Merenrantaniittykohde Kalajoella voitti Keski-Pohjanmaan Vuoden 2020 maisematekokilpailun

2 min lukuaika

Ilmastoratkaisut

Kalajokisen Raija Heikkilän perheineen hoitama merenrantaniittykokonaisuus on Keski-Pohjanmaan Vuoden maisemateko.

Voittajaniitty 2020

Kalajokisen Raija Heikkilän perheineen hoitama merenrantaniittykokonaisuus vei maakunnallisen voiton Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä Vuoden maisemateko 2020 -kilpailussa. Kilpailun teemana oli tänä vuonna ”Niityn lumo”.

Vuoden maisematekokilpailu haastoi suomalaisia kiinnittämään huomiota luonnon monimuotoisuuteen, sekä hoitamaan ja edistämään erilaisten niittyjen monimuotoisuutta. Keski-Pohjanmaan raati nosti Heikkilän perheen hoitamat merenrantaniityt maakunnalliseksi voittajaksi kuuden ehdokkaan joukosta. Mukana kilpailussa oli pitkän laidun- tai niittohistorian aikaansaamia perinnebiotooppeja, joista yksi muinaismuistokohteella, sekä kaupunkiniitty, kukkapelto ja pihaniitty.

Raija Heikkilä perheineen hoitaa suunnitelmallisesti arvokasta yli 50 ha suuruista perinnebiotooppia Kalajoen Vihaslahdessa. Kohde on maakunnallisesti arvokkaalla kulttuuri- ja maisema-alueella, sekä Natura 2000 -suojelualueella. Alue on enimmäkseen avointa ja edustavaa merenrantaniittyä, joka vaihtelee luhtaniityistä kuivempiin niittyihin, hakamaihin ja lepikoihin. Maisemallisesti kauniiden hakamaiden halki kulkee esteetön ja opastettu luontopolku. Alueella on havaittu useita huomionarvoisia kasvilajeja, sekä kymmeniä kosteikolle ominaisia lintulajeja. Niittyjä hoitaa kesäisin toista sataa Heikkilän lammasta. Raija on tehnyt eläkevuosinaan (2015-2020) satoja tunteja raivaustyötä alueella.

”Raati arvosti erityisesti Raija Heikkilän pitkäjänteistä tavoitetta vaalia harrastuksenaan laajaa ja monimuotoista merenrantaperinnebiotooppia. Hoitotyön tuloksena kohteen arvoja on saatu elvytettyä ja parannettua. Luontopolulta voi nyt ihastella upeaa merenrantaniittyä, laiduntavia lampaita ja lintuja avoimessa rantamaisemassa. Alue on laajassa virkistyskäytössä ja siitä on iloa kaikille.”

”Heikkilöiden maisemateko nostaa esiin paikallisia luonnon monimuotoisuusarvoja, sekä edistää kohteen säilymistä tuleville sukupolville. Olkoon tämä kohde esimerkkinä monille muille siitä mihin tähdätä.”

Kuva. Raija Heikkilä palkittiin 4.12.2020 ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa Kokkolassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki jo kuudennen kerran järjestettyä Vuoden maisemateon valintaa. Kilpailun suojelijana toimi kansanedustaja, eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmän puheenjohtaja Pirkka-Pekka Petelius.

Anu Ainasoja,

maisema- ja ympäristöasiantuntija

Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset