Miten Etelä-Savo varautuu energiakriisiin - Ratkaisuja energian riittävyyteen ja kotitalouksien avuksi

3 min lukuaika

Uutinen

Mikkelin Kenkäverossa pohdittiin 22.9.2022 energian, erityisesti sähkön saatavuutta, kustannusten hallintaa ja miten kotitalouksia voidaan auttaa. Samaan pöytään kerääntyi kotitalouksia ja yrityksiä palvelevien organisaatioiden edustajia MTK:sta, Miksei Mikkelistä, Martoista, Etelä-Savon Energialta, Vanhustyön keskusliitosta, Savonlinnan kaupungilta, Suur-Savon Sähköltä, Lumme Energialta, Etelä-Savon maakuntaliitosta sekä ELY-keskuksesta. Joukon kutsui koolle Etelä-Savon alueellinen energianeuvonta, josta vastaa ProAgria Etelä-Savo.

Vuosipv 1500px eventilla

Alueelliseen energianeuvontaan on kaikissa maakunnissa lisätty resursseja syksylle 2022. Kuluttajat ja yritykset voivat soittaa maksutta puhelinneuvontaan ja energianeuvojia voi myös kysyä tilaisuuksiin keskustelemaan tai alustamaan. Kokoontumisen tavoitteena oli vahvistaa seudun toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta ihmiset saisivat tarvitsemansa avun valmistautuessaan paremmin tulevaan, poikkeukselliseen lämmityskauteen.

Sähkötilanne on haasteellinen - tulevasta talvesta selvitään vain yhteisin voimin

Suomalainen sähköjärjestelmä on ollut viime vuosina noin 15–20 % tuonnin varassa. Tähän saakka ongelmia ei ole ollut, mutta nyt monilla osa-alueilla pahimmat skenaariot näyttäisivät toteutuvan tulevana talvena. Tunnetuin syy on sähkön tuonnin tyrehtyminen Venäjältä, mutta lisäksi poikkeuksellisen vähäiset sateet Skandinaviassa ovat vähentäneen vesivoiman tuotantoa. Nämä ja monet muut seikat ovat nostaneet hinnat ennennäkemättömiin korkeuksiin ja aiheuttaneet vakavaa huolta monissa kodeissa. Lisäksi sähkön riittävyys ensi talvena on vaakalaudalla.

- Energiayhtiöt ovat aloittaneet sähköpulaan valmistautumisen jo vuoden alusta, mutta tilanteeseen ei ole saatavilla nopeita ratkaisuja. Tulevana talvena sähköä riittää vain, jos sen kulutusta saadaan vähennettyä. Vaikeassa tilanteessa verkkoyhtiöt ovat varautuneet valtion kantaverkkoyhtiö Fingridin johtamana katkaisemaan sähköjä alueiltaan tarvittaessa maksimissaan kahdeksi tunniksi kerrallaan. Tällaisen tilanteen edessä voidaan olla esimerkiksi kireillä pakkasilla, kun sähköä tarvitaan lämmitykseen paljon. Meistä jokainen voi kuitenkin kulutusta vähentämällä auttaa välttämään tai lyhentämään mahdollisia katkoja, Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen summaa.

Miten kotitaloudet voivat varautua

- Lämmitys on kotitalouksien suurin energianielu. Lämmityksen ja veden lämmittämisen osuus voi olla jopa 80 % kodin energian kulutuksesta. Energialähde vaikuttaa kustannuksiin, mutta päästöttömin ja edullisin kilowattitunti on käyttämätön kilowattitunti, myös tulevaisuudessa, muistuttaa energia-asiantuntija Maarit Kari.

- Rakennuksen energiatehokkuuteen panostaminen kannattaa ja mahdollisuudet tulee punnita erityisesti investoitaessa uuteen energialähteeseen. Kulutuskäyttäytyminen on silti nopein ja edullisin konsti. Monet ovat skarpanneet siinä jo oma-aloitteisesti. Yleisin neuvontapuhelu koskee lämmönlähteisiin liittyviä tukia, mutta monet hakevat nykyään myös vahvistusta omiin, kulutuskäyttäytymiseen ja lämmittämiseen liittyviin ideoihin ja toteutukseen. Öljylämmityksestä luopumisen tuki, ARA:n energia-avustus ja korjausavustus ovat jo hyvin tunnettuja tukimuotoja, samoin korotettu kotitalousvähennys siirryttäessä uusiutuvaan energiaan, kertoo energia-asiantuntija Jukka Sairanen ProAgria Etelä-Savosta.

- Energian säästäminen kannattaa aloittaa ottamalla haltuun oman kodin kulutusrakenne: Milloin sähköä käytetään, ja mihin se kuluu. Omasta sähkönkulutuksesta pääse perille oman sähkönmyyjän verkkopalvelusta tai Fingridin Datahub-palvelusta. Fingrid tarjoaa myös Tuntihinta-sovellusta, joka kertoo menneet tuntihinnat ja näyttää seuraavan vuorokauden tuntihinnat. Näillä taustatiedoilla omaa sähkön kulutusta kannattaa yrittää kohdistaa edullisimmille tunneille, kertoo Lumme Energian tekninen myyntipäällikkö Sauli Kuparinen.

Marttojen lanseeraama “tunne huippuhetkesi” tiivistääkin asian ymmärrettävästi. Kulutusseurannan avulla löytyy myös tasaisia, mutta tunnistamattomia kulutusnieluja.

Energia-asiat mielen päällä? Alueen energianeuvojat tavoittaa somessa ja puhelimitse

Energianeuvojat neuvovat puhelimitse ja mahdollisuuksien mukaan tulevat puhumaan myös paikan päälle erilaisiin ryhmätilaisuuksiin.  EnergianeuvontaEtelä-Savo Fb-ryhmässä julkaistaan energiaan liittyviä tiedotteita, tapahtumia ja vinkkejä. Ryhmään liittymällä voi myös itse julkaista esimerkiksi omat oivallukset, kokemukset ja vaikka energiaan liittyviä tapahtumia.  Energianeuvonnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta  https://www.proagria.fi/hankke...

Lisätietoja

Alueellinen energianeuvonta

Maarit Kari, energianeuvoja, p. 040 536 6411, maarit.kari@proagria.fi

Jukka Sairanen, energianeuvoja, p. 0400 165 414, jukka.sairanen@proagria.fi

Virpi Reinikainen, energianeuvoja, p. 043 824 9500, virpi.reinikainen@proagria.fi

Lumme Energia

Sauli Kuparinen, tekninen myyntipäällikkö, p. 010 207 4815, sauli.kuparinen@lumme-energia.fi