MikäData hyödyntää pelloista saatavaa valtavaa tietomäärää

1 min lukuaika

Uutinen

Mikadata

MikäData on hanke, jonka tarkoituksena on luoda palvelu, jolla hyödynnetään pelloista saatava valtava datamäärä. Tämän datan hallinnan avulla voidaan tehostaa viljelyä, vähentää ympäristökuormitusta ja parantaa kannattavuutta.

Ulvilassa huhtikuun lopussa järjestetyssä pellonpiennartilaisuudessa käsiteltiin maaperän kartoitusta. Tilaisuudessa esillä oli Freeflown Veristech MSP3 maaperäskanneri ja Wintex 300 maanäyteautomaatti sekä ranskalaisen GeoCarta maaperän kartoitusyritys. Veristech MSP3 ja Wintex 3000 laitteistot olivat yhdistelmänä kiinni traktorissa ja GeoCarta laitteistoa vedettiin mönkijällä.

Veristech MSP3 maaskanneri mittaa maan sähkönjohtavuutta (EC-arvo) ja GeoCarta mittaa maan sähköistä resistenssiä (ARP-arvo). Menetelmät ovat toistensa ”peilikuvia” ja molemmat laitteistot skannaavat maaprofiilia 90 cm syvyyteen ja jopa syvemmälle tarvittaessa. EC- ja ARP-arvot tarvitsevat jokaiselta lohkolta referenssimaanäytteet, jotta saadaan lohkokohtaisesti määritettyä lohkon maalaji ja hiukkasrakenne. Ec- ja ARP-arvot kuvaavat myös pellon mahdollisia tiivistymiskerroksia, kationinvaihtoarvoa (KVK-luku) ja maan vesipitoisuutta koko lohkolla. Tulokset hyödynnetään MikäData-hankkeen koepelloille.

MikäData eli Maatalouden liiketoiminnan kehittäminen älykkäällä data-analytiikalla on TTY Porin laitoksen hanke. Hankkeessa kumppaneina ovat ProAgria Länsi-Suomi ja Satakunnan maaseutuneuvonnan aktivointiyhdistys ry. Hanke on kolmivuotinen vuoden 2017 alusta vuoden 2019 loppuun. Hankkeen viimeisenä vuonna panostetaan hankkeen viestintään ja vielä lisää datan keräämisen koelohkoilta.

Lue lisää hankkeesta. Sivuille on tulossa videoita tapahtumasta.

Jenni Lukkaroinen
Kasvintuotannon asiantuntija
ProAgria Länsi-Suomi