)proagria.fi

Saara Hanhela

Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo -hanke
saara.hanhela(at)ely-keskus.fi

Tapio Kettunen
Ilmastoasiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus
tapio.kettunen(at)ely-keskus.fi