Miksi kuulua tuotosseurantaan?

2 min lukuaika

Maidontuotanto· Tuotosseuranta

Tuotosseurannan tiedot ovat ruokinnan ja tuotannon perusta. Ne tukevat tilan johtamista ja mahdollistavat vertailun muihin oman alueen tai koko maan tiloihin.

Mitä tuotosseuranta on ja mikä on sen tavoite?

Kansanvälisten sääntöjen (ICAR) mukaan toteutettavaa lypsykarjan tuotostietojen keräämistä ja koostamista maitoyrityksen toiminnan analysointia ja kehittämistä varten. Tavoitteena on tuottaa hyötyä karjanomistajalle. Saatavilla on tilan johtamiseen tarvittavaa tuotantotietoa helposti, tehokkaasti ja luotettavasti, jolloin päätökset perustuvat oikeaan tietoon. Tuotosseurantatiedot toimivat lypsykarjan jalostusarvostelun pohjatietona.

Mitä hyötyä saa, jos kuuluu tuotosseurantaan?

Edullisemmat siemenannokset. Karja- ja lehmäkohtaiset tunnuslukuraportit sekä vertailutietoa koti- ja ulkomaisiin tuotosseurantakarjoihin. Tuotostietojen varmuuskopion.

Millaisia tuotannon tunnuslukuja tuotosseurannasta saa ja mistä tuloksia voi katsoa?

Tuotosseurannassa lasketaan 305 päivän tuotos ja vuosituotokset yksittäisille lehmille, koko karjalle, eri roduille ja eri tuotoskausille. Tuotokset lasketaan maito-, rasva-, valkuais- ja EKM-kiloina. Lisäksi saatavilla on tunnuslukuja elinikäistuotoksessa, poistoissa, hedelmällisyys- ja poikimatiedoissa ja sairauksien hoidoissa. Koelypsyn jälkeen lasketaan päivätuotokset ja edellisen 12 kuukauden tuotos. Tuotosseurannasta saa myös tuottoennusteen, jolla voi seurata tuotannon tasaisuutta. Tulokset näkyvät ProAgria Verkkopalveluissa ja Minun Maatilani -ohjelmassa. Uutena raportointimuotona on Koelypsykatsaus, josta löytyy valmistuneen koelypsyn merkittävät kohdat.

Miten tuotosseurannan tunnuslukuja voi hyödyntää?

Tilan johtamiseen: jalostus- ja eläinvalinnan tueksi, ruokinnan onnistumisen arviointiin ja utareterveyden kehittämiseen. Tuotosseurantatietoja hyödyntävät myös tilan apuna toimivat asiantuntijat, kuten terveydenhuoltoeläinlääkärit.

Mikä on koelypsy ja voiko sen ulkoistaa?

Koelypsy sisältää maitomäärien mittaamisen ja maitonäytteiden ottamisen sekä tietojen tallentamisen. Koelypsyssä maitomäärät mitataan jokaiselta lypsävältä lehmältä vähintään 0,2 kilon tarkkuudella ICARin hyväksymällä laitteella. Koelypsyn maitomäärien mittaus ja näytteiden otto voidaan tehdä 2, 4, 6 tai 8 viikon välein. Koelypsyväliä voi muuttaa kahdesti vuodessa. Maitomäärien tallentamisen ulkoistaminen onnistuu koko maassa. Näytteenottopalvelun ulkoistaminen on mahdollista osalla alueista. Lisätietoja saat omasta ProAgria-keskuksesta.

Mitä koelypsyn maitonäytteestä tutkitaan?

Maitonäytteestä tutkitaan rasva- ja valkuaisprosentti sekä solu- ja ureapitoisuudet. Osassa laboratorioista analysoidaan myös laktoosipitoisuus. Näytteistä voidaan tilauksesta tutkia myös tiineyshormonit, jonka perusteella nähdään, onko eläin tiineenä vai tyhjä.

Mitä tuotosseuranta maksaa ja kuinka siihen voi liittyä?

Tuotosseurannan maksu koostuu Mtechin laskentamaksusta sekä oman keskuksen lehmä- ja karjamaksusta. Keskimääräisellä 54 lehmän tilalla, jossa meijeriin menee 10 000 litraa per lehmä vuodessa, tuotosseuranta maksaa 0,15 senttiä / litra. Tuotosseurantaan liitytään ilmoittamalla siitä joko omalle ProAgria maitoasiantuntijalle tai tuotosseurannan asiakaspalveluun.

Miten yleistä tuotosseuranta on?

Tuotosseurantaan kuuluu suomessa 72 prosenttia karjoista ja 84 prosenttia lehmistä.

Tuotosseurannan kysymyksiin vastasivat Teija Hellberg ja Jaana Kiljunen ProAgriasta sekä Juho Kyntäjä Mtechistä.