Maatila, varaudu siihen ettei tilan toiminta häiriinny

3 min lukuaika

Uutinen

Apua poikkeusoloihin

Kuva: Leena Hanni
Olemme vaikean tilanteen keskellä johtuen koronan (Covid-19 virus) torjuntatoimista. Tilanteen jatkoa ja kestoa emme pysty ennustamaan, mutta poikkeustilanteessa pitää jokaisen tilan varautua siten, että kriisin pitkittyessä ja tilanteen mahdollisesti vaikeutuessa ruoantuotanto tilalla ei häiriöidy. Olemme keränneet alle vinkkejä maatilojen varautumistoimenpiteisiin.
Mitä riskienhallinta on?
Riskienhallinta on tilanteiden arviointia, suunnittelua ja käytännön tekoja. Riskienhallinnassa arvioidaan työn onnistumisen kannalta keskeiset riskit ja vaaranpaikat sekä niille parannussuunnitelmat. Riskejä arvioidessa on hyvä huomioida kaikki yrityskokonaisuuden toimet ja tilanteet. Riskien minimointia voi olla esim. selkeät kulkureitit ja ehyet sähkölaitteet, varaosat kriittisiin koneisiin ja varasäiliö moottorisahabensalle, talvirenkaiden vaihto ennen lumen tuloa ja katon paikkaus ennen sadetta tai edunvalvontasopimukset, avioehdot ja yhteisyrityksen osakassopimukseen laaditut etuosto-oikeudet. Riskien realisoituessa on jo ennakkoon vähennetty yritystoiminnalle aiheutuvia vahinkoja.
Onko varahenkilöt nimetty?
On tärkeä nimetä ne varahenkilöt, jotka vastaavat esim. eläinten hoidosta tilanteessa, jossa yrittäjä tai palkkatyöväki on estynyt. Joillakin tiloilla lomien aikoina on automaattilypsyn hälytysten hoito sovittu saman järjestelmän omaavan toisen maitotilallisen kanssa vastavuoroisuusperiaatteella. Tukihakuun tarvittavat Vipu-valtuutukset kannattaa huolehtia varahenkilön osalta ajan tasalle. Sama koskee Neuvo-palvelujen valtuutuksia. Mikäli maatilalla tai maaseutuyrityksessä ei vielä ole nimetty varahenkilöitä, on viimeistään nyt syytä laittaa asia kuntoon!
Oletko varautunut?

Kriisitilanteessakin yrityksen voimavaroja voi käyttää lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Hyvää varautumista on siirtää tarvittavia tuotantopanoksia lähelle niitä paikkoja, joissa niitä tarvitaan. Tuotantopanosten tilaukset ja saatavuus kannattaa varmistaa esim. täyttämällä edullisen öljyn hinnan aikana öljy- ja polttoainevarastot sekä varmistaa muidenkin ostopanosten ja sadonvaran saatavuus tekemällä tilaukset ajoissa. Tiluskarttakin voi olla hyvä apu niiden tilanteiden varalta, että itse ei olekaan joka päivä tilalla touhuamassa. Sairastapausten varalle tarvitaan ehdottomasti hyvät työohjeet.

Onko tilan paikat kunnossa?
Koronaviruksen tms. vuoksi voi olla mahdollista, että esim. lomituspalveluja ei saada. Lomatoimi ei ole velvollinen järjestämään lomitusta, mikäli lomituspaikan olot eivät täytä työturvallisuusvaatimuksia. Esim. kotieläintilalla voi olla tartuntariskitilanne sellainen, että ulkopuolinen voi saada taudin tilalla yöskennellessään tai puutteet turvalaitteissa voivat aiheuttaa hengenvaaraa. Nyt kannattaa silmäillä työoloja ja laittaa mm. valaistus, kulkuväylät ja rikkinäiset paikat kuntoon.
Tiedätkö mistä saat apua?
Viisasta varautumista on myös sijaisjärjestelmä, jossa yrittäjä itse tai sovittu työapu sijaistaa työntekijää. Kotieläintiloilla toimii lomitusjärjestelmä myös poikkeusoloissa. Yritysmäisesti toimivia lomituspalvelujen tuottajiakin on. TöitäSuomesta auttaa maaseudun työnantajia ja työntekijöitä löytämään toisensa. Maaseutuyritykset voivat ilmoittaa aputyövoiman tarpeesta samoin kuin voi ilmoittaa työntekijäksi. TöitäSuomesta-palvelun peruskäyttö on käyttäjille maksutonta.

Maatilan muistilista koronavarautumiseen

TUKIHAKU

• Vipu-valtuutus varahenkilölle

POLTTOAINE

• Kuka ja milloin tilaa

• Riittääkö omiin kylvöihin ja mahdolliseen naapuriapuun

• Miten säiliötä täytetään pumpulta

SIEMENET

• Kuka ja milloin tarkistaa itävyyden

• Kuka ja milloin tilaa, jos ostetaan

• Missä varasto

LANNOITTEET

• Kuka ja milloin tilaa

• Minne varastoidaan

KASVINSUOJELUAINEET

• Kuka ja milloin tilaa

• Missä tai minne varastoidaan

• Käyttökoulutukset ja ostoluvat kunnossa

KRIITTISET VARAOSAT JA VARAKONEET

• Mistä saatavissa

• Kuka ja milloin tilaa

Liisa Koskela
Valtakunnallinen Huippuosaaja, yritysjohtamisen erityisasiantuntija, laatuvastaava