Minikasvustokäynniltä eväitä tilan asettamien kasvintuotannon tavoitteiden saavuttamiseen

3 min lukuaika

Maidontuotanto

Minikasvustokäynniltä eväitä tilan asettamien kasvintuotannon tavoitteiden saavuttamiseen

Minikasvustokaynti

Tulevan kasvukauden viljelysuunnitelmat ovat parhaillaan hienosäädön alla. Lajikevalinnat ja tuotantopanosten hankinta alkavat tosissaan viimeistään verosesongin päätyttyä. Ajatuksissa on toiveet suotuisasta kasvukaudesta, jossa ainakaan sääolosuhteet eivät rajoittaisi satopotentiaalia.

Viljelysuunnitelman hiomisen lisäksi jokainen tila miettii omia tuotantotavoitteitaan. Nautatiloille huippulaatuinen ja määrällisesti riittävä säilörehu on ensisijainen tavoite ja jos peltoa on runsaasti käytettävissä, myös muuhun viljelytoimintaan on järkevä panostaa. Niukalla pinta-alalla rehujen riittävyyden ja laadun kanssa tasapainoilu voi aiheuttaa harmittavankin paljon ajatustyötä.

Saammeko tältä lohkolta tilasi tavoitteiden mukaista rehua? Onko nurmien viljelykierto kunnossa ja rikkakasvitilanne hallinnassa? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia kasvustokäynnin aikana

Saammeko tältä lohkolta tilasi tavoitteiden mukaista rehua? Onko nurmien viljelykierto kunnossa ja rikkakasvitilanne hallinnassa? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia kasvustokäynnin aikana.

Kasvintuotantotilojen kannattavuuskysymykset ovat olleet kuluvana talvena paljon otsikoissa hyvin pitkälle satotuotteiden matalien hintojen takia. Mitä siis viljellä, jotta työssä pysyisi mielekkyys ja taloudellinen tulos olisi viljelijää tyydyttävällä tasolla? Näihin kysymyksiin mietitään vastauksia viljelysuunnittelun yhteydessä ja tällä hetkellä suunnitelmaa on vielä mahdollista muuttaa, mutta kannattavan kasvintuotannon lähtökohtana sekä kotieläin- ja kasvitiloilla on omien peltojen lähtökohtaiset fysikaaliset- ja kemialliset kasvukuntoasiat. Oleellista on että mahdolliset ongelmakohdat osataan tunnistaa ja asettaa kiireellisyysjärjestykseen, koska usein kaikkea ei voida ratkaista yhdellä kertaa.

Ohran keskimääräiseksi satotasotavoitteeksi on hyvä asettaa vähintään 5000 kg/ha, jotta viljely on taloudellisesti kannattavalla tasolla. Yllä oleva kasvusto ei todennäköisesti tähän tulokseen yllä. Kasvustokäynnillä mietimme tilasi kasvintuotannon kompastuskiviä ja ratkaisuja niihin

Ohran keskimääräiseksi satotasotavoitteeksi on hyvä asettaa vähintään 5000 kg/ha, jotta viljely on taloudellisesti kannattavalla tasolla. Yllä oleva kasvusto ei todennäköisesti tähän tulokseen yllä. Kasvustokäynnillä mietimme tilasi kasvintuotannon kompastuskiviä ja ratkaisuja niihin.

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi viljelijän on kyettävä tulkitsemaan omia kasvustojaan tauti-, rikkatorjunta ja ravinnepuutosten varalta, jotta pelloilta saisi täyden vasteen odotuksille. Näitä tekijöitä ei aina voida ennakoida pelkkien maanäyteanalyysitulosten tai ennusteiden kautta ja esimerkiksi useat oireet voivat näyttää yllättävän samantapaisilta, vaikka niiden syyt olisivatkin erilaisia.

Kasvustokäynti on ProAgrian kasviasiantuntijoiden tuottama palvelu, jossa tila saa tukea ja ratkaisuvaihtoehtoja edellä mainittuihin asioihin. Yhdessä asiantuntijan kanssa tehty kasvustokäynti suunnitellaan ja toteutetaan tilan tarpeiden näkökulmasta ja siihen voi halutessaan yhdistää esimerkiksi maan rakenteen ja vesitaloustilanteen arviointia sekä kasvinsuojelusuunnittelua Neuvo 2020-palveluiden kautta. Voimme yhdessä kartoittaa kasvintuotannon nykytilanteen ja askeleet, joilla päästään tilan asettamiin tavoitteisiin.

Mietityttävätkö pellon vesitalousasiat? Kasvustokäynnille voimme yhdistää pellon vesitaloustilanteen ja maan rakenteen arviointia Neuvo 2020-palvelun tiimoilta

Mietityttävätkö pellon vesitalousasiat? Kasvustokäynnille voimme yhdistää pellon vesitaloustilanteen ja maan rakenteen arviointia Neuvo 2020-palvelun tiimoilta.

Minikasvustokäynti on tunnin mittainen palvelu, jossa ehditään keskittymään muutamaan tilan ennalta valitsemaan kohteeseen. Palvelun hinta on 170 € (alv. 0 %) sisältäen tilakäyntimaksun. Tilan halutessa, voimme laajentaa kasvustokäynnin myös laajemmaksi, jolloin kasviasiantuntija on käytettävissä seuraavien tuntien ajan 75 €/h (alv. 0 %) hintaan ja tila saa lisäksi kattavan raportin käynnistämme. Uutena palveluna perustamme whats-app keskusteluryhmän kaikille kasvustokäynnin tilanneilla asiakkaille, jossa viljelijät voivat vaihtaa kokemuksia myös keskenään ja kasviasiantuntijamme jakavat hyödyllisiä vinkkejä pitkin kasvukautta. Ryhmään ei halutessaan ole pakko liittyä.

Saammeko tästä kasvustosta karjallesi tilan tavoitetason mukaista rehua vai ei? Rikkakasvit toimivat pellolla myös eri ongelmakohtien indikaattorikasveina, pelkällä kasvinsuojelulla ei kaikkia ongelmia voida ratkaista

Saammeko tästä kasvustosta karjallesi tilan tavoitetason mukaista rehua vai ei? Rikkakasvit toimivat pellolla myös eri ongelmakohtien indikaattorikasveina, pelkällä kasvinsuojelulla ei kaikkia ongelmia voida ratkaista.

Ota yhteyttä ProAgria Pohjois-Savon kasvustokäyntejä tekeviin asiantuntijoihin ja kysy lisää.