Maksuvalmius pitää tuotannon käynnissä

2 min lukuaika

Talous· Uutinen· Emolehmä ja lihanauta

Essi jokela 15

Maksuvalmius on tärkeimmässä roolissa tilan taloudessa. Laskut pitää saada maksettua ja tuotannon pitää pyöriä. Tällä hetkellä naudanlihantuotannossa eletään tilanteessa, jossa tuottajahinnat ovat kääntyneet laskuun ja kustannusten hintojen lasku puolestaan viipyy. Tämä voi romahduttaa yrityksen maksuvalmiuden liikkumavaran. Tilanne on yrittäjän kannalta hankala, koska tuottajahintoihin ja tuotantopanoshintoihin ei voi juurikaan vaikuttaa. Sen vuoksi yrittäjän tehtäväksi jää tarkastella panostuotos- suhteita ja kulurakenteita ja selvittää, onko prosesseissa hiottavaa.

Pellon kasvukunnosta huolehtiminen

Tuotantoon pitää panostaa, jotta syntyy tuottoja. Panostus pitäisi saada tehtyä tehokkaasti ja laadukkaasti kuhunkin tarpeeseen vastaten. Esimerkiksi naudanlihantuotannon keskeisin kulu muodostuu säilörehun tuottamisesta. Tämän prosessin tuottavaan kuntoon saaminen edellyttää ensisijaisesti pellon perus- ja kasvukunnosta huolehtimista (salaojitus, piiriojitus, kalkitus) ja riittävästä lannoituksesta, jolloin on mahdollista tuottaa runsas ja laadukas sato. Pellon hyvä kasvukunto edistää myös kestävää maataloutta vähentämällä eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista.

Kun kyse on kasvavien nautojen säilörehun tarpeesta, riittävä lannoitus ja oikea-aikainen korjuuhetki varmistavat säilörehun laadukkuuden ja korkean valkuaistason. Tällöin voidaan vähentää kalliiden täydentävien valkuaisrehujen käyttöä. Säilörehunurmen siemenseosvalinnat ja soveltuvuuden huomiointi eri maalajeille auttavat optimoinnissa.

Säilörehun tuotantokustannusten selvittäminen auttaa huomaamaan eri tuotantopanosten vaikutuksen tuottoihin ja kustannuksiin. Jos tuotantokustannus on liian korkea, johtuuko se liian alhaisesta satotasosta vai onko käytetty liikaa tai vääriä tuotantopanoksia? Sellaisesta panoksesta ei kannata säästää, joka heikentää tuotantoa ja alentaa kasvua. Esimerkiksi vasikan juottorehun määrästä ja laadukkuudesta säästäminen voi johtaa siihen, että lihanauta ei saa kunnollista alkua kasvulleen ja se jää joka kasvuvaiheessa jälkeen tavoitteesta. Tai emolehmätilalla edullisen sonnin käyttö säästää rahaa tällä hetkellä, mutta se periyttääkin huonosti kasvavia jälkeläisiä.

Budjetoinnista apua

Maksuvalmiuden ennakoinnissa auttaa vuosibudjetointi. Budjetti auttaa hahmottamaan milloin rahaa tulee kassaan ja milloin sitä lähtee ulos. Maksuvalmiuden notkahduksiin voi varautua esimerkiksi teurasmyyntien ajoittamisella. Budjetin toteutumista seurataan lihanautatilalla 3-4 kuukauden välein, jotta nähdään kehittyykö tilan talous niin kuin on ajateltu.

Naudanlihantuotanto- ja emolehmäyrityksen johtaminen vaatii tasapainoilua monien eri tekijöiden välillä. Yrityksen on oltava valmis sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, hyödyntämään teknologian tuomia mahdollisuuksia ja huolehtimaan samalla vastuullisesta ja kestävästä toiminnasta. Tarkan suunnittelun, resurssien tehokkaan käytön ja jatkuvan seurannan avulla naudanlihantuotantoyritys voi menestyä haastavilla markkinoilla.