Inspiraatiota ja ideoita oman tilan ilmastotoimiin

2 min lukuaika

Kasvintuotanto· Ilmastoratkaisut

Kiinnostavatko ilmastoasiat? ProAgrian toteuttamassa maatalouden ilmastohankkeessa, Climate Farm Demo, käynnistyvät tänä keväänä tilakohtaiset demotapahtumat. Tapahtumista viljelijät saavat käytännön kokemuksiin perustuvaa tietoa konkreettisesti esiteltynä sekä inspiraatiota ilmastotoimien toteuttamiseen myös omalla tilalla.

Essi jokela 57 1
Kiinnostaako ilmastoasiat? Tule mukaan demotapahtumiin, niissä teemat keskittyvät tilalla toteutettavien ilmastotoimen esittelyyn ja kokemusten jakamiseen.
Demotapahtumien teemat keskittyvät tilalla toteutettavien ilmastotoimen esittelyyn ja kokemusten jakamiseen, joita raamittavat hankkeessa sovitut yhteiset ilmastoteemat.

"Demoissa tulee olemaan esillä laaja kattaus ilmastotoimenpiteitä, joista varmasti jokainen tila löytää jonkun omalle tilalleen soveltuvan vaihtoehdon", kertoo hankevetäjä Henna Latvala ProAgria Etelä-Pohjanmaalta.

"Jos olet kiinnostunut parantamaan tilasi ilmastokestävyyttä ja haluat konkreettista tietoa tilallesi soveltuvista toimenpiteistä, suosittelen ehdottomasti osallistumista hankkeen demotapahtumiin", Latvala toteaa.

  Käytännössä testattua tietoa

  Tilojen lisäksi erilaisia demoja tullaan toteuttamaan mm. verkossa tai muiden isompien tapahtumien yhteydessä. Demotapahtumilla on selkeä punainen lanka ja tavoite. Tapahtumissa tilan ilmastotoimet esitellään käytännönläheisesti. Tapahtuman päätteeksi varmistetaan, että jokainen osallistuja saa jotakin uutta tietoa, ideaa tai ajatuksia oman tilansa kehittämiseksi.

  Tervetulleita maksuttomiin demoihin ovat myös opiskelijat, asiantuntijat ja muut sidosryhmät sekä kaikki maatalouden ilmastotoimista kiinnostuneet. Demotilaisuuksien järjestämistä tietyille kohderyhmille voi toivoa hankkeessa työskenteleviltä.

  Taustaa hankkeesta

  Climate Farm Demo -hanke on Euroopan laajuinen maatalouden ilmastohanke, jossa on mukana 27 maata. Hankkeen pilottitilaverkostossa on Suomesta mukana 25 tilaa, joista pääosa Etelä-Pohjanmaalta. Hankkeen toimenpiteet perustuvat tiloilla tehtäviin auditointeihin, joihin sisältyy myös hiilijalanjäljen laskenta. Auditointien pohjalta tiloille tehdään toimenpidesuunnitelmat ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja hiilipäästöjen vähentämiseksi.

  Suomessa hanketta toteuttavat ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja ProAgria Keskusten liitto. Rinnalla kulkevassa sisarhankkeessa Climate Smart Advisors koulutetaan ProAgrian asiantuntijoita Euroopan laajuisessa verkostossa ilmastoasiantuntijoiksi.

  Tapahtumien teemoista jokainen voi valita itseään eniten kiinnostavat. Seuraa ProAgrian tapahtumakalenteria ja viestintäkanavia. Pilottitilat
  ja demotapahtumat löydät myös hankkeen verkkosivuilta: https://climatefarmdemo.eu